1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 5. redne seje, 25.4.2019

POBUDA: PROJEKTI V PIRANSKI OBČINI Žal se naš ozek pas, od Pirana do Seče, tik ob morju, ne obravnava kot ena sama linija med kopnim in morjem, vzdolž katere bi bili nanizani projekti z rešitvami, ki bi bili med seboj usklajeni, pač pa je vsak projekt zase, ki v prostor ne vnaša dodane vrednosti. Projekti, ki rešujejo le posamezne segmente, je potrebno ustaviti in vključiti v ta celovit projekt. Ti so: - Punta Piran - kolesarska in peš pot pri skladišče soli ob morju - urejanje obalnega pasu Portorož - projekt pristanišče Seča Uredi naj se CELOVITA prometna ureditev peš in kolesarske steze vzdolž celotne črte Piran-Seča. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na pobudo svetnika  Davorina Petarosa in Nevenke Kavčič

- Projekti v Občini Piran
ki sta jo svetnika postavila na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Piran.

Spoštovani,

Občina Piran ima za posamezna področja sprejete prostorske akte, celovito pa prostor obravnava OPN, ki je v izdelavi. V okviru OPN bo potekala tudi prostorska preverba umestitve zelenih površin ter kolesarskih in peš koridorjev. Nekatere od teh rešitev se že urejajo v izvedbenih aktih.

V letu 2019 bomo pristopili k izdelavi Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki ne bo sprejet kot del OPN, temveč kot samostojen akt (po postopku OPPN):

Posamezni projekti in investicije, ki so predvidene za izvajanje se tako izvajajo v okviru sprejetih in veljavnih prostorskih aktov. Prav tako ima občina sprejeto celostno prometno ureditev, v katero je bila vključena laična in strokovna javnost in ki jo je potrdil in sprejel občinski svet. Ureditev peš promenade na območju skladišč soli v Portorožu, je bila odobrena za sofinanciranje iz EU sredstev, prav na podlagi sprejete celostne prometne ureditve. Vsekakor pa se trudimo, da bi projekt peš promenade še izboljšali in nadgradili, kakor je bilo svetnikom obrazloženo ob predstavitvi projekta, dne 11.04.2019.

Projekt pristanišča Seča je del Lokacijskega načrta polotok Seča. Ker gre za obsežna in investicijsko zahtevna območja, se jih z natančnejšo projektno dokumentacijo in investicijami postopno urejuje, kar pa ne pomeni, da ne tvorijo zaključene celote.

Projekt ureditve Punte, ki vam bo v kratkem predstavljen, temelji na Asanacijskem načrtu za mesto Piran, ter na izvedenih arheoloških sondažnih izkopih ter konservatorskemu načrtu.

Pripravila:
Karmen Pines,
vodja Samostojne investicijske službe

Vesna Vičič,                                                                                     Aleš Buležan, spec.
Vodja Urada za okolje in prostor                                                     Direktor občinske uprave
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality