1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: plačljivo parkiranje v Fiesi Termin plačljivega parkiranja v Fiesi naj končno izstopi iz rigidnih terminov – tamkajšnje površine so prezasedene že v zgodnjih pomladanskih mesecih. - JP Okolje naj izvede monitoring, z namenom prilagoditve dejanskim razmeram množične obiskanosti Fiese, ter zamakne plačljivo parkirnino na datume v marcu, zaključi pa npr.15 oktobra. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

ODGOVOR:

Parkirni režim na območju Fiese je urejen v skladu z Odlokom o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/2013) zeleni abonma – cona 2, parkirne tarife in obdobje zaračunavanja parkirnine pa je določeno v skladu s Sklepom o določitvi tarif za parkiranje, ki ga je sprejel župan Peter Bossman dne 12. 4. 2012 (Uradni list RS št. 29, z dne 20. 4. 2012) in s Sklepom o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkiranje št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012 (Uradni list RS št. 22, z dne 30. 3. 2015), ki ga je sprejel župan Peter Bossman dne 19. 3. 2015.

Vaš predlog, da se obdobje zaračunavanja parkirnine na območju Fiese podaljša oz. spremeni iz obstoječega obdobja od 1. 6. do 31. 8. na daljše obdobje in sicer od 1. 3. do 15. 10. , bomo proučili skupaj z izvajalcem prometnega režima  JP Okolje d.o.o. in na tej podlagi izdelali predlog za celovito spremembo obstoječega sistema na območju celotne občine.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta