1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik in vodja svetniške skupine GZOP podajam naslednjo svetniško pobudo: - GLEDE NA POZITIVNO MNENJE OBORA ZA TURIZEM IN DRUGE GOSPODARSKE SLUŽBE, KI PREVIDEVA POPRAVEK BUDGETA ( letni proračun ) ZA TZP NA OSNOVI 40% TURISTIČNE TAKSE PRIČAKUJEM OD DIREKTORJA TZP, DA : - pojasni oceno od kod je predvidenih 1.200.000 €, če ne poznamo dejanskega stanja oz. ali lahko garantira, da ta znesek predstavlja utemeljeno oceno prihodkov iz TT - jasno predstavi ne le vsebinski, temveč tudi akcijski plan izvajanja vseh aktivnosti predvidenih v proračuni TZP - specificira število izvajalcev tudi glede na povečan obseg dela in nove projekte ter časovno in poimensko opredeli naloge in zadolžitve glede na predstavljeni stroškovnik Obrazložitev pobude : ne podpiramo proračuna TZP, ki bi temeljil na pavšalnih ocenah in samo vsebinski predstavitvi, zahtevamo in pričakujemo podrobnejšo obrazložitev. Sama osnova pogodbe o ustanovitvi TZP -ja ( 40 % od TT ), je bistveno premalo ali pa preveč, ne da bi vedeli kakšen kvaliteten premik v promociji kraja in občine bomo naredili ter katere projekte bomo izpeljali in na kakšen način V kolikor zadeva ne bo podrobneje obrazložena ne vidimo smisla o opravljanju teh javnih služb na način, ki ga sedaj predstavlja TZP oz. predlagatelj mag. Igor Novel. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljuje in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Zadeva: Obrazložitev programa dela

Spoštovani g. Kristjan Cerovac – vodja svetniške skupine GZOP

Zahvaljujem se vam, da vam lahko dodatno obrazložimo in odgovorimo na vaša vprašanja vezana na program dela 2019 Turističnega združenja Portorož.

Povsem razumljivo je, da se svetniki težko odločate, če imate pomanjkljive informacije oz. le pavšalne informacije določenega področja, zato z veseljem podam odgovore na vaša vprašanja seveda s ciljem, da se boste  lažje in bolj modro odločili.

Kar se tiče zbrane turistične takse v letu 2019 sam ocenjujem, da bo zbrana turistična taksa celo višja od 3 mio eur. Odločitev, da bo osnova 3 mio, je bila dana s strani občinskih služb s ciljem, da se upošteva konzervativno varianto prihodka iz TT. Na TZP-ju pa smo opravili projekcijo TT za leto 2019 na osnovi prejete turistične takse v letu 2018 in če bi bilo število nočitev enako kot v letu in da se upošteva dvig TT,  bi prihodki iz TT v letu 2019 znašali cca 2.900.000 upoštevati pa je potrebno še prihodke iz pavšalne TT cca 400.000 (točne podatke ima Urad za gospodarstvo in turizem), kar bi pomenilo da bi v proračun iz  naslova TT brez povečanja števila nočitev v letu 2019 moralo priteči cca 3.300.000 eur prihodkov. Verjamemo pa tudi, da bomo tudi letos dosegli večje število nočitev kot lani kar bo še dodatno prispevalo k prihodkom iz naslova turistične takse.

Kar se tiče programa dela moram poudariti, da smo na TZP-ju povečanje budgeta iz leta 2018 na 2019 namenili načeloma projektom uresničevanja strategije razvoja turizma občine Piran do leta 2025. Standardnemu programu torej promociji destinacije nismo bistveno povečevali sredstev napram letu 2018.  Celoten dvig sredstev  smo namenili, da  nadgradimo doživetja za našega turista ( ki bo moral letos plačati višjo TT) z vzpostavitvijo samih doživetij in dogodkov.

V programu dela smo namenili nekaj več sredstev za prireditev, ki jih organizira TZP z namenom višje kakovosti same prireditev kot npr:

  • Pust -februar
  • Portorose2 -Maj
  • Olje in bledež Padna - April ( lani financiran v celoti s strani EU projekta)
  • Vse sladkosti življenja - December ( lani deloma financiran s strani EU projekta)
  • K dogajanju želimo letos dodati novo poletno prireditev »Poletje v Portorožu« ki bi dogajanje v Portorožu popestrilo od 1.7-31.8. Za to dodatno prireditev, ki jo bomo izvajali smo namenili 80.000 eur s ciljem, da se vsak dan v mesecu juliju in avgustu v Portorožu nekaj dogaja.

V letošnjem letu želimo tudi aktivno pristopiti k uresničevanju aktivnosti uresničevanja strategije (vsaj v delu kjer ja lahko TZP nosilec aktivnosti) in zato imamo v programu dela nove aktivnosti:

  • Celoletno trženje Monforta v imenu in na račun občine ( vsi prihodki bodo prešli na občino)
  • Upravljanje z TIC- om Padna in uresničevanje projektov zelenega turizma
  • Razvoj treh novih krožnih pohodniških poti z foto točkami – cilj vzpostavitev do konec maja
  • Vzpostavitev šopka doživetij , ki bi ga lahko tržili preko TIC-ov in online sistemov z podporo začetne vzpostavitvijo teh doživetij pri ponudnikih.
  • Da bi dvignili kvaliteto tudi gostinske ponudbe, bi poleg vodniškega tečaja ki ga izvajamo že več let, začeli izobraževanje za »lokalnega sommeliera« in tako izobrazili klasične natakarje na destinaciji  v poznavalce lokalnih vin in vinarjev (do konca leta)

Veliko teh dodatnih aktivnosti je usmerjeno na našega gosta, ki po raziskavah kaže, da je naš stalni gost, ki se vsako leto vrača v destinacijo. Ta gost bo v letošnjem letu plačal višjo turistično takso in z dodatnimi in obogatenimi prireditvami in aktivnostmi bomo nekako opravičili tudi dvig turistične takse, saj bo ta gost napram lani, lahko na naši destinaciji doživel več.

V letošnjem letu smo si na TZP-ju zadali ambiciozen program, ki ga zagotovo z notranjimi človeškimi resursi TZP-ja ne bomo mogli uresničiti. V ta namen bomo angažirali za določene projekte zunanje izvajalce oz zunanje sodelavce, ki nam bodo pomagali uresničiti zadane aktivnosti. Stroški le teh izvajalcev so že vključeni v stroškovnik posamezne aktivnosti.

Upam da sem jasno odgovoril na vaša vprašanja in da boste podprli pobudo za dvig zneska TZP iz proračuna. Naj poudarim celoten dvig je res namenjen, da TZP naredi več za kraj , destinacijo, turista in seveda občane.  Verjamemo, da lahko TZP  v bodoče bistveno prispeva k razvoju turizma v teji občini.

Želel bi v kratki prihodnosti tudi vaši svetniški skupini predstaviti trenutno delovanje TZP-ja in željo kaj naj bi TZP postal, zato vabim vašo svetniško skupino, da me obišče na TZP-ju kjer vam bom predstavil okvire našega delovanja.

Lep pozdrav

Mag. Igor Novel
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality