1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Vojko Jevševar-POBUDA in ODGOVOR 2. redne seje, 29.1.2019

POBUDA: 1. Prosim strokovne službe za pripravo celovitega realnega stanja vseh cest v Občini Piran z namenom, da se lahko pripravijo predlogi za prioritetno listo in časovnico za sanacijo le teh. Lep pozdrav Vojko Jevševar
 

ODGOVOR:

Spoštovani.

govarjamo na svetniško pobudo podano dne 28. 2. 2019 glede priprave celovitega stanja vseh občinskih cest z namenom priprave predlogov za prioritetno listo in časovnico za sanacijo občinskih cest.

Osnovni kriterij za pričetek investicije v prenovo komunalne ali cestne infrastrukture je število objektov, ki se priključujejo na posamezno komunalno ali cestno infrastrukturo in povezovalna funkcija ceste v prostoru (kategorija ceste). Večje kot je število objektov in višja kot je povezovalna funkcija ceste v prostoru, večja je upravičenost posega v cestno infrastrukturo in bolj je investicija upravičena oz. utemeljena.

Občina Piran vsako leto sprejme proračun in letni plan vzdrževanja in urejanja občinskih cest, na podlagi katerega določi predvidene investicije v ceste, manjša investicijska in vzdrževalna dela.   Glede na to, da  imamo kot vse Občine v Sloveniji, žal omejene proračunske možnosti, na osnovi teh določimo prioritete za vsako leto (določimo tiste ceste, ki so najbolj nujne za obnovo oz. preplastitev v celotni občini Piran).
V prilogi vam pošiljamo Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 – 2022, v katerem so navedene prioritetne občinske ceste za sanacijo.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Rok Humar, dipl.ekon.
Višji svetovalec za investicije in promet

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.                                                          Aleš Buležan, spec.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem                                      Direktor občinske uprave