1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Marina Sorta-POBUDA in ODGOVOR 2.redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Spoštovani, Dajem pobudo za ohranitev kulturno zgodovinske tehnične dediščine in muzejske zbirke ladjarske družbe Splošne plovbe. Vemo, da je lastnik Splošne plovbe Nemška ladjarska družba Peter Doehle (objekt v Portorožu je v fazi prodaje), in čeprav so to praktično le drobtine od tega kar je nekoč naš ladjar Splošna plovba sploh bil, in imel, bi bilo potrebno, da: 1.) Obdržimo arhiv Splošne plovbe v domovini in ga predamo Pokrajinskemu arhivu Koper (obstaja nevarnost, da se arhiv že danes uniči ali prenese v tujino; le ta pa predstavlja praktično velik del naše pomorskega razvoja in zgodovine ter ima ogromno zgodovinsko vrednost) 2.) Obdržimo muzejsko zbirko o zgodovini ladijskega prevozniškega podjetja Splošna plovba Piran v Portorožu (vilo San Marco). To je bila pred leti muzejska enota našega Pomorskega muzeja iz Pirana. Zbirka je bila sestavljena iz predmetov v lasti Pomorskega muzeja (in nekateri so bili pred to zbirko že razstavljeni v piranski zgradbi Pomorskega muzeja) ter predmetov v lasti Splošne plovbe. O tej zbirki sedaj ni nič znanega, čeprav bi morala biti pod kontrolo Pomorskega muzeja in ostati v domovini (morda se da z novim lastnikom Splošne plovbe dogovoriti o donaciji-odkupu? njihovega dela zbirke našemu muzeju) 3.) Pregledati umetniško zbirko likovnih in kiparskih del Splošne plovbe ter se dogovoriti za donacijo-odkup? umetniških del, ki so nacionalno bogastvo ter ta dela obdržati v domovini. 4.) Za spomin obdržati velik kovinski znak Splošne plovbe, ki se nahaja na vrhu poslovne zgradbe Splošne plovbe v Portorožu ter ga nekam postaviti v spomin, kaj vse smo nekoč imeli in žal tudi zapravili. Hvala vam. Zapisala: Marina Sorta (PJN)

ODGOVOR:

Spoštovana,

 vsekakor se zavedamo, da je ohranitev gradiva, ki govori o vlogi in pomenu slovenskih pomorščakov, mornarjev in ladjarjev izrednega pomena.

Podpiramo vaše prizadevanje, da se eksponati muzejske zbirke ladijskega prevozniškega podjetja  Splošne plovbe Portorož, kot tudi arhiv podjetja, ohranijo in varujejo.

 Muzejska zbirka o zgodovini ladijskega prevozniškega podjetja je bila v vili sv. Marka v Portorožu odprta leta 1979, ob 25. obletnici ustanovitve podjetja. Na podlagi pogodbe iz leta 1977 sta se Splošna plovba Piran in Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran dogovorila o postavitvi in vzdrževanju muzejske zbirke; evidentiranje, zbiranje, odkupovanje, inventariziranje, proučevanje in prezentiranje. Leta 1987 je bila muzejska zbirka v sodelovanju obeh ustanov celovito prenovljena, uspešno je nato delovala do leta 1999, ko so bili muzejski eksponati dokumentirani in fotografirani.

 V vili so pristojni zavodi po zaprtju muzejske zbirke opravili sondažne posege in konservatorski načrt, saj je objekt, zaradi svoje historične in arhitekturne vrednosti uvrščen v izbor sedeminpetdesetih izbranih in spomeniško varstveno zaščitenih vil na Slovenskem. Usoda vile, ki jo Splošna plovba Portorož, kot zakoniti lastnik, prodaja, ni definirana.

V poslovni stavbi Splošne plovbe v Portorožu deponirana zbirka ladijskih modelov, umetnin z ladij, ladijske opreme, ladijskih instrumentov kot tudi likovna zbirka v poslovnih prostorih sedeža Splošne plovbe v Portorožu, imata za našo družbo izjemen pomen.

Pomorski muzej bo do konca letošnjega leta, kot edina pooblaščena ustanova za varovanje pomorske dediščine, pripravil predlog za celovito zaščito oziroma razglasitev premične pomorske zbirke Splošne plovbe kot nacionalne dediščine Slovenije pri Ministrstvu za kulturo RS. Le slednje lahko zavezuje lastnika k ustreznemu ravnanju in razpolaganju z zbirko in prepreči njeno morebitno odtujitev oziroma neprimerno odprodajo. V sklop te zaščite bo Pomorski muzej Ministrstvu za kulturo predlagal tudi umestitev zaščitnega znaka Splošne plovbe, ki krasi fasado poslovne stavbe v Portorožu, o katerem je zastavljeno svetniško vprašanje.

Vso predmetno pomorsko in umetniško dediščino je Pomorski muzej v zadnjih letih ponovno dokumentiral, fotografiral, raziskal ter jo pripravil za objavo. Finančnih sredstev za tisk publikacije mu za leto 2019 MK RS ni odobrilo, v primeru pridobitve navedenih finančnih sredstev pa jo lahko izda še v letošnjem letu.

S pomočjo ustanovitelja, Občine Piran in Ministrstva za kulturo ter zagotovitvijo ustreznih depojev, bi lahko Pomorski muzej Piran poskrbel za deponiranje pomorske zbirke našega edinega mednarodnega pomorskega prevozniškega podjetja, v prihodnosti pa, v okviru svojega programa in javne službe, pripravil stalno razstavo in ponovno predstavitev zbirk javnosti.

Za zaščito arhivskega gradiva, ki je tudi predmet svetniškega vprašanja, je pooblaščen Pokrajinski arhiv Koper, medtem ko so Obalne galerije Piran, v Piranski občini, pristojna ustanova za umetniško likovno zbirko .

 Lepo pozdravljeni.
Pripravili:

- Pomorski muzej Sergej Mašera Piran                         Direktor občinske uprave
   Direktor Franco Juri                                                    Aleš Buležan, spec

- Urad za družbene dejavnosti
   Vodja urad Lada Tancer
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality