1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Marjana Jeretiča (promet na Belem Križu) – 31. redna seja, 17. julij

Spoštovani, dajem pobudo, da se na območju Belega Križa postavi dve grbini (kot to počnejo v Izoli), in sicer na prehodu za pešce pri Mercatorju in na prehodu za pešce pri gostilni Beli križ. Prometni znak, ki hitrost omejuje na 40 km/h, le malokdo upošteva. Taka vožnja je na tem delu zelo nevarna, predvsem za pešce. Občinski svetnik Marjan Jeretič

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na pobudo, podano na 31. redni seji občinskega sveta 17. 7. 2018 o izvedbi dveh trapeznih ploščadi (t. i. dvignjeni prehodi za pešce) na dveh obstoječih prehodih za pešce, urejenih na državni cesti R3 – 629 na območju Belega Križa v Portorožu, ki jo upravlja Direkcija RS za infrastrukturo.

Občina Piran je že v letu 2015, natančneje 9. 9. 2015, prejela peticijo krajanov z območja Belega Križa za umiritev prometa na državni cesti na Belem Križu. V peticiji je bilo zapisano, da je na državni cesti na Belem Križu zaradi voznikov motornih vozil, ki se ne držijo omejitev hitrosti, ogrožena prometna varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Na podlagi prejete peticije za umiritev prometa na državni cesti na Belem Križu smo na Uradu za gospodarstvo in turizem kot organu, ki je pristojen za promet, skladno z 21. členom Zakona o cestah,    ki določa, da je naprave in ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil in da se ukrepi upravičijo na podlagi podatkov (meritev hitrosti) o večjem deležu prekoračitev omejitve hitrosti v daljšem časovnem obdobju, pri pooblaščenem podjetju za izvajanje meritev hitrosti Intermatic, d. o. o. naročili skrite meritve prometa.

Skrite meritve prometa z merilno napravo ViacountII so se izvajale sedem dni, od 29. 9. do 6. 10. 2015. Skriti merilec hitrosti je bil postavljen na območju, kjer so urejeni trije prehodi za pešce (nasproti Mercator trgovine, pri hišni št. 11).

Iz analize meritev, merilo se je v obe smeri prometa, je razvidno, da je največji delež voznikov motornih vozil (43 %) vozil v hitrostnem razredu 41–50 km/h, v razredu 31–40 km/h je vozilo 26 % voznikov, v razredu 21–30 km/h je vozilo 10 % in manj kot 20 km/h je vozilo 3 % voznikov, v razredu 51–60 km/h je vozilo 15 % voznikov, in samo 3 % voznikov je vozilo nad 60km/h, od skupnega števila vseh vozil 37.292 izmerjenih v 7-dnevnem obdobju.

Poleg 7-dnevnih meritev je Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo v letu 2015 na tem odseku državne ceste izvedel 7 meritev hitrosti. Skupno število motornih vozil, ki so prevozila merilnik hitrosti (radar), je bilo 1.671. Samo 11 motornih vozil je prekoračilo dovoljeno hitrost.

Na podlagi pobude, podane s strani Občine Piran, je Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2016 na območju dveh prehodov za pešce pri trgovini Mercator in pri gostilni Beli Križ dodatno znižala omejitev hitrosti iz prej veljavnih 50 km/h (splošna omejitev hitrosti v naseljih) na 40 km/h.

Glede na rezultate meritev, usmeritve iz Tehničnih specifikacij TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, izdane s strani Direkcije za ceste (danes Direkcije za infrastrukturo), ki med drugim določajo, da se na cestah, po katerih poteka proga javnega potniškega avtobusnega prometa (na Belokriški cesti poteka linija mestnega avtobusnega prometa), ne smejo uporabljati naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki zaradi svojih lastnosti bistveno poslabšujejo udobnost vožnje (dovoli se le v nujnih primerih, in to v bližini avtobusnega postajališča, kjer je vožnja avtobusov upočasnjena), vas obveščamo, da Občina Piran na odseku Belokriške ceste, ki jo upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, ki mora tudi izdati soglasje za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa (izvedba dvignjenih prehodov za pešce), trenutno ne bo šla v izvedbo trapeznih ploščadi, t. i. dvignjenih prehodov za pešce.

V mesecu septembru bomo naročili dodatne 7-dnevne skrite meritve prometa in na podlagi novih meritev sprejeli morebitne dodatne ukrepe za umiritev hitrosti.

Lep pozdrav.

Pripravil: Rok Humar, Višji svetovalec za investicije in promet na Uradu za gospodarstvo in turizem

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.            
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik