1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 5. redne seje, 25.4.2019

POBUDA: SANACIJA KLIFA FIESA – PIRAN Odločitev za sanacijo je bila sprejeta, ker je ob klifni steni, katere značilnost je, da je “živa” stena, zgrajena javna pot. Pot je v osnovi “neelastična” betonska linija, ki, dolgoročno gledano, taka kot je, na klifni steni nima prihodnosti. Zaradi osnovne značilnosti žive stene, ki je v stalnem spreminjanju pa je vsekakor o klifni steni potrebno imeti neko vizijo, saj so na zgornjem robu te stene obzidje, igrišče, pokopališče. Na klifni steni bo potrebno izvesti ustrezne posege, kar zahteva tehten premislek, da se pride do čimbolj kompletnih rešitev. Problem ni le inženirski, je tudi okoljski - Natura 2000, kulturno krajinski in estetski. Pred začetkom kakršnihkoli del naj se zagotoviti varno peš pot do Fiese, z ureditvijo ponoči osvetljenega pločnika v smeri Arze-Fiesa. POBUDA: PROJEKT OBNOVE PUNTE: Obnoviti pomeni le minimalno dodati. Trgi v srednjeveškem mestu morajo ostati prazni, ne pa zapolnjeni s statičnimi elementi. Imamo bogato tradicijo tehnik in materialov primernih srednj. mestu, pisanih na kožo sodobnim smernicam trajnostno naravnanih posegov v prostoru. Vodoprepustnost in izparevanja talne vlage na področju suhozidnih tlakovanj so dragocene kvalitetne rešitve! Že iz analiza zidov cerkve Marije zdravja je alarmanten pokazatelj škodljivosti asfaltirane (betonske?) površine med hišami! Naprošamo vas za poročilo o projektu Obnova Punte,,. Pridobiti želimo informacijo o stroških in vidikih projekta od idejne faze pa do izvedbe. Zanima nas razpis – stroškovni del izdelave projektov. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na pobudo svetnika  Davorina Petarosa in Nevenke Kavčič

– Sanacija klifa Fiesa - Piran in  projekt obnove Punte
ki sta jo svetnika postavila na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Piran.

Spoštovani,
Občina Piran je pripravila projektno dokumentacijo za celovito varno zaščito priljubljene pešpoti med Piranom in Fieso. Namen projekta je bil zagotoviti varnost na sami poti in je vključeval nujne posege na poti kot tudi zavarovanje padajočega kamenja iz klifa. Zavedamo se, da projekt obravnava območje znotraj zavarovanega območja Natura 2000, zato smo projekt v usklajevanje in soglasje posredovali Zavodu za varstvo narave. Izvedli bomo le tiste posege, za katere bomo pridobili soglasje. Kar je bila na željo svetnikov zmanjšana postavka zaščite klifa, bomo v letošnjem letu, po sprejemu proračuna, lahko izvedli le najnujnejša dela na čiščenju nevarnih območij klifa ter najnujnejših delih sanacije poti.

Strokovne službe preučujejo možnost vzpostavitve druge pešpoti do Fiese.

Za ureditev pločnika z razsvetljavo ob cesti Piran – Fiesa, pa je potrebno predhodno naročiti projektno dokumentacijo ter pristopiti k reševanju premoženjsko pravnih razmerij na lastniških parcelah, kar je predpogoj za izvedbo investicije, ki pa ni zajeta v predlogu letošnjega proračuna.

Projekt obnove Punte bo v kratkem predstavljen svetnikom, kjer boste imeli možnost konstruktivno sodelovati s predlogi. 

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:
Karmen Pines,                                                                                     Aleš Buležan, spec.
Vodja Službe za investicije                                                                Direktor občinske uprave
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento