1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Denis Fakin-POBUDA in ODGOVOR 2.redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za izvedbo montažne etaže parkirišča ter dodatnega parkirišča pri Športni dvorani Lucija (tam kjer je sedaj pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha. Okolje Piran je neke rešitve dobilo ampak v vseh primerih je šlo za neke megalomaske in drage projekte, zato pozivam Občino ,da nemudoma pristopi k reševanju te situacije z izgradnjo montažne železne etaže nad parkiriščem v lasti Občine (po vzoru Merkator centra v Kopru) ter izgradnjo parkirišča za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane. Vse to kar pišem je usklajeno z lastniki lokalov v dvorani ter z upravljalci zemnljišča za pasjo šolo. S spoštovanjem, Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin
 

ODGOVOR:

Spoštovani.

dgovarjamo na svetniško pobudo podano na 2. redni seji občinskega sveta z dne 29. 1. 2019 v kateri predlagate, da Občina Piran v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za izvedbo montažne etaže parkirišča na območju obstoječega parkirišča pri Športni dvorani v Luciji ter dodatnega parkirišča na območju, kjer je danes urejen park za pse.

 S pomanjkanjem parkirnih mest na celotnem območju naselja Lucija, potrebo po celovitem sistemu ureditve mirujočega prometa in s samo potrebo po dodatnih parkirnih mestih, smo na Občini Piran seznanjeni. Potreba po celoviti ureditvi te problematike je bila obravnavana tudi v sklopu aktivnosti pri pripravi in izdelavi Celostne prometne strategije (CPS), ki je bila junija 2017 sprejeta na občinskem svetu Občine Piran in je zajeta v akcijskem načrtu: Učinkovito upravljanje z mirujočim prometom, pod točko 5. Izgradnja več-nivojskega parkirišča pri Športni dvorani v Luciji (vsaj 100 dodanih javnih PM).

 JP Okolje d.o.o., ki upravlja z mirujočim prometom na območju občine Piran, je na začetku leta 2018 dalo izdelati tudi IDZ projektno dokumentacijo »Dvonivojsko parkirišče ob športni dvorani v Luciji z okolico« (izdelovalec IGL d.o.o., št. načrta 913/2017), ki poleg montažnega parkirišča ob športni dvorani, vključuje tudi ureditev dodatnega parkiršča na območju, kjer je danes urejen park za pse in ureditev obračališča pod športnim igriščem, pred vhodom v Športni in mladinski center (prilagamo).

 Stališče Urada za gospodarstvo in turizem, ki je pristojen za urejanje prometa je, da je izdelan IDZ s strani JP Okolje d.o.o. korak v pravo smer, dober osnutek za nadaljevanje aktivnosti, ne podaja pa celovite in dolgoročne rešitve, predvsem ker je lastništvo parkirišča na katerem se predlaga ureditev montažnega etažnega parkirišča v lastni etažnih lastnikov športne dvorane Lucija in je potrebno predhodno urediti tako lastništvo kot financiranje ureditve, zemljišče na katerem bi se uredilo dodatno parkirišče pa je v zakupu s strani kinološkega društva, poleg tega da nova prometna ureditev prekinja obstoječo kolesarsko pot, na kateri je varnost zaradi bližine šolskega okoliša toliko bolj pomembna.

 Obveščamo vas, da v predlogu proračuna za leto 2019 ni predvidenih sredstev za nadaljevanje aktivnosti za ureditev montažno etažnega parkirišča ter dodatnega parkirišča pri Športni dvorani Lucija (naročilo projektne dokumentacije za izvedbo, sredstva za izvedbo).

Lep pozdrav.

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.                                                          Aleš Buležan, spec.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem                                       Direktor občinske uprave
Dokumenti za prenos:

Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality