1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo pobudo oziroma vprašanja, ki sem jih dobil s strani naše občanke ( zaradi varovanje osebnih podatkov ne navajam imena in priimka): 1. Ali o kandidiranju za EPK odloča občinski svet ali kdo drug sam? 2. Ali so narejene ustrezne vsebinske in finančne projekcije? 3. Ali je zadeva dovolj transparenta? 4. Občanka apelira na nas svetnike, da za drugo obravnavo proračuna Občine Piran pridobimo ustrezno strokovno poglobljene projekcije EPK vsaj treh neodvisnih strokovnjakov. 5. Da se za to področje ustanovi posebna kompetentna projektna skupina neodvisnih strokovnjakov ( nestrankarskih ). 6. Ker je projekt zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želi, da se občane podrobneje seznanja z projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Piran  ima sprejet strateški dokument kulturne politike Lokalni program kulture Občine Piran (LPK) za obdobje  2018-2021, ki ga je Občinski svet sprejel  na svoji  redni seji 27. marca 2018.

Udeleženci, ki so bili vključeni v pripravo LPK so izrazili interes, da se Občina Piran poteguje za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Zaradi edinstvene priložnosti, ki lahko mestu prinese pozitivne kulturne, družbene in gospodarske učinke se  je v Razvojne projekte LPK zapisala pridobitev naslova Evropske prestolnice kulture, kot CILJ in UKREP 17:

»Po sprejetju LPK se imenuje projektna skupina za pripravo razprave in odločitve glede pristopa h kandidaturi.«

Na podlagi Sklepa o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leto 2020-2033 in Sklepa Vlade Republike Slovenije, je Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za oddajo prijav za aktivnosti Unije za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.

  • Za prijavo kandidature ima občina izdelano strategijo kulture Občine Piran, ki je podlaga za pripravo razvojne strategije.
  • S Sklepom o imenovanju projektne skupine za pripravo kandidature se je  imenovala  projektna skupina.
  • Zaradi možnosti prijave kandidature so se v predlogu proračuna namenila sredstva.
  • Pred oddajo strateškega dokumenta bo le- ta predstavljen na seji Občinskega sveta.
  • Izračunov o tem, koliko denarja bi za izvedbo projekta potrebovali, na občini še nimamo. Potrebno je vložiti prijavo, izdelati  strateški dokument in program.

Prijavo je skladno z razpisno dokumentacijo potrebno oddati v oktobru 2019.
Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
Urad za družbene dejavnosti

Đenio Zadković
Župan Občine Piran
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento