1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Vojko Jevševar-POBUDA in ODGOVOR 7. redne seje, 13.6.2019

POBUDA: 1. Pobuda glede verjetne bodoče spremembe statuta občine Piran o spreminjanju meje Občine Piran, kakor tudi meje Republike Slovenije (arbitraža!) – potrebni smiselni razmisleki in predvsem zdrava kmečka pamet – gradivo o tem vprašanju je že na Občinski upravi in pri g. Županu. Zahtevam, da se materija obravnava na pristolnih občinskih odborih, kakor tudi na seji občinskega sveta in se sprejme jasna stališča. S spoštovanjem, Vojko Jevševar

ODGOVOR:

Spoštovani,

Na seji občinskega sveta z dne 13.6.2019 ste vložili več vprašanj, pobud in predlogov. V nadaljevanju vam podajamo stališče do pobude, zapisane pod točko 1, ki se nanaša na verjetne bodoče spremembe Statuta Občine Piran  v zvezi z arbitražno razsodbo. V pobudi navajate, da so potrebni smiselni razmisleki in predvsem zdrava kmečka pamet. Zahtevate, da se materija obravnava na pristojnih občinskih odborih, kakor tudi na seji občinskega sveta in se sprejme jasna stališča.

Na podlagi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ur.l. RS – Mednarodne pogodbe št. 11/10), ki je bila razglašena dne 29.6.2017, je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Ur.l. RS št. 69/2017) in Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Ur.l. 69/2017), v letu 2018 pa je sprejel Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki je predvidel, da se iz območja Občine Piran zaradi uskladitve meje z razsodbo arbitražnega sodišča črtajo zaselki Bužini, Mlini, Škodelini in Škrile. Skladno z razsodbo arbitražnega sodišča in sprejeto zakonodajo, je potrebno uskladiti določbe tudi Statuta Občine Piran in sicer tako, da se iz območja občine Piran črtajo zaselki Mlini, Bužini, Škodelin in Škrile. Že prej veljavni Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihov območij je v 6. a členu določal, da se določbe tega zakona, ki se nanašajo na območja zaselkov Bužini, Škodelin in Škrile ne uporabljajo do določitve meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z zadnjo spremembo zakona pa je bila ta določba, kakor tudi navedba navedenih zaselkov kot območij Občine Piran črtana.

Glede na navedeno je bila že v prejšnjem mandatu občinskega sveta predlagana sprememba 1. in 2. člena Statuta. V prvi obravnavi je bilo s strani občinskih svetnic in svetnikov postavljenih več vprašanj, zaradi česar se je zavzelo stališče, da je potrebno prejeti stališče predstavnika Vlade k vsem vprašanjem, ki se nanašajo na Spremembo Statuta in na vpliv arbitražne razsodbe na položaj Občine Piran in občanov, ki živijo na ozemlju, ki je po arbitražni razsodbi pripadalo Republiki Hrvaški. V nadaljevanju postopka je nato tedanji župan v drugo obravnavo posredoval le druge spremembe Statuta, ne pa več spremembe Statuta, ki so se nanašale na črtanje zaselkov iz navedbe območja Občine Piran.

Župan Občine Piran, g. Đenio Zadković, je v januarju 2019 sprejel skupino občanov, kateri so mu posredovali  pobudo, da Občinski svet ne sprejme spremembe statuta in da Župan in Občinski svetniki občine Piran začnejo uveljavljati pravico za celovito občino Piran.

Na podlagi prejete pobude, kakor tudi v zvezi s problematiko vodovodnega priključka g. Jorasa, je bil dne 9.3.2019 izveden sestanek med predstavniki Občini Piran, Rižanskega vodovoda Koper, Geodetske uprave RS, Policije in predstavniki projektne enote za meje Ministrstva za zunanje zadeve. Na navedenem sestanku je bilo dogovorjeno, da Občina Piran pošlje vprašanja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti Občine Piran in oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju, ki po arbitražni razsodbi predstavlja del Republike Hrvaške, na Medresorsko koordinacijsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Odgovora na postavljena vprašanja še nismo prejeli, kakor tudi nismo še prejeli stališča, ali bi lahko na seji Občinskega sveta Občine Piran, na kateri bi obravnavali spremembe Statuta, bil prisoten predstavnik navedene komisije.

Občina Piran je namreč skladno z veljavno zakonodajo dolžna spremeniti določbe Statuta in črtati določbe, ki se nanašajo na tri zaselke. Glede na navedeno načrtujemo takoj po prejemu odgovora s strani Medresorske koordinacijske skupine za implementacijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, pripraviti predlog spremembe Statuta, na podlagi katerega bomo predlagali uskladitev njegovih določb z Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Takrat bo gradivo obravnaval tudi pristojno odbor (Statutarnopravna komisija) in nato občinski svet.

Pripravila:                                                                                             Direktor občinske uprave                  
Kristina Ivančič                                                                                              Aleš Buležan                                                 

Vodja urada za premoženjskopravne zadeve
mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality