1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 5. redne seje, 25.4.2019

POBUDA: ZELENJAVNI TRG Težava: Zadrževanje dostavnih vozil po 10.uri. Zagotoviti proste prehode in dostop do ostalih prodajaln; ob stojnicah so ne samo vozila, ampak dodatni vozički, podstavki, stojala s kupi zabojev sadja ipd… Pregleden nadzor naj vsem stojničarjem zagotoviti enake pogoje za delo: Prodajalci v tamkajšnjih trgovinah bodo veseli načrta z vrisanimi stojnicami in dovoljenimi dodatnimi pomožnimi konstrukcijami Problem ob deževnih dneh: curki deževnice se stekajo po strankah, zalivajo blago, ki je naprodaj… S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR:
Na pobude , ki sta jih  podala svetnika na 5. Seji Občinskega sveta D. Petaros in N. Kovačič podajamo naslednje odgovore in pojasnila, ki so usklajena tudi z upravljavcem javnih površin in izvajalcem javnih služb :

Glede problematike ''zelenjevanega trga'':

Vezano na zadrževanje vozil na zelenjavnem trgu po urah dostave, upravljavec tržnice pojasnjuje, da kršitelje redno opozarjajo, da morajo zapustiti tržnico, nimajo pa možnosti ukrepanja. Represivno lahko ukrepa občinsko redarstvo, ko bodo izpolnjeni pogoji za tako ukrepanje in sicer vzpostavljen sistem evidence dovolilnic za navedeno območje. To pa toliko bolj ker se ugotavlja, da gre v večini primerov za parkiranja izven časa obratovanja tržnice, ko ni nadzornika tržnice.

Glede prehodov  do ostalih prodajaln upravljavec pojasnjuje, da je bila z zadnjo postavitvijo stojnic, da bi se zagotovilo dostop do ribarnice, sprejeta odločitev da se ena stojnica odstrani. Postavitev stojnic je takšna, da omogoča dostop do skladišča mesnice in v čim večji meri tudi do drugih trgovin. Seveda je vsem težko ugoditi, razen če se še dodatno zmanjša število stojnic, kar pa bi pomenilo, da jih v najvišji sezoni ne bi imeli na razpolago za vse prodajalce.

Upravljavec tržnice bo povečal nadzor nad delovanjem stojničarjev in jih redno opozarjal o ustrezni uporabi površine. Pripravljen bo tudi načrt z vrisanimi stojnicami in dovoljenimi dodatnimi konstrukcijami in površinami.

Glede curkov vode ob dežju povemo, da je odvodnjavanje urejeno skladno s projektom stojnice, ki ga je pripravil projektant. Po projektu  se vsa deževnica s strehe stojnice steka v en curek in teče na tla. Pri starih stojnicah (kakršne imamo v uporabi še vedno na tržnici v Luciji) pa se je voda stekala čez celotno površino strehe in prav tako kapljala po blagu in strankah. Dejansko je s stojnicami kot takšnimi težko preprečiti, da bi ob deževnih dnevih blago in stranke, predvsem pa prodajalci, bili popolnoma zaščiteni pred dežjem. Rešitev za to bi bila le kvalitetna strešna konstrukcija z ustreznim odvodnjavanjem, ki bi prekrila celotno tržnico, kar pa je zahteven, predvsem pa drag projekt. S projektantom že potekajo aktivnosti za preveritev, če je možno obstoječe stanje še kako izboljšati.

V letošnjem letu ima upravljavec v načrtu postaviti še dodatna senčila na stojnice, da bi se  zagotovilo zadosti sence, ki bo ščitila tako blago kot prodajalce in kupce.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy