1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Marina Sorta-POBUDA in ODGOVOR 10. redne seje, 26.9.2019

A) POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Najemniki stojnih mest na tržnici v Luciji plačujejo letno najemnino 610,00 EUR z DDV. V stranki Piran je naš, dajemo pobudo, da se sklep, ki je bil dne 26.3.2018 potrjen s strani župana Tržni red za tržnico Lucija, spremeni tako, da se v letu 2020, po točko 2., spremeni cena letne najemnine na 100,00 EUR z DDV. B) POBUDA: Ureditev tržnice v Luciji Najemniki stojnih mest na tržnici v Luciji so poslali odprto pismo na Občino Piran dne 27.2.19 v katerem so zapisali, da opozarjajo že več let na nevzdržno stanje, saj oni kot prodajalci in kupci, ki kupujejo njihove pridelke, niso zaščiteni pred vremenskimi vplivi (dež, sonce, burja). Ob slabem vremenu imajo tudi prodajalci izpad dohodkov in ne morejo prodati pridelke, saj so primorani ob deževnem dnevu ostati doma. Sama površina, kjer so sedaj postavljene stojnice je tudi neatraktivna na pogled in slabo izkoriščena površina (dogajanje je 1 x na teden, in sicer ob sobotah). Odgovora s strani Občine Piran niso prejeli, zato stranka Piran je naš, dajemo pobudo za ureditev tržnice v Luciji. Zagotovi naj se strešna kritina, katera bo varovala prodajalce, kupce in pridelke pred vremenskimi vplivi. Hkrati pa s pokritim delom tržnice, vidimo tudi priložnost za oblikovanje nove tržne površine. Pokrita površina, bi lahko bila namenjen tudi drugim dejavnostim oz. prireditvam (npr. odprta kuhinja, dnevi sladke Lucije, promocijski prostor za društva, sejem starin,.ipd). S prenovo bi omogočili prostor, kjer bi se ljudje zadrževali, družili in kupovali domačo pridelano hrano in izdelke, poleg tega pa tudi ustvarili novo prizorišče za občasne dogodke, ob obisku mesta Piran bi si jo lahko tudi turisti ogledali, če bi bila ta atraktivna na pogled in okusili naše lokalne izdelke in pridelke. Za predlagano pobudo želimo, da se zagotovijo sredstva v letu 2020 in se predlaga v proračun za leto 2020. S spoštovanjem, Marina Sorta

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na pobudo svetnice Marine Sorta glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji in ureditve tržnice v Luciji

Na pobudo , ki jo je  na 10. redni seji Občinskega sveta podala svetnica Marina Sorta s predlogi :

- A.) da se zniža obstoječa najemnina za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji in

- B.) da se uredi tržnica v  Luciji (prekritje z ustreznim nadstreškom)

podajamo naslednji odgovor:

Ad a)

Kar se tiče cene najemnin za stojnice na tržnici v Luciji je treba povedati, da se le-te določijo s sklepom Župana. Tako je npr.   oddaja stojnic na tržnici Piran od leta 2006 dalje brezplačna, cena oddaje stojnic v Luciji pa je 610 € (z DDV)- letni nivo.

Tu je treba omeniti, da je upravljavec tržnic JP Okolje Piran, ki za pokritje stroškov zagotavljanja izvajanja te dejavnosti dobiva prihodke z oddajo teh stojnic in  tudi nekaj drugih začasnih prodajnih mest, kar posledično pomeni, da bi se izguba na tem obračunskem mestu še povečala in bi te stroške moral pokriti proračun.

V zvezi s podanim predlogom naj omenimo, da v sosednjih občinah (Izola in MO Koper) oddajajo stojnice kmetijskim pridelovalcem na podlagi dnevnih tarif in da je Občina Piran edina, ki npr. na tržnici v Piranu brezplačno oddaja stojnice. JP Okolje Piran razmišlja in pripravlja predlog, da bi se oddaja stojnic obračunavala tudi za tržnico Piran, kar pomeni, da bo potrebno, glede na podano pobudo, te aktivnosti ponovno proučiti z vidika zagotavljanja sredstev za pokritja stroškov.

Ad b)

Kar se tiče pobude pod točko b) glede prekritja tržnice v Luciji naj uvodoma povemo, da se navedene problematike (odvisnost od vremenskih pogojev) zavedamo vsi. Rešitev je lahko le v prekritju tega ''objekta'' z ustreznim nadstreškom oz. ustrezno ureditvijo, kar pa zahteva zagotovitev potrebnih sredstev v proračunu občine. Konkretno to pomeni, da v kolikor bo pri pripravi predloga proračuna 2020 ta ukrep opredeljen kot prioriteten, potem bo pobuda tudi realizirana (seveda je najprej potrebno pridobiti tehnično dokumentacijo,..).

Ob dejstvu, da občina je že sedaj ''prijazna'' do ponudnikov kmetijskih proizvodov (primer mesto Piran v primerjavi s tržnicami V Izoli in Kopru) je pa vseeno treba omeniti, da občina že leta tudi dodatno spodbuja kmetijsko aktivnost z zagotovitvami subvencij skladno s pravilnikom (v letu 2018 je za ta namen v proračunu opredeljenih   20.500 EUR).

Kot nam je znano je upravljavec tržnic podal predlog k pripravi predloga proračuna 2020 za izvedbo prekritja tržnice v Luciji, kar pomeni, da bo realizacija slednjega odvisna od postopkov priprave in sprejema predloga proračuna za leto 2020.


Pripravil:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

v.d. direktorja občinske uprave
Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality