1

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina (ureditev jezu pri vodnem zajetju Ribila) – 30. redna seja, 21. junij 2018

Pri zadnji poplavi v Sečovljah smo že drugič v nekaj letih prekopali jez pri črpališču za namakanje Vinakopra, ki že leta ni v uporabi. Izkazalo se je, da smo se pravilno odločili in v nekaj urah so se vode odmaknile. Greben jeza so domačini in kmetje uporabljali za dostop do zemljišč. Od zadnje poplave do danes se, čeprav smo občino neštetokrat opozorili, da je treba znova vzpostaviti prejšnje stanje oziroma pot vzpostaviti v stanje, da bodo vode v primeru ponovnih večjih padavin neovirano odtekale in bi bil hkrati omogočen prehod kmetom s kmetijsko mehanizacijo, razen izgovarjanja in prelaganja odgovornosti na državo ni zgodilo nič. Za ureditev poti in čiščenje struge naplavin in blata ter ureditev odvodnjavanja v primeru večjega deževja smo pridobili predračun v znesku približno 5.000 evrov. Zato znova prosim občino, naj nemudoma začne z deli. S spoštovanjem, Denis Fakin

ODGOVOR:

Spoštovani,

na potoku Drnica, ki je v lasti Republike Slovenije in nad katero ima pristojnosti Direkcija RS za vode (DRSV), Sektor območja jadranskih rek z morjem, je vodno zajetje s črpališčem za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Seznanjeni smo s problematiko poplavljanja tega območja in odstranitvijo jezu, ki je bila na pobudo predstavnikov KS Sečovlje naročena ob poplavah kot interventni ukrep civilne zaščite.

Za območje Ribile skupaj z vodnim zbiralnikom je DRSV vodno dovoljenje podelila Skladu kmetijskih zemljišč, ki to območje upravlja in izvaja vzdrževalna dela. Ta je v skladu s 50. členom Zakona o vodah dolžan skrbeti za brezhibno delovanje objekta, še posebej v času nastopa visokih voda.

5. marca 2018 je Kmetijsko-svetovalna služba Koper sklicala sestanek na temo reševanja problematike poplav doline Dragonje, ki sta se ga udeležila predstavnika Civilne zaščite Občine Piran, vabljeni so bili tudi predstavniki KS Sečovlje, ki se sestanka niso udeležili.

Občina se vsekakor zavzema za ureditev tega območja, tako z vidika potreb za kmetijsko dejavnost na tem območju kot z vidika varnosti pred poplavami in obenem dostopa do okoliških parcel. Na to temo so velikokrat potekali pogovori z DRSV, ki je na našo pobudo posredovala dopis Ministrstvu za kmetijstvo, da se izjasni glede danega vodnega dovoljenja oziroma nadaljnjih potreb vodnega zadrževalnika za potrebe namakanja. Če bi se izkazalo, da vodni zadrževalnik za namakanje ni več potreben, bi lahko DRSV skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč vodila postopke za trajno odstranitev jezu.

Ker je zajetje na poplavnem območju, bo za kakršne koli posege na vodotoku treba izvesti hidravlične preračune pretokov, na podlagi hidroloških analiz in soglasij DRSV, saj se lahko z nepremišljenimi posegi bistveno poslabša poplavna ogroženost širšega območja, kot se je ob podobnih na videz nedolžnih posegih zgodilo v Strunjanu.

Občina Piran se, kot je iz odgovora razvidno, aktivno zavzema pri DRSV za reševanje tega problema, pri čemer smo pripravljeni sofinancirati izvedbo. Nikakor pa ne moremo samovoljno in nestrokovno posegati na tuj vodotok, ki poleg vsega redno poplavlja.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Karmen Pines, Vodja Službe za investicije

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

oktober

01

Piran

Piran, lep kot še nikoli

september

17

Avditorij Portorož

22. Festival slovenskega filma

oktober

18

Tartinijeva hiša, Piran

Dogodki, čustva in občutki