1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Dina Kolar-POBUDA in ODGOVOR 3.redne seje, 12.3.2019

POBUDA: 5. Obala od Lucije do Pirana je zelo zanemarjena in neurejena. Lastniki lokalov naj poskrbijo za odvečno kramo, ki jo odlagajo za ali pred lokali.

ODGOVOR:

Na redni seji Občinskega sveta  Občine Piran je občinska svetnica Dina Kolar podala vprašanje: »Obala od Lucije do Pirana je zelo zanemarjena in neurejena. Lastniki lokalov naj poskrbijo za odvečno kramo, ki jo odlagajo za ali pred lokali.«

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Medobčinski inšpektorat trenutno vodi 14 postopkov zaradi ovirajočega zelenja na javni površini, odloženih komunalnih odpadkov na zasebnih površinah in urejanega videza okolja. Zakonska podlaga za izvedbo omenjene nadzore predstavlja Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) ter Odlok o čiščenju in urejanju  ter posebni rabi javnih površin (Uradne objave Primorske novice, št. 19/2008).

Občinska inšpekcija izvaja tovrstne nadzore v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi, saj je pristojna za izvajanja nadzora, na območju občine Piran, na več kot 33 predpisi.

Lep pozdrav.

 Vodja skupne uprave                                                            Direktor občinske uprave
   Ivan Koljesnikov                                                                         Aleš Buležan
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy