1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči-POBUDA IN ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da naj župan Občine Piran predlaga sestanek z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč glede odprtih spornih vprašanj. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na pobudo Odbora za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – sestanek z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  

ki je je Odbor podal dne 8.3.2019,

Spoštovani,

Podžupan Občine Piran Karlo Radovac in strokovne službe so v marcu 2019 v prostorih Občine Piran opravile sestanek z direktorico SKZG RS in njenimi sodelavci v zvezi z nekaterimi odprtimi vprašanji s Skladom, predvsem vezano na še nerealizirane pogodbene prenose kmetijskih zemljišč. Prav tako smo se dotaknili vprašanja parcelacije zemljišč, ki so deloma kmetijske namenske rabe, delno stavbne (oz po njih poteka cesta), vsled česar je za prenos potrebna razdelitev parcel. Občina je v predlogu proračuna za 2019 predvidela tudi sredstva za ta namen.

Naslednji sestanek s SKZG RS je predviden jeseni 2019.

Pripravila:                                                                                         
Vesna Vičič,                                                                                        Aleš Buležan, spec.
Vodja Urada za okolje in prostor                                                     Direktor občinske uprave