1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 4. redne seje, 26.3.2019

1. POBUDA: ODLOK O OBČINSKIH TAKSAH OBČINE PIRAN: - Predlagamo, da so podatki o odmeri taks javni, objavljeni na spletni strani občine Piran. - Lokal mora imeti javno izobešeno skico odmerjene oz. najete površine z dimenzijami in kvadraturo. Predlagamo, da se v nov odlok o taksah za uporabo javnih površin vključi tudi dokument, ki bi ga prosilcu izdal občinski urad in iz katerega bi bilo razvidno, koliko je velika javna površina, ki mu je odobrena v uporabo in koliko znaša plačilo. Npr. primer dobre prakse iz Pariza, kjer mora biti tašen dokument vidno izpostavljen oz. naleplnen na izložbi lokala, kot informacija javnega značaja. (Priloga) Le tako bi omejili zlorabe in ugibanja, do kod seže pravica najemnika javne površine. 2. POBUDA Zaporo prometa na Punti predlagamo šele ob izpolnjenem pogoju, zagotovitve zadostnega števila elektro dostavnih vozil skozi celoten dan ter soglasju oz. dogovoru KS Piran o terminu zapore in ponovnega odprtja Punte za promet. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

ODGOVOR:

Na pobude , ki jih je podal svetnik D. Petaros z dne 16.03.2019 glede novega Odloka o občinskih taksah in glede prometne ureditve podajamo naslednje odgovore in pojasnila :

1. Glede Odloka o občinskih taksah:

Pobudo o objavi odmere uporabe javne površine za gostinske terase na občinski spletni strani bomo proučili s pravnega vidika in temu ustrezno izvajali aktivnosti.

Pobuda, da se vzpostavi sistem, da se na ustrezen način objavi skica oz. grafika z ustreznimi podatki (npr. nalepi ob vhodu v lokal,…) se nam zdi smiselna, kar je bilo povedano že ob sami razpravi odloka v prvi obravnavi. Pobuda bo ustrezno oblikovana v predlog odloka za drugo obravnavo.

 2. Zapora prometa na Prešernovem nabrežju (Punta)

Zaporo prometa na Prešernovem nabrežju (Punti) določa Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradni list RS, št. 72/2013), ki v 6. odstavku 23. člena Odloka določa, da se v času od 1. maja do 20. septembra na Prešernovem nabrežju pri križišču za Kosovelovo ulico (proti Punti) postavi mehansko fizično zaporo, s katero se prepreči vožnja motornih vozil, površine pa pridobijo status območja za pešce.

V 8. odstavku istega 23. člena pa je zapisano, da lahko župan z namenom nemotenega in varnega poteka prometa vozil ali obogatitve turistične ponudbe s sklepom časovno opredeli območja za pešce.

Letos bo na podlagi sklepa župana št. 361-6/2019 z dne 22. 3. 2019 zapora prometa na Prešernovem nabrežju pričela veljati 10 dni pred 1. majem in sicer v soboto 20. 4. 2019, zaradi pričetka Velikonočnih praznikov (tako je bilo tudi v zadnjih letih),             z namenom obogatitve turistične ponudbe in nemotenega ter varnega poteka prometa vozil zaradi povečanega obiska dnevnih obiskovalcev.

Z izvajanjem brezplačnih prevozov na relaciji mestno jedro Pirana – parkirišče Fornače, tako z brezplačnim avtobusom (t.i. gratis busom), ki od leta 2018 vozi po enotnem letnem urniku, z povečano frekvenco odhodov na relaciji Piran TT – parkirišče Fornače (odhodi na vsake 7 do 10 min), kot z električnimi vozilo Dostavko in Maestro upravlja JP Okolje d.o.o., ki bo nabavil 4 nova električna vozila (en bo dostavljen na začetku meseca maja, trije v drugi polovici meseca junija).

Z brezplačnimi vožnjami z električnimi vozili bodo začeli na začetku meseca maja, tako kot v preteklih letih. Čas izvajanja brezplačnih prevozov in število električnih vozil s katerimi se izvajajo brezplačni prevozi pa je odvisno od razpoložljivih oz. planiranih proračunskih sredstev.

Upravičence za pridobitev abonmaja za parkiranje na parkirišču Fornače, mestu Piran in na območju zelene cone (ulica IX. Korpusa, parkirišče pri obzidju, Oljčna pot, Rozmanova ulica, Fiesa,…) določa 33. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi.           Z izdajanjem abonmajev in upravljanjem z mirujočim prometom (parkirišče Fornače, sistem zapornic, parkirnimi mesti, GH Arze) pa prav tako upravlja JP Okolje d.o.o.,      ki tudi razpolaga z osebnimi podatki o upravičencih oz. imetnikih abonmajev.

Osebni podatki o imetnikih abonmajev (ime in priimek, naslov, reg. št. osebnega vozila), pa ne morejo biti javno dostopni (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR). Javno dostopni so lahko le podatki o številu in vrsti izdanih abonmajev (modri abonma, rdeči abonma, rumeni abonma za čas dostave, rumeni abonma za čas izvajanja gradbenih del, abonma za parkirišče Fornače, zeleni abonma), ki vam jih bodo iz JP Okolje dostavili.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy