1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: Piranski fitnes TVD Partizan Zgodba fitnesa na Rozmanovi ulici, s katerim upravlja društvo TVD Partizan, je edinstven primer sodelovanja Občine Piran, KS Piran in širše skupine prostovoljcev. Z namenom omogočanja kvalitetnega preživljanja prostega časa generacijam mladih Pirančanov smo prenovili, ohranili in z nakupom opreme usposobili pozabljeno telovadnico. Tukajšnje aktivnosti so edina preventiva zoper destruktivne življenjske razvade. Za vadbo se zanimajo tudi starejši, fitnes postaja prostor medgeneracijskega sodelovanja. Vpričo novih izzivov bo potrebno to dejavnost podpirati z namenom revitalizacije mesta. - Potrebno je tudi investirati v dotrajano stavbo, prioriteta je zvočna izolacijo v vrednosti 5.000 EUR - podprimo pobudo, da društvo TVD Partizan dobi status društva v javnem interesu, in omogočimo zaposlitev odgovornega vodje (preko javnih del, iz sredstev za preventivo zoper odvisnosti ipd) Za temeljitejše posege bo v bodoče potrebno zagotoviti več sredstev. Lastnik telovadnice je KS Piran, društvoTVD Partizan (zastopnik Lili Žigo) pa z članarinami odplačuje zadnje obroke 15.000,00€ vredne opreme. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

ODGOVOR:

Spoštovani,

Prejeli smo vaše pobude in vprašanje v zadevi Piranskega fitnesa TVD Partizan. Seznanjeni smo o ureditvi fitnesa v bivši telovadnici TVD Partizan ter o dobrem obisku s strani občanov. V zvezi z vašo pobudo podajamo naslednje odgovore:

Potrebna sredstva za zvočno izolacijo telovadnice

Telovadnica, v kateri so fitnes naprave, je v lasti Krajevne skupnosti Piran. Lokalna skupnost nima pristojnosti investirati v zasebno lastnino. Predlagamo, da se društvo obrne na KS Piran ter skupaj poiščejo rešitev.

Pridobitev statusa društva v javnem interesu

Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Postopek in pogoje za pridobitev statusa na novo ureja Zakon o nevladnih organizacijah (Ur. list RS, št. 21/18).

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne organizacije. Društva lahko pridobijo status ne glede na področje svojega delovanja.

Kot lokalna skupnost podpiramo pridobivanje statusa delovanja v javnem interesu za društva, ki delujejo na območju naše občine.

Status v javnem interesu na področju športa podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. Več o prijavi si lahko društvo pogleda na spletni strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/.

Financiranje zaposlitve odgovorne vodje v telovadnici

Veseli nas, da je fitnes v Piranu in da so ga Pirančani sprejeli kot rekreacijo ter medgeneracijsko druženje za njihov vsakdan.

Za možnost zaposlitve preko javnih del vas želimo seznaniti s postopkom:

Zavod RS za zaposlovanje običajno pred koncem koledarskega leta objavi javno povabilo o izboru programov javnih del. V času objave društvo lahko odda Ponudbo za izbor programa javnega dela, ki mora biti skladna s Katalogom programov javnih del za tekoče leto. Pred oddajo ponudbe je potrebno pridobiti soglasje lokalne skupnosti. Občina Piran podpira javna dela, za katera meni, da so nujno potrebna, omogočajo nemoten potek programov in so pomembna za lokalno skupnost. Izbor programov, ki bodo sofinancirani, opravi Zavod RS za zaposlovanje, nato se z izvajalci programa sklene tristranska pogodba.

Za letošnje leto so bila razpisana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje v celoti razdeljena. Predvidoma bo naslednji razpis konec leta ali v začetku naslednjega. Predlagamo, da društvo sledi objavam razpisov na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in se, v kolikor ugotovi, da ustreza zahtevanim pogojem razpisa, nanj prijavi.

Višino sredstev za sofinanciranje javnih del s strani naročnika – lokalne skupnosti se planira v proračunu za tekoče leto na podlagi realizacije v preteklem letu ter v okviru proračunskih možnosti.

V kolikor bi pri prijavi potrebovali pomoč, se za informacije lahko društvo obrne na Urad za družbene dejavnosti.

Sofinanciranje društev v občini Piran:

Redni letni programi društev s področja Urada za družbene se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa/poziva, ki ga občina razpiše v tekočem letu. Letni program športa v občini Piran obsega programe športa, ki so v javnem interesu ter se jih sofinancira v skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran (Ur. list RS, št. št. 31/18, 21/18-ZNOrg).

S spoštovanjem.

Pripravila:
Darja Levac
Urad za družbene dejavnosti

Aleš Buležan, spec. managementa                                                                                            
Direktor Občinske uprave
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento