1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica mag. Meira HOT-POBUDA in ODGOVOR 8.redne seje, 11.7.2019

POBUDA za ureditev in prevzem nazaj v posest » Metropolske plaže« Spoštovani, Občina Piran je največja turistična občina v Sloveniji. Eden izmed najpomembnejših vidikov urejene in gostoljubne občine je vsekakor stanje turistične infrastrukture. In le ta je v Portorožu v katastrofalnem stanju, predvsem plaža v smeri proti Luciji, ki je trenutno v upravljanju hotelov Metropol d.d. Ta plaža je poškodovana, s slabo razsvetljavo, luknjami v tlaku … skratka absolutno nedostojno in nevzdržnega videza za turistično občino. Pri tem velja poudariti, da obiskovalci naše občine (kakor nenazadnje tudi nekatere občanke in občani) NE vedo, da plaža ni v posesti Občine Piran, zaradi česar se upravičeno jezijo na občino, ki pusti tako stanje. Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da ta plaža ogroža mimoidoče zaradi slabega stanja in da so se tam že zgodile različne nesreče ( padci itd). Glede na to, da je lastnik zadevne plaže Občina Piran in da Hoteli Metropol d.d. zelo očitno niso dobri gospodarji predlagam, da Občina Piran nemudoma prevzame plažo nazaj v posest in jo takoj sanira. Občina ima za sanacijo- urejanje plaž rezervirana sredstva v proračunu, zaradi česar bi lahko nemudoma uredila plažo. Naj dodam, da obžalujem, da Občina Piran ni dosegla dogovora s Hotelom Metropol, s katerim bi oni kot posestniki uredili plažo. Namesto tega so ob soglasju občine uredili zgolj svojo infastrukturo – bazen! Občinsko plažo, ki jo imajo v posesti v vmesnem času tržijo a vanjo ne vlagajo. Nesprejemljivo! Prav tako predlagam, da se končno uredi posestno in lastniško stanje pomola, ki je v posesti lokala Alaya – morje je javno dobro in si nihče ne more lastiti in uzurpirati pomola! Mag. Meira Hot

ODGOVOR na svetniško pobudo, podano na 8. seji občinskega sveta - »Metropolska plaža«

Spoštovani,
Na seji občinskega sveta Občine Piran z dne 1 1 .7.2019 sta podala pobudo, da Občina Piran nemudoma prevzame plažo nazaj v posest in jo takoj sanira.
Občina Piran si že nekaj časa prizadeva, da bi uredila razmerja z upravljalcem metropolske  plaže in da bi prišlo  do  izvedbe  investicijsko vzdrževalnih  del  na plaži.  Tako  tudi  potekajo  pogovori  z družbo Hoteli Metropol d.o.o. o prevzemu plaže v neposredno posest Občine Piran, ki  pa še niso zaključeni.
Občina Piran je lastnica pomola, ki je v posesti gostinskega lokala Alaya. Tudi pomol je sestavni del dolgoročne  pogodbe,  ki jo ima Občina Piran sklenjeno  z družbo  Hoteli  Metropol  d.o.o.. V kolikor bodo pogajanja  o prenosu  metropolske  plaže v neposredno  posest Občine Piran uspešna,  bo Občina Piran prevzela tudi pomol v neposredno posest in upravljanje.

Pripravila: Kristina Ivančič

Vodja urada za premoženjskopravne  zadeve
mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.

Župan Občine Piran
Đenio Zadković


 
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality