1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda Odbora za gospodarske javne službe (Prometna ureditev za javno pot ob Drnici) – 29. redna seja, 31. maj 2018

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2 in 35/17) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za gospodarske javne službe na svoji 23. redni seji dne 25. 5 2018 sprejel naslednjo pobudo. Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran ponovno proučijo prometno ureditev za javno pot ob Drnici in podajo ustrezno rešitev za spremembo prometne signalizacije, ki bi še bolj nazorno prepovedalo splošno uporabo te ceste kot nadomestne ceste. Predsednica odbora: Vojka Štular, l.r.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na pobudo, podano na 23. redni seji Odbora za gospodarske javne službe dne 25. 5. 2018.

Na javni poti ob Drnici je po trenutno veljavni prometni ureditvi in postavljeni vertikalni prometni signalizaciji že prepovedan promet za vsa motorna vozila, z izjemo za lastnike kmetijskih površin,      saj po njej poteka del kolesarske poti Parenzana.

Kljub postavljeni vertikalni signalizaciji vozniki prepovedi, predvsem v času turistične sezone, ne spoštujejo, saj večina to cesto uporablja kot obvozno pot zaradi povečanega prometa in kolon na mejnem prehodu.

Predlogi nekaterih deležnikov v prometu gredo v smeri, da bi se prepovedal promet za vsa motorna vozila z izjemo »Dovoljeno za lokalni promet«, vendar je po besedah pristojnih nadzornih služb (redarstva) v tem primeru težko ugotoviti, kdaj gre za lokalni promet, kdaj pa za tranzit. Redarske in policijske službe niso toliko kadrovsko usposobljene, da bi dnevno in konstantno izvajale nadzor na tej poti.

Komisija za tehnično urejanje prometa bo zato preučila možnost, da se s postavitvijo dodatnih prometnih znakov poudari že veljavno prepoved in obstoječo prometno ureditev, ali pa se promet na javni poti prepove za vsa motorna vozila, razen izjem, ki jih v tem primeru predstavljajo intervencijska in komunalna vozila ter vozila obdelovalcem kmetijskih površin.

V vsakem primeru bomo na redarsko službo in PP Piran ponovno podali prošnjo, da se nadzor nad prometom na tej poti poveča in kršitelje prepovedi kaznuje.

Lep pozdrav.

Pripravil: Rok Humar, Višji svetovalec za investicije in promet na Uradu za gospodarstvo in turizem

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.            
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik