1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Stanislave Premru Lovšin (palmov vrtač) – 25. redna seja, 5. december 2017

Palmov vrtač je metulj in odličen letalec, kar mu omogoča hitro širjenje. Samice odlagajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev, iz katerih se razvijejo gosenice. Te med prehranjevanjem poškodujejo listne peclje in rastne vrhove, zato se palme začnejo sušiti. Znamenje napada so značilno preluknjani listi. Izvira iz Južne Amerike, v Evropo pa je po vsej verjetnosti prišel s sadikami palm iz uvoza, najprej v špansko Barcelono, nato se je razširil po vsem Sredozemlju! Leta 2008 so ga odkrili v Izoli in vse napadene palme posekali ter uničili, vendar se je uspel množiti še naprej kljub sistematičnem pregledovanju, se razširil na območje občine Koper in Ankaran. »Uradne prijave iz začetka leta 2016 kažejo, da je palmov vrtač sedaj napadel tudi v občini Piran, v Portorožu,« pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Pojav palmovega vrtača je tako resen problem, da nam v naslednjih letih grozi popolno uničenje vseh palm na našem področju ter širše. Je neposredna posledica neustrezne evropske zakonodaje in nadzora nad komercialnim (tistemu, ki mu gre zgolj za dobiček) uvozom rastlin in z njimi vred njihovih zajedavcev (globalizacija in komercialno naravnana družba)! Dosedanji ukrepi za zatiranje so popolnoma neustrezni in neuspešni, kar lepo pokaže izolski primer, v ozadju neuspeha pa je vselej potrebna količina denarja namenja za sanacijo in predvsem politična volja, s katero bi lahko dosegli največ. Vse kaže, da so z ukrepi zajeli pretežno palme na javnih zemljiščih, reševanje tistih na zasebnih pa so prepustili nemočnim zasebnikom, samoraslih palm po hribih in dolinah, za katere nihče ne skrbi ali zanje sploh ni znano, kje so, pa sploh niso upoštevali. Tako je ustvarjen idealen prostor za nenadzorovano širjenje vrtača. Kako se znebiti palmovega vrtača? Da bi zajezili napad palmovega vrtača na palme, ki so posajene na zemljiščih v zasebni lasti, so se Mestna občina Koper, Občina Ankaran in Marjetica Koper odločile za skupno akcijo, s katero bodo omogočile vsem občanom, da brezplačno oz. za simbolično ceno oddajo palme, ki jih je napadel palmov vrtač. Pohvalno, saj so ugotovili, da občani ne zmorejo tega bremena, pa tudi niso ustrezno organizirani za tako nalogo. Žal so to akcijo doslej izpeljali le trikrat. V Občini Piran je podobno akcijo doslej enkrat izpeljalo OKOLJE Piran, d. o. o. s finančno podporo občine od decembra 2016 do 31. 3. 2017 (prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme). Od 1. 4. 2017 dalje pa je za lastnike palm ta storitev plačljiva na podlagi individualnega predračuna. Tako obstaja realna možnost, da bodo občani zaradi visokih stroškov okužbe prikrivali. Ali res mislite, da bodo te akcije ustavile širjenje palmovega vrtača??? Še zdaleč ne! Treba se je tudi odločno upreti sprevrženi logiki, po kateri se najprej nekomu dovoli, da nenadzorovano uvozi palme skupaj z zajedavcem vred zaradi lastnega zaslužka, nato pa reševanje zatiranja le-tega naprtiti in prepustiti obalnim občinam in nemočnim lastnikom zasebnih zemljišč. Nekatere lastnike z večjim številom palm lahko to popolnoma finančno zlomi, brez da bi bili za ta pojav kakor koli odgovorni! PREDLAGAM SLEDEČE UČINKOVITEJŠE IN ŠIRŠE UKREPE: Ti zajemajo tako »tehnične« kot »politične«, kar daje problemu širši okvir in večje možnosti za njegovo učinkovito rešitev. 1. Stroka predlaga sledeče »tehnične« ukrepe: a. Uničenje zajedavca z drobnim (finim) mletjem okuženih gornjih delov debel palm s strojem za mletje lesa. Ta ukrep je eden izmed najbolj učinkovitih in enostavnih ob predpostavki, da imamom tak stroj. b. Uničenje zajedavca z vsaj en meter globokim zakopavanjem ali zasipavanjem okuženih gornjih delov tako, da škodljivec v deblu propade oziroma ne more prilesti na površje. Ta način je za zasebnike vprašljiv. Ta dva načina sta med bolj cenenimi in dovolj učinkovita. V začetni fazi napada je palmo še mogoče rešiti (ozdraviti) z uporabo pripravkov, ki zatrejo škodljivca v vrhu debla. c. Z zlivanjem od 5 do 10 litrov pripravka NemasysP v vsako palmo tako, da steče med listnimi peclji v notranjost debla. Ker ima ta pripravek kratek rok trajanja, je treba postopek pogosto ponoviti. d. Tretiranje krošnje palme enkrat letno z Biopalmom iz rastlinskih izvlečkov in smol iglavcev. Sredstvo se posuši, naredi neprodušno zaščitno plast ter tako preprečuje odlaganje jajčec palmovega vrtača, zavrtavanje mladih gosenic v listne peclje in ovira izleganje metuljev. 2. Na nivoju Občine Piran zagotoviti zadostna sredstva (iz proračuna) in izdelati celovito strategijo za učinkovito zatiranje palmovega vrtača. 3. Razširiti pretekle akcije zatiranja na celoletno obdobje. 4. Na nivoju Obale se povezati z vsemi obalnimi občinami Piran, Izola, Koper, Ankaran v skupnem prizadevanju zatiranja palmovega vrtača na tem področju. Izdelava skupne strategije! Smiselno je razmišljanje in tudi uresničitev skupne nabave stroja za drobno (fino) mletje okuženih gornjih delov debel palm kot eno izmed najučinkovitejših metod zatiranja. Tako bi vsaka občina nosila le sorazmerni del stroškov. 5. Na nivoju Republike Slovenije, Problem izpostavili tudi pred poslanci (npr. preko poslancev, zastopnikov Obale) z namenom nudenja širše podpore v zvezi s tem problemom. 6. Na Evropskem nivoju. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je ta problem zajel vse države Sredozemlja, torej znaten del Evropskih držav. Problem bo lažje rešljiv. če ga bodo usklajeno reševale vse te države hkrati. Morda bi to pobudo lahko prevzeli »naši evropski poslanci«. "Brez potrebnih ukrepov za omejevanje širjenja in razmnoževanja palmovega vrtača lahko pričakujemo postopen propad večine palm na naši Obali in na Goriškem. Zatiranje je zahtevno, zato je nujno potrebno, da se vključijo občinske komunalne službe, ki imajo ustrezno opremo," še opozarjajo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu.

ODGOVOR:

Strokovne službe občine in JP Okolje Piran so v začetku leta 2017 že uskladile in organizirale akcijo omejevanja posledic palmovega vrtača na način, da je bil objavljen poziv za občane, v katerem je bila podana informacija, da JP Okolje odstranjuje okužene palme in da občina istočasno subvencionirala del stroškov, del stroškov pa krijejo naročniki sami.

Proti koncu leta 2017 je JP Okolje ugotavljalo, da se palmov vrtač še vedno pojavlja in je zato že bila podana pobuda z njihove strani, da bi se v začetku leta 2018 ta akcija ponovila. S strani občine je bila ta pobuda sprejeta in je ta naloga že dogovorjena in je v programu izvedbe v letu 2018.

Pripravil: Ljubo Bertok

Direktor Občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik