1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči-7. redna seja, 13.6.2019

POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da odbori v okviru občinskega sveta delujejo avtonomno in da odločajo o obravnavanih zadevah ter se zato predlaga ustrezna sprememba poslovnika občinskega sveta. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

ODGOVOR:

Spoštovani. 

Strokovne službe občinske uprave podajajo pravni zadržek na pobudo odbora za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z dne 11.6.2019, ki predlaga spremembo poslovnika občinskega sveta na način, da se odborom občinskega sveta podeli avtonomijo in pristojnost odločanja.

Zakon, ki ureja ureditev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji določa, da so organi občine trije, in sicer: župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet lahko ustanovi odbore (in komisije) kot svoja delovna telesa. Zakon o lokalni samoupravi izrecno določa, da odbori (v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom Občine in Poslovnikom občinskega sveta) le obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge (lahko predlagajo tudi v sprejem občinskemu svetu odloke in druge akte).

Določbe Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta, ki bi odborom občinskega sveta podelile položaj izvršilnih organov občine, bi bile v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. Pri tem ne gre spregledati, da je zakonodajalec z novelo Zakona o lokalni samoupravi leta 1995 občinskim odborom izrecno odvzel položaj izvršilnih organov in jih opredelil kot delovna telesa občinskega sveta.

S spoštovanjem,

Pripravili:
Tina Bržan, univ.dipl.prav.
Urad za premoženjskopravne zadeve

Ana Fakin, univ.dipl.soc.                                                      Aleš Buležan, spec.managementa
Urada za splošne zadeve                                                            Direktor občinske uprave
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality