1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Mitja Udovič-POBUDA in ODGOVOR 2. redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Zanima me, kdaj bojo obravnavani in sprejeti novi prostorski izvedbeni akti, katera je Občina Piran že obravnavala in sicer: • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran, • B) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran, • C) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v občini Piran. Prostorski akti so že zastareli (sprejeti leta 90) in jih je težko uporabljati. Terminologija se je zelo spremenila. Težave z branjem PUP-ov imajo projektanti in investitorji, kakor tudi ostali udeleženci. Mitja Udovič

ODGOVOR:

Vprašanje: »Kdaj bodo obravnavani in sprejeti novi prostorski akti, katere je Občina Piran že obravnavala, in sicer: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območja planskih celot Strunjan, Fiesa-Pacug, Piran, Razgled-Moštra- Piranska vrata, Portorož, Lucija, Sečoveljske soline, Dragonja v Občini Piran, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran; Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan, Seča, Karbonar Lucan, Sečovlje in Liminjan-Vinjole-Krog v Občini Piran.

 Odgovor: Vsi tri izvedbeni akti so v fazi dopolnjenega osnutka. Ker je med postopkom nastopila v veljavo nova prostorsko-gradbena zakonodaja, je akte še pred pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora potrebno prilagoditi oz. posodobiti. Prav tako je zaradi dolgotrajnosti postopka priprave sprememb in dopolnitev potrebno vsebinsko ponovno prilagoditi tekstualni del glede na nove upravne in sodne odločbe (zaradi razlage posameznih pojmov v aktu.

 Po končanih ustreznih strokovnih popravkih bodo PUP-i poslani v mnenja nosilcem urejanja prostora, po uskladitvi z nosilci pa predloženi občinskemu svetu v drugo branje in sprejem.

Vodja Urada za okolje in prostor:
Vesna Vičič