1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 7. redne seje, 13.6.2019

POBUDA: KURJENJE V mesecu juniju 2019 se je oglasila občanka iz Fiese, da nekateri stanovalci v Fiesi že tri dni kurijo eko odpadke in tudi zeleni rez. Takšen način kurjenja je zelo moteč za bivanje v sosednih hišah. Občanka pa ima tudi težave z zdravjem. Inšpekcija je na kraju samem povedala, da je kurjenje dopustno; le prijaviti ga je potrebno gasilcem. Občina Piran nima odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja, ki je sedaj dopustno tudi v glavni turistični sezoni, razen v času suše. Dajemo pobudo za : - Pripravo odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja v času visoke turistične sezone S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR:

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Občina Piran je leta 2009 sprejela Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Piran. V navedenem odloku je med drugim obravnava problematika odprtega ognja.

Natančneje to določa v 14. členu in sicer;

»V strnjenih naseljih je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano.

V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem med 8. in 18. uro. Kraj sežiganja mora biti oddaljen najmanj 4 m od javnih cest in drugih javnih površin.

Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v občini Piran razglasi župan ali drugi organ,določen v zakonu.

Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.

Župan organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, na podlagi načrta varstva pred požarom.«

Nadzor nad izvajanjem te določbe ima občinsko redarstvo, katero izvaja redne nadzore in se odziva na prijave.
Glede na dano pobudo bo pristojna služba zadevo proučila z namenom priprave predloga dopolnitve te določbe z bolj natančno opredelitvijo omejitev kurjenja in dodatnega omejevanja kurjenja na prostem v času visoke turistične sezone.

Lep pozdrav.

Vodja skupne uprave                                                            Direktor občinske uprave
Ivan Koljesnikov                                                                   Aleš Buležan

 
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento