1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: 16. SVETNIŠKA POBUDA: Gledališče Giuseppe Tartini pot Kulturni Center Pirana KS ponovno odpira pobudo, da se gledališče, ki je v lasti last Občine Piran, vrne mestu Piran. S tem namenom se - predlaga novega upravitelja, ki bi z upravnim odborom in na javnem razpisu izbranim programskim vodjo vrnil v gledališče dogodke in publiko. Zainteresirana KS Piran predlagamo tvorne sodelujoče pri upravljanju Comunita degli Italiani Gledališče Tartini, Zvezo Kulturnih Društev Piran, Občino Piran, po potrebi javne zavode, društva. Denar od najemnine Caffe Teatra 40.000 € naj bo – kot nekoč - namenjen za program gledališča Tartini. Z večletnim dosedanjim tvornim sodelovanjem z ostalimi kulturnimi društvi in posamezniki v naši občini, bo večinoma zaprto gledališče končno spet postalo žlahtno kulturno stičišče naše občine in piranske skupnosti. Piran je mesto, ki ima posebne značilnosti, tako kulturne kot bivanjske in tudi lego, ki je, čeprav povezana s cestno povezavo, vendarle na nek način svoja zaključena celota, ki jo je, za nekatere stvari, težko povezovati z okoliškimi mesti. Piran je tudi najbolj turistična destinacija v Slovenski Istri in je kot taka in je kot taka, na nek način tudi odlična odskočna deska za predstaviti vse tisto, kar to obmorsko mestece in celotna slo. Istra lahko ponudi. Na enem mestu se turisti lahko seznanijo s tem, kdo smo mi, kakšni smo in na kakšnem koščku zemlje so se znašli. Ampak, če hočemo nekaj predstavljati, moramo najprej nekaj ustvarjati in preko ustvarjanja se komaj lahko zrcali naša kultura, naš jezik, naši okusi, vonji in želje. Ustvarjanje pa zato ne more biti kampanjsko, dva meseca na leto, ampak mora potekati skozi celo leto, kajti v končni fazi so ljudje, prebivalci Pirana tisti, ki mesto, utrip soustvarjajo, delajo mesto mesto, razvijajo vse tisto, kar turisti občudujejo in konzumirajo in zaradi tega je ljudem, prebivalcem potrebno dati možnost, da so aktivno udeleženi pri soustvarjanju ter pri konzumiranju določenih kulturnih dobrin. Pojem gledališče se mora razširiti v pojem Kulturni center in začeti uresničevati različne segmente ustvarjanja in kulture, ki bi delovali pod eno streho in zaradi tega ponujali lahko celosten pregled nad dogajanjem in ustvarjanjem. Če so stvari razpršene na vse konce, lahko hitro spregledamo marsikaj in velikokrat se lahko zgodi, da so prireditve same sebi namen. Center bi moral dihati s prostorom in ne biti samo dislocirana enota nekega upravnega središča (Avditorij), ki nima z gledališčem stika in ne ideje, kaj naj v prostorih slednjega počne. Aktivirati bi bilo potrebno otroke in mladino, kajti na tak način počasi vzgajamo publiko, meščane, državljane, ki bodo zavestno prenašali doto področja rodovom naprej.Vsebine je potrebno določiti glede na starost, aktualnost, ter glede na to, ali vsebine ponujajo dovolj možnosti, da se otroci in mladostniki lahko izražajo. Prostor je odlična izhodiščna točka za literarne večere, glasbene večere, razstave, inštalacije, plesne in gledališke predstave, koncerte. Glede na premični parter (stoli, ki se odstranijo) je to več namenski prostor, ki ponuja veliko izbiro možnosti. Pod pojem Kulturni center ni mišljen Kulturni dom, ki pod svojo streho nabira dogodke, ampak kot center s svojo programsko politiko na nek način dela poudarke, nakazuje smernice, ki so za ta prostor pomembne ter ga hkrati povezuje z zunanjim svetom in ga na tak način dela multikulturnega. Vsekakor mora stavba živeti, če hoče pod svojo streho vabiti tako domačine kot turiste. GT bi moral imeti vodja programa, ki bi bil zadolžen samo za GT, ki bi poznal prostor ter se zavedal potreb prostora in ki bo program sestavljal z mislijo na ta prostor. Gledališče je precej dobro tehnično opremljeno in zato je na odru izvedljivo marsikaj. Prostor je potrebno na stežaj odpreti in ga počasi pripeljati do točke, ko bo postal referenčna točka za kulturno dogajanje v Piranu. Kaj s publiko? Počasi se bo prebujala in ugotavljala, da je v gledališču kaj, kar bi jih utegnilo zanimati in se bodo počasi aktivirali. Ampak to traja. Toliko let mrtvila prinaša za sabo določeno škodo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič Davorin Petaros

ODGOVOR:

Spoštovana,

 Občina Piran je ustanoviteljstvo nad Avditorijem prevzela v letu 1992. Avditorij izvaja prireditveno dejavnost v objektih, katere mu je Občina Piran, kot lastnik objektov, dala v upravljanje, to je stavba Avditorija, Amfiteater ter Tartinijevo gledališče.

 Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjena kulturi sestavljajo  javno kulturno infrastrukturo.

 Z ustanovitvenim aktom javnega zavoda  so se določile nepremičnine in oprema, ki so    javna kulturna infrastruktura  v upravljanju Avditorija za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.

 Osnovna dejavnost Avditorija je prirejanje kulturnih, kongresnih in promocijskih prireditev. Poslanstvo javnega zavoda je  zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, ki so v interesu občine Piran in širše, to je izvajanje kulturnih prireditev in upravljanje z javno kulturno infrastrukturo.

 Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim projektom in javnim kulturnim programom. Uporaba pojmov javni kulturni interes, javna služba, javni kulturni program in podpora posamičnim  projektom je vedno v povezavi z javnim delovanjem in proračunskimi sredstvi, ki ga za kulturo namenja država in lokalna skupnost.

Pretežni del programa, ki ga Avditorij izvaja kot javno službo se financira iz proračunskih sredstev, zato je  pomemben vir prihodkov zavoda,  prihodek od oddajanja prostorov in objektov  v najem.

 V Občini Piran se zavedamo pomena  kakovostnih predstavitev dogodkov, utemeljena je zato potreba po nadgradnji kulturnih vsebin s poudarkom na medkulturnem dialogu, vzgoji mladih, druženju in sprostitvi.

 Tartinijevo gledališče je prostor z odlično izhodiščno točko za literarne in  glasbene večere, razstave, inštalacije, plesne in gledališke predstave, koncerte. Prav tako omogoča programske vsebine: debatni večeri,  predstavitev zanimivih gostov, ki niso vezane na velika prizorišča. Zavedamo se, da  Gledališče Tartini  sameva in  potrebuje novega kulturnega izvajalca, ki bo Gledališče Tartini ustrezno programsko oživel.

 Ugotavljamo, da sedanji upravljavec ne izkoristi odličen infrastrukturni potencial, ki ga ima gledališče, prav tako ne zagotavlja odprtost infrastrukture, v okviru možnosti se zavod prilagaja  trgu, v praksi se kaže, da je zgolj ponudnik prostora.

 Ob sodelovanju stroke se na podlagi  izraženega interesa za širše in boljše delovanje gledališča  preuči možnost oddaje v upravljanje oziroma uporabo primernejšemu upravljavcu, ki bo poskrbel za  vsebino in bogatil kulturno dogajanje v Piranu.

 V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo so opredeljeni pogoji oddaje v upravljanje oziroma  najem javnemu zavodu,  74. člen zakona pa  določa pogoje  oddajanja v najem drugim kulturnim izvajalcem, pravnim osebam, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte in posameznikom, ki opravljajo kulturno dejavnost,  na podlagi javnega razpisa.

Izvajalci javnih kulturnih programov so: pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov ter pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

 V okviru zakonskih možnosti oddaje kulturne infrastrukture v upravljanje bo Občina Piran  pristopila k vsem aktivnostim za morebitno izbiro upravljavca in preverila interes za sodelovanje in delo.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:                                                                                Direktor občinske uprave
Urad za družbene dejavnosti                                                        Aleš Buležan, spec
Đeni Rožec
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento