1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Kristijan Cerovac-DOPOLNITVENA POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019 podana 2.8.2019

DOPOLNITVENA POBUDA: Odgovor na dopis št. 4101-18/2019 z dne, 10. maj 2019 Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Zahvaljujem se vam za odgovor, dopis št. 4101-18/2019, ki sem ga prejel dne, 10. maja 2019, na podano pobudo oz. povpraševanje, poslano z moje strani dne, 12.3.2019. Naj na začetku izpostavim, da ima Občina Piran predviden čas odgovora na pobude in vprašanja svetnikov praviloma do naslednje seje OS. Dokument LPK – Lokalni program kulture Občine Piran za obdobje 2018-2021, ki ga v dopisu omenjate sem našel na vaši spletni strani, bil je sprejet na redni seji 27. marca 2018, vendar to ni dokument, ki je ustrezen za EPK 2025, saj EPK 2025 zahteva vizijo in strategijo po letu 2025. Vezano na podane odgovore, v prejetem dopisu Vas vljudno prosim, da mi v zakonskem roku pošljete določene dokumente in odgovorite na dodatna vprašanja: -Prosim za informacijo, kdo so bili udeleženci, ki so pripravljali LPK za obdobje 2018 – 2021 z navedbo imen in priimkov, oz. ali so bili vsi, ki so v dokumentu navedeni ali še kdo drugi? -Prosim za obrazložitev in utemeljitev (pisni dokument) v kakšnem smislu so udeleženci, ki so bili vključeni v pripravo LPK 2018 – 2021 izrazili interes za prijavo na EPK. -Navedeno je, da se po sprejetju LPK imenuje projektna skupina za pripravo razprave in odločitve glede pristopa h kandidaturi EPK – prosim za pisni dokument te razprave in odločitve glede pristopa, ter imena članov omenjene projektne skupine. -Prosim za dokument Strategija Občine na področju kulture, ki jo navajate v dopisu. -Prosim za imena in priimke članov v dopisu navedene Projektne skupine, ki, če prav razumem naj bi delala na prijavi na EPK, obrazložitev ter utemeljitev kdo je skupino izbral in na podlagi kakšnih kriterijev. -Prosim za navedbo višine finančnih sredstev za namen prijave na razpis EPK, informacije iz katere proračunske postavke bodo finančna sredstva črpana in obrazložitev ter utemeljitve katere stroške natančno bodo alocirana finančna sredstva pokrivale, skratka prosim za finančni plan prijave na razpis EPK, ter dokument iz katerega je razvidno kdo je ta finančni plan odobril. -Prosim za informacijo kdaj načrtujete, da bo strateški plan (sicer iz dopisa ni jasno razumeti kateri strateški plan) narejen. -Kdaj nameravate prijavo na razpis predstaviti na OS? Poraja se mi pomislek - v kolikor dokument na OS ne bo sprejet predvidevam, da bodo potrebni popravki in se sprašujem ali bo dovolj časa za popravke in ponovno obravnavo na OS ?? Prosim tudi za odgovor na ta pomislek. -V zadnji alineji navajate, da se še ne ve koliko sredstev bo potrebnih za prijavo, strateški dokument in program – obenem pa v dopisu navajate, da ste v proračunu zagotovili finančna sredstva – pričakujem obrazložitev in utemeljitev na podlagi česa ste potem rezervirali sredstva, če za prijavo na razpis EPK še nimate pripravljenega in podrobno razdelanega finančnega načrta? Prosim za informacije s katerimi Občinami in drugimi institucijami in podjetji ste do sedaj že dorekli podporo in sodelovanje na prijavi in v kolikor obstaja kak pisni dokument o sodelovanju obstaja, da ga priložite, saj so razpisni pogoji jasni in določajo, da je sodelovanje v Regiji in širše potrebno za uspešno prijavo. V kolikor pravilno razumem, zadnji stavek v vašem dopisu navaja, da je potrebno prijavo oddati konec oktobra 2019. Verjetno mislite tu na prijavo za EPK 2025? Kot je razbrati iz priložene povezave na Republiki Sloveniji Ministrstvo za kulturo se mora prijava, glede na navedene razpisne pogoje oddati do 31.12.2019. Iz slednjega žal sklepam, da ni dovolj ažurnosti, da bi preverili datum za oddajo prijave in izražam utemeljen dvom in skrb, da bo prijava ustrezno pripravljena. Poraja se mi tudi dvom o ustreznosti na prijavo EPK, saj do danes, petek, 2. avgusta 2019 svetniki z Vaše strani, spoštovani g. župan, nismo prejeli nobenega ustreznega strokovnega dokumenta ali uradne informacije o načrtovani kandidaturi za EPK 2025 Občine Piran. Izpostavljam ponovno del mojega zapisa z dne, 12.3.2019: »Projekt je zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želim/o, da se občane podrobneje seznanja s projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «« in apeliram na Vas za transparentnost, ter strokovnost glede tematike prijave Občine Piran na EPK 2025. Hvala za vaš temeljit odgovor, ki se ga veselim, skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

DOPOLNITVENI ODGOVOR na pobudo z dne, 2. avgust 2019

Spoštovani g. Kristjan Cerovac.

Dokument LPK – Lokalni program kulture (Občine Piran za obdobje 2018-2021, sprejet: 27. marca 2018) je ustrezen izhodiščni dokument za pripravo kandidature, saj podaja dogovorjene smernice in strnjuje delo kulturnih operaterjev v občini ter celostno zaobjame strategijo razvoja kulture v določenem obdobju. LPK nedvomno ni edini dokument na katerem se gradi kandidaturna knjiga, ki je končni dokument, s katerim občina podaja svojo kandidaturo na Ministrstvo za kulturo do konca letošnjega leta. Vsebina kandidaturne knjige izhaja iz smernic, ki so zapisane v LPK, vendar kot ste že sami ugotovili gre pri kandidaturi za daljše obdobje, in nedvomno za bolj obsežen in strateško bolj zahteven dokument kot je LPK.

Spodaj so odgovori na vaša vprašanja:

-Za pripravo LPK (obdobje 2018 – 2021) je bila izvedena raziskava trga in podan poziv k oddaji ponudb. Na 29. redni seji, z dne 31. 5. 2018 je bilo potrjeno gradivo, ki ga lahko pogledate na občinski spletni strani:

(točka št. 12 https://www.piran.si/index.php?page=static&item=618) in kjer so navedena imena sodelujočih razdeljena po sklopih, ki vas zanimajo v naslednjih dveh vaših vprašanjih. Strategija razvoja kulture občine je za obdobje od 2018-2021zapisana v LPK.

- Z županovim sklepom 610-1/2019 iz dne, 15. april 2019, je bila imenovana projektna skupina za pripravo kandidature Občine Piran za EPK 2025, v katero so imenovani župan Občine Piran, podžupanja Občine Piran in direktor občinske uprave Občine Piran.

- Na 4. redni seji Občinskega sveta z dne, 26. marca, je bil sprejet proračuna Občine Piran za leto 2019, v katerem je bila potrjena tudi postavka za izvajanje strategije razvoja kulture v Občini Piran (glede na smernice zapisane v LPK). Podatki so javno objavljeni na občinski spletni strani:  https://www.piran.si/index.php?page=static&item=637

- Gre za kandidaturno knjigo, ki bo do konca oktobra morala vsebovati glavne vsebinske smernice in koncepte, v novembru bodo zagotovo potekale še dopolnitve in popravki. Do zadnjega dne v tem letu moramo kandidaturno knjigo poslati na Ministrstvu za kulturo.

- Predstavitev pred občinskim svetom je predvidena, vendar zaenkrat kandidaturna knjiga ni v fazi, da bi jo lahko javno predstavili. Imamo v mislih tudi vaš predlog in ga bomo zagotovo izvedli.

- V pripravljalni fazi projekta se poda ocena stroškov, ki je  groba ocena stroškov in drugih eksternalij, ki vplivajo na končni znesek. Pismo o nameri (pismo s katerim se zavezujejo k sodelovanju) so podpisale vse tri obalne občine (MOK, Izola, Ankaran) poleg Občine Piran, ki prijavlja in vodi projekt. Pisma o sodelovanju smo poslali še županu Trsta, županu Pule in obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, da se nam pridružijo pri kulturnem povezovanju na vseh ravneh, tudi tistih, ki jih v naši občini nimamo.

Z vašim zapisom se strinjamo, projekt je »zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno KULTURNO delovanje občine in občanov« zato vam zagotavljam, da je priprava kandidature v teku in da so vanjo vključeni ključni deležniki. Slednja je bila v precejšnji meri okrnjena tudi zaradi pozno sprejetega proračuna.
Za večjo transparentnost prilagamo povezave do javnih objav, ki smo jih v okviru aktivnosti beležili od začetka intenzivnih priprav na kandidaturo, ko smo lahko pričeli z delom:

-  izjavi za TV Koper-Capodistria (8. in 15.7),
- 1 interviju za Radio Koper na sedežu radia v Kopru dne, 11. 07. 2019,
- 1 interviju za italijanski radio (radio Capodistria) na sedežu radia v Kopru dne, 22.07.2019,
- 1 interviju za Primorske novice in pisna pojasnila na novinarska vprašanja za Primorske novice dne, 10.07.2019.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Skrbnica za EPK in podžupanja Občine Piran

Đenio Zadković
Župan Občine Piran
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy