1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica mag.Milica Maslo Bezer-POBUDA in ODGOVOR 10. redne seje, 26.9.2019

POBUDA: Zadeva: Pobuda za ureditev prometne signalizacije na Rozmanovi ulici v križišču z Oljčno – varna pot v OŠ C. Kosmača Piran Spoštovani, Številni starši so zaskrbljeni za svoje otroke, ki peš hodijo v OŠ C. Kosmača v Piranu po Rozmanovi ulici skozi križišče z Oljčno potjo. Pločnik na Rozmanovi ulici je v celoti zaparkiran z osebnimi avtomobili, tako da ni omogočena uporaba pešcem, parkirana vozila pa ovirajo ali celo onemogočajo izvajanje javne službe zbiranja odpadkov in dostavo. Talna signalizacija v križišču je zarisana na način, da pešcem ne namenja prostora za hojo ob robu vozišča in varen prehod na pločnik, ki vodi od križišča do šole. Predlagam, da se sankcionira in odpravi parkiranje na pločniku v Rozmanovi ulici, saj je to v nasprotju s predpisi in ogroža varnost pešcev. Predlagam, da se v navedenem križišču zariše talna signalizacija in postavi vertikalna signalizacija ter postavijo fizične ovire (stebrički), na način, ki omogoča varno pot v šolo. Lepo pozdravljeni, Mag. Milica Maslo Bezer

ODGOVOR:

ZADEVA :

 

Odgovor na pobudo občinske svetnice Milice Maslo podane na 10. redni seji – prometna ureditev območja na križišču Rozmanove ulice, Oljčne poti in ceste, ki vodi do OŠ Piran, parkiranje na pločniku Rozmanove ulice

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo podano na 10. redni seji OS z dne 26. 9. 2019 glede predloga,     da se na cestišču trikrakega križišča Rozmanove ulice, Oljčne poti in ceste, ki vodi do O.Š. Piran, zariše talna signalizacija (pas za pešce) in postavi vertikalna signalizacija, ki omogoča varno pot v šolo, in predloga, da se sankcionira parkiranje motornih vozil na obstoječih pločnikih na Rozmanovi ulici v Piranu.

Na trikrakem križišču Rozmanove ulice, Oljčne poti in ceste, ki vodi do O.Š. Piran, na obstoječem cestišču pasa za pešce in prehoda za pešce, ki bi omogočal varen prehod iz obstoječega pločnika na Rozmanovi ulici do druge strani ceste ali pločnika na poti, ki vodi do O.Š. Piran ni mogoče zarisati.

Na Rozmanovi ulici v Piranu je urejeno dvosmerno vozišče, na katerem ni dovolj širine, da bi se lahko, poleg smernih vozišč, zarisal varen pas za pešce širine 1 m oz. 1,5 m. Prav tako ni mogoče urediti novega prehoda za pešce iz obstoječega pločnika na Rozmanovi ulici, saj na drugi strani cestišča ni urejenega pločnika. Prehod za pešce pa se vedno ureja iz ene varne točke na drugo varno točko.

Je pa to isto območje, na katerem predlagate ureditev nove talne signalizacije, ki bi omogočala varno pot v šolo, skladno s 25. členom Odloka o cestnoprometni ureditvi, območje umirjenega prometa,         v katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok (tako kot območje od carinskega pomola proti Tartinijevem trgu v Piranu), hitrost motornih vozil pa je omejena na 10 km/h. Ustrezna vertikalna signalizacija p.z. št. 2427 »območje umirjenega prometa« je postavljena pred vstopom na to območje, pri pokopališču v Piranu (foto v prilogi ).Tudi v potrjenem načrtu varnih šolskih poti za O.Š. Piran je območje Rozmanove ulice v Piranu označeno kot nevarna šolska pot, zato naj se učenci posložujejo varnih šolskih poti za pot v šolo (v prilogi).

Na podlagi vaše pobude bomo na cestišču ulice IX. Korpusa, pri pokopališču, na Rozmanovi ulici in na samem križišču izvedli dodatne talne označbe s katerimi bomo poudarili obstoječo prometno ureditev in sicer: zaris p.z. »območje umirjenega prometa in p.z. »otroci na vozišču«.

Glede sankcioniranja parkiranja motornih vozil na obstoječem pločniku na Rozmanovi ulici v Piranu, pa vas obveščamo, da bomo na podlagi vašega predloga pozvali redarsko službo da ukrepa skladno z veljavno zakonodajo in stanovalcem, ki parkirajo svojo motorna vozila na pločnikih, izda globo.

Pripravil:

Rok Humar, SPVCP Občine Piran

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.                                                                 Vesna Vičič, univ. dipl. prav.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem                                  v.d. direktorja občinske uprave
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento