1

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
28.08.2018 ob 10:24
Spoštovani, dajem pobudo, da se na območju Belega Križa postavi dve grbini (kot to počnejo v Izoli), in sicer na prehodu za pešce pri Mercatorju in na prehodu za pešce pri gostilni Beli križ. Prometni znak, ki hitrost omejuje na 40 km/h, le malokdo upošteva. Taka vožnja je na tem delu zelo nevarna, predvsem za pešce. Občinski svetnik Marjan Jeretič

23.07.2018 ob 11:31
Spoštovani, sklicujoč se na razpravo v povezavi z 10. točko seje, in sicer o končnem poročilu Nadzornega odbora Občine Piran v športnem klubu, predlagam, da kljub dobro opravljenemu nadzoru, o čemer smo se soglasno strinjali, občina sprejme smernice, na podlagi katerih bi izvajala bolj učinkovit nadzor nad smotrno porabo občinskega denarja, ki ga namenja delovanju športnih, kulturnih in drugih klubov ter društev v Občini Piran. Občinski svetnik Miloš Stegovec

23.07.2018 ob 11:26
Pri zadnji poplavi v Sečovljah smo že drugič v nekaj letih prekopali jez pri črpališču za namakanje Vinakopra, ki že leta ni v uporabi. Izkazalo se je, da smo se pravilno odločili in v nekaj urah so se vode odmaknile. Greben jeza so domačini in kmetje uporabljali za dostop do zemljišč. Od zadnje poplave do danes se, čeprav smo občino neštetokrat opozorili, da je treba znova vzpostaviti prejšnje stanje oziroma pot vzpostaviti v stanje, da bodo vode v primeru ponovnih večjih padavin neovirano odtekale in bi bil hkrati omogočen prehod kmetom s kmetijsko mehanizacijo, razen izgovarjanja in prelaganja odgovornosti na državo ni zgodilo nič. Za ureditev poti in čiščenje struge naplavin in blata ter ureditev odvodnjavanja v primeru večjega deževja smo pridobili predračun v znesku približno 5.000 evrov. Zato znova prosim občino, naj nemudoma začne z deli. S spoštovanjem, Denis Fakin

23.07.2018 ob 11:10
Pošiljam vam pobudo jadralke Tine Mrak. Upam na ugodno rešitev. Pozdravljena, pošiljam kratek mail glede tematike, o kateri sva govorili. Za jadralce JK Pirat, ki imamo zdaj opremo shranjeno v novem objektu na Bernardinu, bi bilo smotrno, da bi imeli tudi en prostor, namenjen kondicijski pripravi. Pri jadranju je tudi ta del treninga zelo pomemben, predvsem kadar niso primerni pogoji za jadranje na morju. Ko ni vetra ali pa je ta premočan in pozimi, ko so temperature prenizke, bi nam manjši fitnes ali prostor z nekaj osnovnimi pripomočki za vaje z lastno težo prišel še kako prav. Če bi bilo možno, predlagam, da bi eno od predvidenih sob v zgornjem nadstropju spremenili in opremili v tak prostor, ki bi ga lahko jadralci uporabljali v ta namen. Hvala in lep pozdrav, Tina Mrak

23.07.2018 ob 11:10
Spoštovani, na rtu Seča ob sprehajalni poti pred zunanjem fitnesom stoji tabla za Parenzano. Zapisi na tabli so najprej v hrvaškem jeziku, kar ni v skladu s slovensko zakonodajo. Predlagam, da Občina Piran odstrani sporne table in jih nadomesti z novimi. Občinski svetnik Franc Kraševec

23.07.2018 ob 11:09
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2 in 35/17) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za gospodarske javne službe na svoji 23. redni seji dne 25. 5 2018 sprejel naslednjo pobudo. Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran ponovno proučijo prometno ureditev za javno pot ob Drnici in podajo ustrezno rešitev za spremembo prometne signalizacije, ki bi še bolj nazorno prepovedalo splošno uporabo te ceste kot nadomestne ceste. Predsednica odbora: Vojka Štular, l.r.

14.06.2018 ob 14:17
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da se Občina Piran tudi letos ob svetovnem dnevu avtizma pridruži mednarodni pobudi Light it up blue, s katero se krepi zavedanje o avtizmu, in deloma zasveti v modrem. Lep pozdrav, občinski svetnik Miloš Stegovec

14.06.2018 ob 14:17
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da pristopijo k spremembi ureditve semaforiziranega križišča v Luciji in ga preuredijo v sodobno krožno krožišče, kar bi zagotovo prispevalo k umiritvi prometa, upoštevanju hitrostnih omejitev, omejevanju norenja nekaterih voznikov skozi rdečo luč in preprečilo še kakšno hudo prometno nesrečo, kot je bila nedavna. Lep pozdrav, občinski svetnik Miloš Stegovec

14.06.2018 ob 14:16
Egregio signor sindaco, egregi consiglieri. È con sommo piacere che oggi diamo il via alla proclamazione del cimitero di Pirano come monumento culturale di importanza locale. Un passo importante, essenziale, che va ascritto all' interessamento della nostra comunità nazionale, nella sua costante ed incessante azione di salvaguardia dell' eredità culturale di questa regione. Tale atto, è un atto dovuto, che si sta realizzando grazie alla sensibilità dell' attuale amministrazione comunale. E' un atto fondamentale nei confronti della nostra storia e delle popolazioni che qui sono vissute. Partendo dal postulato che l' uomo del presente non esiste, senza storia, in una regione dove la memoria storica è importantissima, proprio per la sua identificazione del presente. L' identità infatti è il risultato di un percorso storico e culturale che si transla nelle chimere del tempo, nelle diverse culture che questa regione ha attraversato nei secoli, nelle peripezie storiche ed umane che ha vissuto. La tutela del nostro cimitero si situa proprio in questo contesto, oltre di salvaguardia della sua ricchezza culturale, storica ed architettonica, nella testimonianza di una presenza istroveneta con il suo bagaglio di lingua e di cultura che per secoli ha segnato la struttura urbanistica, le atmosfere, i mille mestieri, gli usi, le abitudini ed i costumi, di una citta unica nel suo genere, che è Pirano. Interrogazioni-pobude Vorrei egregio signor Sindaco, consiglieri tutti vorrei soffermarmi sull' azione iniziata alcuni anni fa dell' inserimento dei vecchi tiponimi, delle antiche vie di Pirano e delle località limitrofe. Un' azione iniziata dalla nostra comunità e che auspichiamo continui , anche per i territori che gravitano verso Pirano. I nomi delle vie si riferiscono a personalità importanti della nostra Pirano, ma non solo, ma anche a specifici momenti storici, fatti umani, modi di essere, storie e leggende di una regione: anche qui ci troviamo di fronte ad una memoria storica. Dimenticando questi nominativi, dimentichiamo la storia di Pirano, la cancelliamo, la distruggiamo a pro di una civiltà che di civile non ha più nulla, verso una barbarie di sopraffazione e di delirio, che porta soltanto miseria culturale ed umana. Per ben due anni ormai questi toponimi non vengono più inseriti. Le motivazioni sono vaghe e senza nessuna logica. Era stato deciso l' inserimento di 10 toponimi all' anno. In due anni fanno 20. Vorremmo chiedere le motivazioni, per non giungere alle illogiche motivazioni che si sono manifestate nella città di Capodistria e che certamente non rappresentano un esempio di buoni rapporti tra comunita italiana e Popolo di maggioranza. In attesa di una risposta e nel rispetto dell' ordine di collocazione prestabilito. Mi firmo Bruno Fonda

14.06.2018 ob 14:15
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za urbanizem, okolje in prostor na svoji 12. redni seji 22. 3. 2018 obravnaval in sprejel naslednje mnenje: Odbor za urbanizem, okolje in prostor predlaga predsednici, da na seji OS poda pobudo k nadaljevanju postopka sprejema sledečih občinskih izvedbenih prostorskih aktov, ki so pomembni za nadaljnje urejanja in zaščito prostora, do izdelave in sprejema OPN. Ti so: A) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran, B) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran, C) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v občini Piran. Predsednica odbora mag. Meira Hot l.r.

29.03.2018 ob 13:24
1. pobuda – Predlog za nujno izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo najbolj izpostavljenih predelov klifa ob pešpoti Piran–Fiesa Jesensko obilno deževje je povzročilo sprožitev številnih hudournikov in plazov na klifu ob pešpoti Piran–Fiesa. Še posebej obilna in izrazita je bila erozija predelov klifa, ki je najbližji poti, in sicer na začetku poti, tako iz smeri Pirana kot Fiese. Vsaj na teh najbolj izpostavljenih točkah je treba klif zavarovati pred padanjem kamenja in zemljine neposredno na pot, kar močno ogroža uporabnike poti. Čeprav je uporaba te poti na lastno odgovornost, je tako priljubljena, da so sprehajalci, ko je bila pot zaradi plazu fizično zaprta, zaporo preskočili in hodili po nezavarovanem robu klifa z zunanje strani ograje ter jo preskočili, da so bili ponovno na poti. Predlagam, da se nemudoma pristopi k iskanju projektne rešitve za zaščito klifa ob pešpoti Piran–Fiesa pred padanjem kamenja na najbolj izpostavljenih predelih, da ne pride do hude nesreče, saj na pot padajo večtonske skale. 2. pobuda za ureditev in tlakovanje neurejene površine na koncu Marxove ulice v Piranu Na koncu Marxove ulice, na levi strani v smeri proti OŠ Cirila Kosmača, je tako imenovana piazzetta, ki je neurejena in ni tlakovana. Zaradi tega privlači okoliške domače živali, ki so jo izbrale za svoje stranišče. Na tej lokaciji je prisoten tudi problem nepravilnega odlaganja vseh vrst odpadkov, neurejenega parkiranja koles in avtomobilov, ki ovirajo dostop do lastniških garaž. Vožnja z invalidskim vozičkom, s katerim do hiše dostopa tamkajšnji stanovalec, je praktično nemogoča zaradi neravnin. Površine ni možno niti ustrezno vzdrževati, saj je njena uporaba izjemno kaotična. Predlagam, da se neurejeno površino na koncu Marxove ulice v Piranu v letu 2018 prednostno uredi, saj je last Občine Piran in je namenjena javni uporabi, vendar je tako neurejena, da je uporaba javne površine neustrezna in ogroža uporabnike (nevarnost padcev in poškodb), obenem pa močno kazi higieno in urejenost soseske.

21.03.2018 ob 16:05
Svetnica Mojca Švonja je na 25. redni seji v imenu Združenja borcev za vrednote NOB občine Piran prebrala zahvalo: Spoštovani občinski svetniki, v tednu spominu na mrtve, 1. novembru, smo se člani ZZB Piran v sodelovanju s predstavniki Občine Piran, osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami tako s slovenskim kot italijanskim učnim programom po krajevnih skupnostih v Piranu, Portorožu, Strunjanu, Luciji, Sečovljah, Sv. Petru, Novi Vasi, Padni in na Plovaniji na hrvaški strani poklonili s polaganjem cvetja, tudi padlim v drugi svetovni vojni na pokopališču v Piranu. Večina grobov, ki smo jih dali v plan v letu 2017 za obnovo, je bila obnovljena pred 1. novembrom, kar gre zahvala tako vam občinskim svetnikom, kot tudi županu g. Petru Bossmanu ter Okolju Piran, ki ste podprli obnovo teh dotrajanih spominskih obeležij in jih tudi obnovili. V svojem imenu in v imenu Združenja borcev za vrednote NOB občine Piran se vam zahvaljujem za vašo podporo in pomoč pri samem obnavljanju spominskih obeležij v piranski občini, ki nam in našim zanamcem pričajo o usodi in hrabrosti bork in borcev, ki so za ceno naše svobode plačali tudi z lastnim življenjem. Skupaj moramo poskrbeti, da bodo ta obličja ostala v spomin in opomin vsem naslednjim generacijam, da se kaj takega nikoli več ne bi ponovilo. Tovariško pozdravljeni! Predsednik: Bojan Česnik

21.03.2018 ob 16:05
Palmov vrtač je metulj in odličen letalec, kar mu omogoča hitro širjenje. Samice odlagajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev, iz katerih se razvijejo gosenice. Te med prehranjevanjem poškodujejo listne peclje in rastne vrhove, zato se palme začnejo sušiti. Znamenje napada so značilno preluknjani listi. Izvira iz Južne Amerike, v Evropo pa je po vsej verjetnosti prišel s sadikami palm iz uvoza, najprej v špansko Barcelono, nato se je razširil po vsem Sredozemlju! Leta 2008 so ga odkrili v Izoli in vse napadene palme posekali ter uničili, vendar se je uspel množiti še naprej kljub sistematičnem pregledovanju, se razširil na območje občine Koper in Ankaran. »Uradne prijave iz začetka leta 2016 kažejo, da je palmov vrtač sedaj napadel tudi v občini Piran, v Portorožu,« pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Pojav palmovega vrtača je tako resen problem, da nam v naslednjih letih grozi popolno uničenje vseh palm na našem področju ter širše. Je neposredna posledica neustrezne evropske zakonodaje in nadzora nad komercialnim (tistemu, ki mu gre zgolj za dobiček) uvozom rastlin in z njimi vred njihovih zajedavcev (globalizacija in komercialno naravnana družba)! Dosedanji ukrepi za zatiranje so popolnoma neustrezni in neuspešni, kar lepo pokaže izolski primer, v ozadju neuspeha pa je vselej potrebna količina denarja namenja za sanacijo in predvsem politična volja, s katero bi lahko dosegli največ. Vse kaže, da so z ukrepi zajeli pretežno palme na javnih zemljiščih, reševanje tistih na zasebnih pa so prepustili nemočnim zasebnikom, samoraslih palm po hribih in dolinah, za katere nihče ne skrbi ali zanje sploh ni znano, kje so, pa sploh niso upoštevali. Tako je ustvarjen idealen prostor za nenadzorovano širjenje vrtača. Kako se znebiti palmovega vrtača? Da bi zajezili napad palmovega vrtača na palme, ki so posajene na zemljiščih v zasebni lasti, so se Mestna občina Koper, Občina Ankaran in Marjetica Koper odločile za skupno akcijo, s katero bodo omogočile vsem občanom, da brezplačno oz. za simbolično ceno oddajo palme, ki jih je napadel palmov vrtač. Pohvalno, saj so ugotovili, da občani ne zmorejo tega bremena, pa tudi niso ustrezno organizirani za tako nalogo. Žal so to akcijo doslej izpeljali le trikrat. V Občini Piran je podobno akcijo doslej enkrat izpeljalo OKOLJE Piran, d. o. o. s finančno podporo občine od decembra 2016 do 31. 3. 2017 (prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme). Od 1. 4. 2017 dalje pa je za lastnike palm ta storitev plačljiva na podlagi individualnega predračuna. Tako obstaja realna možnost, da bodo občani zaradi visokih stroškov okužbe prikrivali. Ali res mislite, da bodo te akcije ustavile širjenje palmovega vrtača??? Še zdaleč ne! Treba se je tudi odločno upreti sprevrženi logiki, po kateri se najprej nekomu dovoli, da nenadzorovano uvozi palme skupaj z zajedavcem vred zaradi lastnega zaslužka, nato pa reševanje zatiranja le-tega naprtiti in prepustiti obalnim občinam in nemočnim lastnikom zasebnih zemljišč. Nekatere lastnike z večjim številom palm lahko to popolnoma finančno zlomi, brez da bi bili za ta pojav kakor koli odgovorni! PREDLAGAM SLEDEČE UČINKOVITEJŠE IN ŠIRŠE UKREPE: Ti zajemajo tako »tehnične« kot »politične«, kar daje problemu širši okvir in večje možnosti za njegovo učinkovito rešitev. 1. Stroka predlaga sledeče »tehnične« ukrepe: a. Uničenje zajedavca z drobnim (finim) mletjem okuženih gornjih delov debel palm s strojem za mletje lesa. Ta ukrep je eden izmed najbolj učinkovitih in enostavnih ob predpostavki, da imamom tak stroj. b. Uničenje zajedavca z vsaj en meter globokim zakopavanjem ali zasipavanjem okuženih gornjih delov tako, da škodljivec v deblu propade oziroma ne more prilesti na površje. Ta način je za zasebnike vprašljiv. Ta dva načina sta med bolj cenenimi in dovolj učinkovita. V začetni fazi napada je palmo še mogoče rešiti (ozdraviti) z uporabo pripravkov, ki zatrejo škodljivca v vrhu debla. c. Z zlivanjem od 5 do 10 litrov pripravka NemasysP v vsako palmo tako, da steče med listnimi peclji v notranjost debla. Ker ima ta pripravek kratek rok trajanja, je treba postopek pogosto ponoviti. d. Tretiranje krošnje palme enkrat letno z Biopalmom iz rastlinskih izvlečkov in smol iglavcev. Sredstvo se posuši, naredi neprodušno zaščitno plast ter tako preprečuje odlaganje jajčec palmovega vrtača, zavrtavanje mladih gosenic v listne peclje in ovira izleganje metuljev. 2. Na nivoju Občine Piran zagotoviti zadostna sredstva (iz proračuna) in izdelati celovito strategijo za učinkovito zatiranje palmovega vrtača. 3. Razširiti pretekle akcije zatiranja na celoletno obdobje. 4. Na nivoju Obale se povezati z vsemi obalnimi občinami Piran, Izola, Koper, Ankaran v skupnem prizadevanju zatiranja palmovega vrtača na tem področju. Izdelava skupne strategije! Smiselno je razmišljanje in tudi uresničitev skupne nabave stroja za drobno (fino) mletje okuženih gornjih delov debel palm kot eno izmed najučinkovitejših metod zatiranja. Tako bi vsaka občina nosila le sorazmerni del stroškov. 5. Na nivoju Republike Slovenije, Problem izpostavili tudi pred poslanci (npr. preko poslancev, zastopnikov Obale) z namenom nudenja širše podpore v zvezi s tem problemom. 6. Na Evropskem nivoju. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je ta problem zajel vse države Sredozemlja, torej znaten del Evropskih držav. Problem bo lažje rešljiv. če ga bodo usklajeno reševale vse te države hkrati. Morda bi to pobudo lahko prevzeli »naši evropski poslanci«. "Brez potrebnih ukrepov za omejevanje širjenja in razmnoževanja palmovega vrtača lahko pričakujemo postopen propad večine palm na naši Obali in na Goriškem. Zatiranje je zahtevno, zato je nujno potrebno, da se vključijo občinske komunalne službe, ki imajo ustrezno opremo," še opozarjajo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu.

21.03.2018 ob 16:04
Svetnica Stanislava Premru Lovšin je na 25. redni seji prebrala pobudo, ki jo je nanjo naslovila gospa Vanda Skerk: Spoštovani, prisiljeni smo se obrniti na vse pristojne službe, da nam pomagajo zagotoviti mirno rešitev sporov glade našega dovoza do hiše v Parecagu. Hiša ima fasado z vhodom obrnjeno na zahod in je imela vedno dovoz z javne ceste. Ta dovoz je občina oziroma pravna služba brez naše vednosti odprodala. Ko smo spraševali, ali se s tem zemljiščem kaj dogaja, nismo dobili nobenega odgovora oziroma se je prodaja drugim osebam skrivala. Ker nismo dobili prave informacije, se na to nekorektno izpeljano prodajo dolgo nismo mogli ustrezno odzvati. Gre za mali trikotnik, parcelo 129418, veliko le nekaj kvadratnih metrov, po kateri smo že na začetku 70. let prejšnjega stoletja izpeljali pot domov in jo že 50 let uporabljamo praktično neprekinjeno. Pot je izpeljana tako, da se je s tem osvobodila prejšnja skupna pot s tremi sosedi, da ne bi vozili neposredno pred njihovimi vhodi v hišo. Tako ni bilo več potrebno razvrščanje in umikanje treh ali več vozil v koloni. Do leta 2010 je bila v naši izključni posesti med drugim tudi 1,5 m nižja v nivoju od dvorišča ostalih sosedov, stanovalcev hiše Parecag 152. Po predpisih bi morali ob morebitni prodaji celo upoštevati predkupno pravico uporabnikov več kot 30 let. Nato pa sta Prašelj Spartak in Marjeta zaprla z gradnjo zidu del dvorišča hiše Parecag 152, ki je ostalim strankam služil za dovoz. Tako so si ostali leta 2010 splanirali dvorišče pred svojim vhodom in se povezali na ta zdaj sporni trikotnik. Nenadoma je začela Kopjar Marija groziti vsem našim obiskom, tudi nas je prepričevala, naj obrnemo hišo na drugo stran. Želela je zapreti naš dovoz in nam tako preprečiti prihod domov. Večkrat je verbalno napadla vsakega, ki si je drznil priti k hiši, tudi s kolesom. Kdaj je pustila svoje vozilo tako, da ni bilo mogoče z avtomobilom od doma. Prošnja za začasni umik se odziva s hruljenjem človeka, kdaj se še namerno postavi poprek. Nagovarjala je tudi druge sosede, da bi nam namestili žeblje ali drugače preprečili prehod. Zelo smo se trudili, da bi se izogibali možnostim konfliktov. Lansko jesen pa je začela ovirati tudi stanovalce Barhanj Denisa z družino. Tako od jeseni 2016 do junija 2017 niso mogli dovažati ničesar do doma z avtomobilom, tudi velikokrat bolne hčerke ne. Šele sodno varstvo in odločba, nekje junija 2017, po ogledu dvorišča s strani sodnice, sta omogočila tudi tej mladi družini ponovni dovoz do doma. Spodaj podpisani Vandi Skerk pa so v avgustu 2017 sredi noči odprli ograjo in predrli 2 gumi, ne glede na to, da so bili opozorjeni, da jih vidimo in je bil avtomobil popolnoma na našem dvorišču, znotraj zaprte ograje. Ker gre za sedaj že stalno odvisnost od dobre volje ali izsiljevanja ene od strank, ki je postala, verjetno nekorektno, lastnica tega dela dvorišča, se obračamo na vse pristojne službe, da rešijo problem, ki je nastal. Po posvetovanju z nekaterimi strokovnjaki s tega področja, tudi bivšim županom, predsednikom izvršnega sveta, tudi predstojnico oddelka za premoženjskopravne zadeve drugih občin … vsi trdijo, da bi se morala upoštevati predkupna pravica oziroma bi morali biti o prodaji obveščeni in med parceliranjem oz. geodetskimi meritvami poleg. Salomonska rešitev bi bila sedaj lastninsko pravico le ene stranke razglasiti za DOBRO JAVNEGA POMENA. Pozivamo vas, da se RAZGLASI TA DEL, KI JE ZDAJ V UPORABI TREH DRUŽIN, ZA JAVNO DOBRO. S TEM, KO BI TA SPORNA PARCELA POSTALA JAVNO DOBRO, saj omogoča kar trem družinam dovoz domov, bi odpadlo agresivno uveljavljanje lastninske pravice le ene stranke in od tod izhajajoče izsiljevanje ter oviranje ostalih. Žalostno je postati TALEC dobre ali slabe volje neposrednega soseda. Naša družina prebiva v tej hiši že tri generacije, do odprodaje sosednje hiše leta 1992 smo se vedno mirno dogovarjali o souporabi poti, potrebnih dovozov ali delov dvorišča, potem pa so se začeli problemi. Najprej so Prašljevi začeli ovirati pot do kleti, potem še Vilerjevi, ker so kupili hišo, ki je ni bilo (kar je moralo sodišče razveljaviti). Nato so se spori spreminjali v hude konflikte, ko je morala tudi intervenirati policija (kar 22 krat), dokler niso sodno prepovedali nekaterim sosedom prehoda za hišo, saj so se vrstile razbijaške akcije s krampi, žagami … ogrožanjem ljudi, fizičnimi napadi. Naš oče je verjetno zato tudi vsaj 10 let prej razočaran in obupan umrl. Tudi naša mama je zaradi tako nepravičnih postopkov in dogodkov zelo trpela. Absurdno je, da je naša hiša tudi z druge strani oškodovana, saj prehod meri manj kakor meter. Kako so lahko občinske službe, večkrat obveščene o konfliktih in intervencijah za zagotovitev varnosti na dvorišču, lahko prodale oba prehoda do fasade z vhodom brez naše vednosti? Pri morebitni prodaji je tako bila oškodovana za skoraj polovico svoje vrednosti. Tudi za zagotovitev mirnega življenja in v izogib stalnemu stresu ob vsakem odhodu in prihodu domov vas prosimo, da se odloči tako, da vsaj z ene strani vsi trije uporabniki enakopravno lahko dostopamo, saj so novi prišleki dobili na nepravilen način lastninsko pravico na zemljišču, ki se ne bi smelo prodati, saj omogoča prehod z javne ceste do dvorišča. Ker je hiša imela vseskozi javni dostop, naj se to čeprav sedaj okrnjen, ohrani. Prosimo in upamo na čimprejšnjo rešitev. Pozdrav Vanda Skerk

22.12.2017 ob 09:57
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran nisem izpostavila stanja te stavbe, saj sem lahko z zadovoljstvom slišala, da se odstranjuje nevarna kritina in bo glede varnosti za zdravje naših otrok poskrbljeno (delujoča osnovna šola, Podružnica OŠ Sečovlje, je v neposredni bližini). Na žalost pa moram danes, na 24. redni seji OS Občine Piran, znova izpostaviti naše težave. Ko sem se včeraj, 25. 10. 2017, vračala z našimi učenci iz Ljubljane, je avtobus vozil učence/vozače skozi vas. Z zadovoljstvom sem lahko videla, da je kritina odstranjena, okna so zaščitena in tako se naši učenci lahko mirno gibajo v zdravem in varnem okolju. Nedopustno pa je, da za samo stavbo ni poskrbljeno, saj je streha odkrita. Če pomislim na neurje, ki se je v nedeljo razprostiralo v našem okolišu, si ne znam zamišljati škode, ki je v sami stavbi nastala ob tem. Zato krajani zaledja pričakujemo, da se streho nemudoma prekrije in tako zaščiti našo skupno imovino. Hvala za posluh in lep pozdrav.

22.12.2017 ob 09:56
Intervento all' ultimo consiglio comunale di Bruno Fonda Egregi signori, accanto a quanto detto giustamente dalla signora Stular sulla tutela dell' ambiente naturale nel parco naturale di Dragogna, messa in grave pericolo dal traffico abnorme che si determina lungo i confini di Dragogna e di Sicciole tra Slovenia e Croazia durante il periodo estivo, vorrei aggiungere che non si tratta soltanto di tutelare l' ambiente naturale bensi la popolazione che direttamente vive in contatto con questi due assurdi confini,mi riferisco alle localita di Dragogna e di Sicciole e zone limitrofe, dove mai è stato fatto, anche se richiesto, un controllo del livello di Ozono che si riscontra nelle sudette zone a causa degli automobili in transito ed anche a causa ,per l' effetto schengen, dei blocchi stradali con lunghissime file che si sono determinati la scorsa estate e che anche oggi in autunno, in occasione di determinate feste, si continua a bloccare il traffico, con gravissimi danni sulla natura e sugli abitanti.Non parliamo poi delle difficolta che le singole persone che abitano su questo territorio riscontrano a causa del fatto che non esiste una regolazione del traffico per mancanza di strade e di vie alternative.Per cui ,non avendo sul territorio di Dragogna una bottega di generi alimentari, un giornalaio e tanto meno un medico qualunque necessita che si presenti non può essere esaudita.Non solo ci troviamo a respirare un Aria malsana ma anche la nostra stessa vita viene messa in gravissime condizioni.Ci sentiamo cittadini di categoria z, senza che nessuno ormai ci ascolti.Credo che in mezzo ai Mao Mao africani si potrebbe vivere meglio.Più volte ho fatto la medesima petizione senza ricevere nessuna risposta. Roma locuta est et causa finita est. Bruno Fonda

22.12.2017 ob 09:56
1. Obalne lekarne so občinam ustanoviteljicam razdelile del dobička, zato me zanima, kolikšen je bil znesek in za katere namene bo uporabljen? 2. Avtobusna postaja Piran: v poletnih mesecih in tudi izven sezone se zgodi, da lokalni avtobusi nimajo kje parkirati, saj so vsa parkirišča zasedena s turističnimi avtobusi. Zakaj imajo turistični avtobusi zastonj parkiranje včasih tudi več kot eno uro, saj lokalni ponudniki nimajo nič od takih gostov, ki pridejo, se poslikajo in gredo? Takim avtobusom bi morali dati možnost dostopa do postaje 15–20 minut, da se gostje izkrcajo in jih kasneje pridejo iskat. Vsak daljši postanek naj se plača glede na število potnikov ali pavšalno na uro. S takim režimom bi zadržali obiskovalce dalj časa v mestu, občinski blagajni bi nekaj kapnilo, prav tako trgovcem in gostilničarjem. Poleg tega bi lokalnemu prevozu omogočili, da zaradi gneče na parkirišču ne zamuja, kar se poleti redno dogaja. 3. Absolutno narediti red pred trgovinami Mercator, da se ne dovoljuje lokalnim klošarjem prosjačiti pred vhodnimi vrati trgovine, saj so nekateri kupci še posebno tujci včasih presenečeni, dostikrat pa tudi prestrašeni. 4. Absolutno je treba narkomane disciplinirati in kaznovati glede nato, da so začeli masovno puščati igle na poteh proti cerkvi in obzidju, kar je prvič nevarno drugič pa slabijo »škarpe«, ker pulijo kamne iz njih, da lahko shranjujejo svojo drogo in igle.

22.12.2017 ob 09:55
Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da se prouči ustrezen ukrep, ki bo zmanjšal dosedanjo frekvenco tranzitnega prometa, ki poteka na državni cesti ob Krajinskem parku Sečoveljske soline, in sicer s ciljem zmanjšanja dosedanje frekvence in obenem izboljšanja prometna pretočnost ter s tem vpliva na manjše onesnaževanje okolja. Kot primer so lahko pozitivne izkušnje drugje po Evropi z uvedbo ekoloških oz. okoljskih taks ob podobnih parkih oz. območjih. Predsednica Odbora Vojka Štular, l. r.

05.12.2017 ob 19:54
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem svetnike in ostale prisotne seznanila, da se je preureditev naše knjižnice v OŠ Sečovlje zaključila in da je nova knjižnica zelo lepa. Vse prisotne sem povabila tudi na otvoritev, ki bo 5. 10. 2017, ob 11. uri v OŠ Sečovlje. Obenem sem poudarila, da imamo v naši šoli vedno več otrok in razrede z dvema oddelkoma, zato nam primanjkuje prostorov za izvajanje pouka, da o namenskih učilnicah sploh ne govorim. V šoli srčno upamo, da se bo namenilo sredstva za izgradnjo ali preureditev vsaj dveh učilnic, kajti prihodnje šolsko leto nam bo manjkalo razredov za nemoteno izvajanje pouka. Pohvalila sem organizacijo Dneva pobratenih občin, ki je bila letos resnično zelo dobra. Vse razredničarke 4. razredov in učiteljice, ki so učence spremljale, so pohvalile Iskanje zakladov Pirana ter odgovorno Nino Trampuš, ki je izvrstno izpeljala dogajanje po Piranu. Upamo, da se bo ta del ohranilo, saj se poznavanje Pirana ujema z letnim programom učencev 4. razredov; predlagamo pa, da se doda še eno točko (cerkev sv. Frančiška s Križnim hodnikom) in poveča čas iskanja vsaj za eno uro. Upam, da bosta priporočili upoštevani in da bosta »zagledali luč sveta«. Hvala za posluh in lep pozdrav. Neli Romanello

Pobuda svetnika Miloša Stegovca (prometna signalizacija na semaforiziranem križišču v Luciji) – 23. redna seja, 26. september 2017
05.12.2017 ob 19:53
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da poskrbijo za boljšo vidnost prometne signalizacije na semaforiziranem križišču v Luciji. Kot je razvidno iz fotografije, je usmerjevalna tabla, ki nakazuje smer proti Hrvaški, zaraščena, skoraj nevidna, kar je moteče predvsem za turiste, ki prihajajo iz smeri Portoroža in poti ne poznajo. Lep pozdrav. Miloš Stegovec, občinski svetnik


Napovednik

oktober

01

Piran

Piran, lep kot še nikoli

september

17

Avditorij Portorož

22. Festival slovenskega filma

oktober

18

Tartinijeva hiša, Piran

Dogodki, čustva in občutki