1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 5. redne seje, 25.4.2019

POBUDA:KOŠI ZA SMETI Krajani opozarjajo, da je v piranski občini premalo košev za smeti, tako v Piranu, Fiesi, Fornčah. Zahtevamo popis , kje so v občini Piran nameščeni koši za smeti . Takojšnje ukrepanje in postavitev košev za smeti, kjer to ni pokrito. POBUDA:ČISTOČA V MESTU PIRAN, FIESA Veliko meščanov se pritožuje nad vzdrževanem snage v mestu Piran in Fiesi. Zahtevamo bolj učinkovito čiščenje mesta Piran , Fiese. POBUDA:PARKIRANJE V FIESI Več občanov nas je opozorilo na veliko število parkranih vozil v Fiesi med prvomajskimi prazniki. Parkirnina bi morala biti plačljiva že s 1. majem, ne pa šele 1.junija. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR: Glede ''košev za smeti'' :

Upravljavec javnih površin JP OKOLJE Piran d.o.o. postavlja koše za odpadke po izkazanih potrebah. V zadnjem času so javne površine (ulice, trgi, pločniki in druge javne površine) bolj obremenjeni zato bo potrebno namestiti dodatne koše. Naročilo novih košev ni možno do sprejema proračuna za leto 2019.Koše se popravlja, barva in ponovno namešča vse dokler je to možno, trenutno pa žal ni košev na zalogi.

Dodaten problem predstavlja dejstvo, da so koši v ozkih piranskih mestnih ulicah nezaželeni s strani stanovalcev v bližini koša. Včasih koši tudi kar ‘’izginejo’’ ali se jih mora odstraniti z lokacije , saj povsod “motijo”. Mnogi lastniki psov v koše zavržejo vrečko z iztrebki kar odprto, kar seveda povzroča nezaželeni smrad. Prav tako se pogosto dogaja, da prebivalci oziroma gostje v te koše zavržejo umazane pleničke (otroške in za odrasle), da jih nimajo v stanovanju do oddaje odpadkov, ki je sicer možna dvakrat dnevno.

O lokacijah košev  JP Okolje vodi kataster, ki se  ravnokar dopolnjujemo. Dopolnjen kataster bo dostavljen s strani JP Okolja tudi krajevni skupnosti Piran.

JP Okolje tudi predlaga, da se skupaj s predstavniki KS Piran oziroma posamezne KS v občini Piran določijo lokacije košev s katerih se jih ne bomo odstranjevalo na zahtevo stanovalcev.

V prihodnje se bo potrebno  odločiti tudi glede nabave urbanih košev za ločevanje odpadkov, vendar je za to potrebno več sredstev za urbano opremo, kot je vsako leto predvideno v proračunu Občine Piran.

ODGOVOR: Glede ''čistoče v mestu Piran, Fiesi'':

Območje Fiese sicer ni vključeno v program rednega čiščenja in urejanja javnih površin. Vendar pa za čistočo v centralnem delu Fiese skrbi JP Okolje kot upravljavec predmetnih površin preko najemnika površine, ki je opozorjen na svojo obveznost. Govorimo za  travnati del od igrišča za odbojko proti morju.

Prav tako pa za površine, kjer so parkirišča, skrbi tudi JP Okolje v okviru dejavnosti upravljanja s parkirišči.

Vzdrževanje, čiščenje v mestu Piran poteka po programu, ki je razdeljen na izvensezonski in sezonski del. V starem mestnem jedru izven sezone pometa 6 pometačev, od maja do avgusta pa 7 pometačev, v popoldanskem času pa so v mestu prisotni tudi dežurni čistilci. Dodatno se čisti še z električnim sesalnikom, saj iz globljih fug v tlaku, ob robovih in na specifičnih mestih ni možno odstraniti vse smeti.

Žal opažamo veliko poslabšanje urbane kulture uporabnikov javnih površin, ki na tla odvržejo smeti, cigaretne ogorke, pljuvajo po tleh žvečilne gumije, ne počistijo za svojimi psi. Število psov je veliko, nihče za njimi ne spere urina, dežuje pa poredkoma. OKOLJE Piran sicer izvaja vzgojne aktivnosti v vrtcih in šolah ter preko spletnih medijev.

OKOLJE Piran pripravlja letak o zaželenem obnašanju prebivalcev in gostov na javnih površinah, plažah in v prometu. Svoj del pri dvigu urbane kulture pa bi lahko prispevale tudi druge organizacije, saj je OKOLJE predvsem vzdrževalec, čistilec javnih površin, na drugi strani pa so uporabniki, ki te površine onesnažujejo. Vsekakor pa bi k izboljšanju verjetno pripomoglo tudi kaznovanje onesnaževalcev.
Izven sezone pranje javnih površin poteka po potrebi, od maja do septembra pranje poteka vsakodnevno s tem, da se začne pri glavni avtobusni postaji v Piranu in čez teden se pomika proti Punti. Najmanj enkrat v tednu je opran cel Piran (po programu 17-18 dni, dva delavca pereta po 8 ur) vendar ob tem poteka tudi strojno pranje lokacij, ki so najbolj »umazane«. Žal je mestni tlak že prepojen s pasjim in človeškim urinom, da ne pomagajo več niti deodoranti, ki jih uporabljamo. V sifone kanalizacije, ki naj bi preprečevali smradne emisije iz kanalizacije zlivajo umazano, smrdljivo vodo, olje, mečejo cigaretne ogorke, pasje iztrebke in podobno. Čiščenje teh sifonov ne poteka vsakodnevno, saj v normalnih razmerah to ni potrebno. S skoraj vsake fasade (polken, nadstreškov) padajo golobji iztrebki vendar nobeden ne počisti pred svojim pragom. Preprosto nemogoče je to vse oprati sproti. Lastniki stavb bi morali preprečevati zadrževanje golobov na svojih objektih oziroma počistiti površino pred svojo stavbo.
V letošnjem letu je predvidena nabava manjšega stroja za pometanje in pranje ozkih ulic (v proračunu ni zagotovljenih sredstev, nakup na leasing iz sredstev OKOLJA Piran), vendar v stranske strme ulice lahko pride le delavec. Do takrat bomo prali ročno in strojno pod pritiskom, kjer je to možno brez nevarnosti poškodb tlaka.
Pešpot Piran – Fiesa (trenutno zaprta) vzdržuje OKOLJE Piran. Na njej so nameščene 120 l posode za odpadke (trenutno pred zaporo na obeh straneh poti), ki jih redno praznimo, poleti pogosteje. V času ko je pot zaprta OKOLJE Piran tam ne sme poslati svojih delavcev, zato tudi košev ni na tej poti. 

 ODGOVOR: Glede ''parkiranja v Fiesi'':

Pobuda svetnikov o uvedbi plačljivega sistema parkiranja na območju Fiese že z mesecem majem (in ne z junijem) je smiselna, glede na zasedenost in prisotnost velikega števila vozil na tem območju. To je tudi že bil predlog upravljavca prometno-parkirnega sistema (JP Okolje Piran) na območju občine. Upravljavec je že podal predlog nekaterih sprememb tudi za druga območja, za kar bo potrebno sprejeti ustrezen akt, katerega pa je potrebno prej celovito uskladiti .

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy