1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Denis Fakin-POBUDA in ODGOVOR 2.redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Svetniška pobuda : Seje Občinskega sveta so bile v preteklosti snemane in predvajane na lokalni televiziji. Ker se je ta praksa zaradi zniževanja stroškov opustila predlagam ,da se ponovno preuči možnost snemanja in predvajanja občinskih sej saj menim ,da imajo naši občani pravico vedeti in videti kaj in kako njihovi predstavniki odločajo o porabi javnega denarja. Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za ponovno snemanja in predvajanje Občinskih sej. Ta isti predlog sem podal že 27.1.2015 ampak žal se do danes ni nič zgodilo. S spoštovanjem Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

ODGOVOR:

Na pobudo svetnika Denisa Fakin, ki jo je podal na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Piran dne 29.01.2019 in se nanaša na video snemanje in objavo poteka sej, podajamo naslednji odgovor:

 Zvočno ali slikovno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov, saj se smatra, da je objava posnetka posameznika osebni podatek, za kar veljajo posebej določena pravila in izjeme od načela javnosti. Trenutno področje varstva osebnih podatkov ureja Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, t.i. GDPR in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Poseg v zasebnost posameznika v smislu video snemanja in predvajanja na svetovnem spletu ali drugem mediju, po veljavni zakonodaji ni dopusten brez ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Na primeru občin, pravno podlago praviloma zagotovimo s poslovnikom ali drugim občinskim aktom, ki ureja delovanje občinskega sveta.

 Glede na navedeno, strokovne službe, tudi na vašo pobudo, za katero se vam zahvaljujemo, iščemo možnosti za ponovno predvajanje sej in sicer na način neposrednega predvajanja v živo. Pri poizvedovanju glede prakse v drugih občinah smo namreč ugotovili, da je omenjeno predvajanje ena od sprejemljivih možnosti, ki bi jih lahko uvedli, brez spreminjanja aktov občinskega svet, s pridobitvijo soglasij posameznikov. Zato upamo, da bomo vašo pobudo lahko v kratkem realizirali.

 Lepo pozdravljeni,

Pripravila:
Vodja urada za splošne zadeve                                                      Direktor občinske uprave
            Ana Fakin                                                                 Aleš Buležan, spec.managementa
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy