1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Dina Kolar-POBUDA in ODGOVOR 3.redne seje, 12.3.2019

POBUDA: 1. Predlagam odkup garažne hiše na Fornacah. Lahko se najame kredit in z denarjem najemnin se odplačuje kredit. 2. Predlagam znižanje turistične takse na 1,50€. 3. Predlagam revizijo porabljenih sredstev občine Piran in JP Okolje za najmanj 8 let nazaj. 4. Predlagam zasaditev cvetja v vsa krožišča, ki vodijo v Piran in Portorož (tako kot je na bernardinskem klancu). LP Občinska svetnica Dina Kolar

ODGOVOR:

Na pobude , ki jih je podala svetnica Dina Kolar z dne 15.03.2019 podajamo naslednje odgovore in pojasnila : 

  1. Odkup Garažne hiše Fornače je opredeljen v sprejeti Celostni prometni strategiji, ki jo je sprejel Občinski svet v prejšnjem mandatu. Odločitev glede tega je treba skrbno proučiti in je odvisna od konkretnega finančnega elaborata, ki bi moral obdelati vse ekonomske parametre, ki vplivajo na uspešnost realizacije tega predloga. Že ob sami izgradnji garažne hiše so bile izdelane simulacije za takšno odločitev. Vrednost projekta je precejšnja, občina pa do sedaj ni imela prostih namenskih sredstev za nakup. V kolikor bi se vodstvo občine za nakup odločilo, bi najbrž bil vir za nakup kredit. Vendar pa so obstoječa zadolžitev tako občine kot tudi JP Okolja kot morebitnega upravljavca, in tudi druge postavljene prioritete vplivale na to, da ta odločitev ni bila že sprejeta.
  2. Predlog glede znižanja višine turistične takse pojasnjujemo, da je Občinski svet Občine Piran  17. 07. 2019 sprejel nov Odlok o turistični taksi v občini Piran, s katerim je opredelil novo vrednost turistične takse izhajajoč iz novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma.  Že sam zakon je na novo uvedel promocijsko takso v višini 25 % vrednosti takse, ki jo določi občina (v razponu do maksimalno 2, 5 €). Občina Piran tako npr. ni opredelila maksimalne vrednosti 2, 5 € temveč 2 €, pri čemer je treba prišteti še promocijsko takso. Odločitev o višini je prepuščena posamezni občini. Nekatere občine so tako že določile maksimalno višino turistične takse. Občinski svet Občine Piran je na isti seji sprejel tako novo Strategijo razvoja turizma z Akcijskim načrtom, ki je določal aktivnosti in ukrepe na področju razvoja turizma kot tudi nov odlok z novo vrednostjo turistične takse z namenom, da se jasno opredelijo naloge, katere naj bi se financirale iz povečanih sredstev iz naslova turistične takse. Namen je bil vezati zbrana sredstva iz povečane vrednosti takse v izvedbo načrtovanih nalog – ukrepov. Načrti in ambicije so bile visoke, zato bi bilo treba morebitno odločitev o znižanju vrednosti turistične takse pretehtati z odločitvijo o redefiniranju ciljev in nalog sedaj veljavne strategije razvoja turizma.

Odločitev je v vsakem primeru na strani župana, da na podlagi pobude le-to s strokovnimi službami preuči in v kolikor jo sprejme, predlaga Občinskemu svetu v sprejem spremembo odloka o turistični taksi in rebalans proračuna, če bo vključeval prihodke po sedanji vrednosti turistične takse.

  1. Glede ''predloga o reviziji porabljenih sredstev občine Piran in JP Okolja Piran za najmanj 8 let nazaj'' podajamo informacijo, da tako občina Piran kot JP Okolje izvajata redne letne revizije poslovanja. V kolikor je s predlogom mišljena posebna naloga oz. področje, ki se želi revidirati, je potrebno to področje natančno opredeliti, sprejeti ustrezno odločitev pri ustreznem organu in zagotoviti namenska sredstva za tovrstno revidiranje.
  2. Glede ''predloga o zasaditvi cvetja v vsa krožišča'' pojasnjujemo, da se pri urejanju krožišč, katerih investitor je občina, upoštevajo strokovne usmeritve, ki veljajo pri postavitvi kipov , ki so te da se ne sadi cvetja, temveč da se ta površina le ozeleni.

Pripravili: Ljubo Bertok

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento