1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobudi svetnice mag. Milice Maslo Bezer (klif ob pešpoti Piran–Fiesa in ureditev ob zaključku Marxove ulice v Piranu) – 26. redna seja, 18. januar 2018

1. pobuda – Predlog za nujno izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo najbolj izpostavljenih predelov klifa ob pešpoti Piran–Fiesa Jesensko obilno deževje je povzročilo sprožitev številnih hudournikov in plazov na klifu ob pešpoti Piran–Fiesa. Še posebej obilna in izrazita je bila erozija predelov klifa, ki je najbližji poti, in sicer na začetku poti, tako iz smeri Pirana kot Fiese. Vsaj na teh najbolj izpostavljenih točkah je treba klif zavarovati pred padanjem kamenja in zemljine neposredno na pot, kar močno ogroža uporabnike poti. Čeprav je uporaba te poti na lastno odgovornost, je tako priljubljena, da so sprehajalci, ko je bila pot zaradi plazu fizično zaprta, zaporo preskočili in hodili po nezavarovanem robu klifa z zunanje strani ograje ter jo preskočili, da so bili ponovno na poti. Predlagam, da se nemudoma pristopi k iskanju projektne rešitve za zaščito klifa ob pešpoti Piran–Fiesa pred padanjem kamenja na najbolj izpostavljenih predelih, da ne pride do hude nesreče, saj na pot padajo večtonske skale. 2. pobuda za ureditev in tlakovanje neurejene površine na koncu Marxove ulice v Piranu Na koncu Marxove ulice, na levi strani v smeri proti OŠ Cirila Kosmača, je tako imenovana piazzetta, ki je neurejena in ni tlakovana. Zaradi tega privlači okoliške domače živali, ki so jo izbrale za svoje stranišče. Na tej lokaciji je prisoten tudi problem nepravilnega odlaganja vseh vrst odpadkov, neurejenega parkiranja koles in avtomobilov, ki ovirajo dostop do lastniških garaž. Vožnja z invalidskim vozičkom, s katerim do hiše dostopa tamkajšnji stanovalec, je praktično nemogoča zaradi neravnin. Površine ni možno niti ustrezno vzdrževati, saj je njena uporaba izjemno kaotična. Predlagam, da se neurejeno površino na koncu Marxove ulice v Piranu v letu 2018 prednostno uredi, saj je last Občine Piran in je namenjena javni uporabi, vendar je tako neurejena, da je uporaba javne površine neustrezna in ogroža uporabnike (nevarnost padcev in poškodb), obenem pa močno kazi higieno in urejenost soseske.

ODGOVOR

Pešpot Piran–Fiesa, ki se razprostira vzdolž obale in meji na klifnato pobočje, je zelo slikovita in zato tudi priljubljena med sprehajalci. Pobočje klifa je eno od posebnih znamenitosti naše obale, a obenem izpostavljeno eroziji, zlasti ob in po obilnem deževju.

Občina Piran je ob decembrskem obilnem deževju zaznala povečano erozijo tega območja in že pred prejeto svetniško pobudo naročila geomehansko poročilo, iz katerega je razvidno, da se na območju pojavlja degradacija z izpadanjem manjših in večjih kosov peščenjaka ter plazenjem preperine, ki prekriva klif. Na osnovi izdelanega geomehanskega poročila in glede na specifičnost ter zahtevnost problematike je v teku naročilo projektne dokumentacije za izvedbo zaščite pešpoti pred padajočimi kosi peščenjaka.

Ker je območje obsežno, se želimo prioritetno osredotočiti na zaščito najbolj izpostavljenih mest.

Trgec na koncu Marxove ulice v Piranu uporabljajo okoliški prebivalci za dostope do bivališč in parkiranje. Okoliški stanovalci so podali pobudo po ureditvi območja, za kar je občina izdelala projektno rešitev, ki predvideva prenovo trga s tlakovanjem, hortikulturno ureditvijo, postavitvijo klopi. Ob urejanju trga je nujna ureditev odvodnjavanja padavinskih vod. Predlog ureditve bomo predstavili in uskladili z Javnim podjetjem Okolje Piran, ki skrbi za čistočo mesta, in s krajani. Investicija se bo izvedla skladno s prioritetami, določenimi v proračunu.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Karmen Pines, vodja Službe za investicije

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik