1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo svetniško pobudo: - Sprememba občinskega akta o višini turistične takse Obrazložitev: Kot občan, ki se ukvarja z turizmom smatram, da je trenutno veljava turistična taksa v višini 2 € z pribitkom 0,50 € absolutno previsoka. Za primer bom prikazal izračun zneska TT pred povišanjem in po povišanju TT. Primer 1: Predpostavimo, da štiričlanska družina, kjer so vsi člani polnoletni in plačajo polni znesek TT, prebivajo v NO 10 dni. 4 * 1,27 € * 10 = 50,80 € Primer 2: Štiričlanska družina, kjer vsi člani plačajo polni znesek TT in prebivajo v NO 10 dni. 4 * 2,50 € * 10 = 100 € Kot je razvidno iz zgornjih izračunov se je znesek, ki ga plačajo turisti praktično podvojil. Smatram, da je to nesmisel in sem prepričan, da marsikaterega gosta to odvrne od daljšega dopustovanja v našem kraju. Občinsko blagajno je potrebno znati polniti iz drugih resursov, ki morajo biti na razpolago gostom, da se le ti počutijo v našem kraju dobrodošli, spoštovani, kjer se lahko sproščajo, zabavajo,… in seveda trošijo denar. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Na pobudo , ki jih je podal svetnik K. Cerovca z dne 12.03.2019 glede spremembe akta, ki določa višino turistične takse podajamo naslednje odgovore in pojasnila :

Občinski svet Občine Piran je 17. 07. 2019 sprejel nov Odlok o turistični taksi v občini Piran s katerim je opredelil novo vrednost turistične takse izhajajoč iz novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma.  Že sam zakon je na novo uvedel promocijsko takso v višini 25 % vrednosti takse, ki jo določi občina (v razponu do maksimalno 2, 5 €). Občina Piran tako npr. ni opredelila maksimalne vrednosti 2, 5 temveč l2 €, pri čemer je treba prišteti še promocijsko takso.

Odločitev o višini je prepuščena posamezni občini. Nekatere občine so tako že določile maksimalno višino turistične takse.

Občinski svet Občine Piran je na isti seji sprejel tako novo Strategijo razvoja turizma z Akcijskim načrtom, ki je določal aktivnosti in ukrepe na področju razvoja turizma kot tudi nov odlok z novo vrednostjo turistične takse z namenom, da se jasno opredelijo naloge, katere naj bi se financirale iz povečanih sredstev iz naslova turistične takse. Namen je bil vezati zbrana sredstva iz povečane vredosti takse v izvedbo načrtovanih nalog – ukrepov. Načrti in ambicije so bile visoke, zato bi  treba morebitno odločitev o znižanju vrednosti turistične takse pretehtati z odločitvijo o redefiniranju ciljev in nalog sedaj veljavne strategije razvoja turizma. Odločitev je v vsakem primeru na strani Občinskega sveta.

Pripravili:
Ljubo Bertok

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento