1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči-7. redna seja, 13.6.2019

POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da odbori v okviru občinskega sveta delujejo avtonomno in da odločajo o obravnavanih zadevah ter se zato predlaga ustrezna sprememba poslovnika občinskega sveta. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

ODGOVOR:

Spoštovani. 

Strokovne službe občinske uprave podajajo pravni zadržek na pobudo odbora za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z dne 11.6.2019, ki predlaga spremembo poslovnika občinskega sveta na način, da se odborom občinskega sveta podeli avtonomijo in pristojnost odločanja.

Zakon, ki ureja ureditev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji določa, da so organi občine trije, in sicer: župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet lahko ustanovi odbore (in komisije) kot svoja delovna telesa. Zakon o lokalni samoupravi izrecno določa, da odbori (v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom Občine in Poslovnikom občinskega sveta) le obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge (lahko predlagajo tudi v sprejem občinskemu svetu odloke in druge akte).

Določbe Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta, ki bi odborom občinskega sveta podelile položaj izvršilnih organov občine, bi bile v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. Pri tem ne gre spregledati, da je zakonodajalec z novelo Zakona o lokalni samoupravi leta 1995 občinskim odborom izrecno odvzel položaj izvršilnih organov in jih opredelil kot delovna telesa občinskega sveta.

S spoštovanjem,

Pripravili:
Tina Bržan, univ.dipl.prav.
Urad za premoženjskopravne zadeve

Ana Fakin, univ.dipl.soc.                                                      Aleš Buležan, spec.managementa
Urada za splošne zadeve                                                            Direktor občinske uprave