1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 10. redne seje, 26.9.2019

POBUDA: Zadeva: Ribiško pristanišče Seča Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Ali drži, da je Občina Piran na Upravno enoto Piran že oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo ribiškega pristanišča na Seči? V kolikor je to že vložila mi navedite tudi datum vložitve. Obrazložitev: Vprašanje podajam, ker naj bi na sestanku, dne 29.8.2019, kateri je bil sklican na Vašo željo in kjer so poleg Vas, kot sklicatelja sestanka prisostvovali še Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Aleksandra Pivec, CI Seča in ostali, pred več pričami izjavili, da je Občina Piran na Upravno enoto Piran že oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt izgradnje novega ribiškega pristanišča na Seči. S strani pristojnega ministerstva je bila izkazana želja oziroma zahteva po dosegu skupnega dogovora / konsenza med Občino Piran in zainteresirano javnostjo o načinu in obsegu izgradnje ribiškega pristanišča in na podlagi le tega so tudi v teku delovni sestanki, kjer naj bi se dogovor / konsenz pridobil. Glede na zgoraj opisano in iz obvestila za javnost na FB strani občine Piran z dne 3.9.2019 (Ureditev ribiškega pristanišča v Seči - Investicijski projekt ureditve ribiškega pristanišča v Seči predstavlja z lokalnega in nacionalnega vidika zelo pomemben projekt, s katerim si želi Občina Piran ob pomoči treh ministerstev urediti razmere na omenjeni lokaciji v smislu krajinske krajine, splošne urejenosti in kultiviranosti. Občina želi z ureditvijo Ribiškega pristanišča, ki so jo že potrdili občinski svetniki, ribogojcem in školjkarjem omogočiti varne pogoje za delo ter urediti sedaj zanemarjeno območje, ki predstavlja po mnenju velike večine prebivalcev in obiskovalcev enega izmed najbolj degradiranih delov slovenske obale……..), se mi postavlja vprašanje čemu so potemtakem ti usklajevalni sestanki potrebni in ali ni to zopet zavlačevanje za nekaj že odločenega. Hvala za vaš odgovor, ki ga pričakujem skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Piran še ni podala vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za Ribiško pristanišče Seča na Upravno enoto. Vloga bo podana, ko bomo na projekt pridobili vsa potrebna soglasja. Obenem si občina želi projekt, ki je usklajen z uporabniki tega območja kolikor je mogoče uskladiti tudi s krajani in Civilno iniciativo Seča. Želimo si, da bi urejeno ribiško pristanišče omogočalo varno plovbo, privezovanje in delo ribičem, ribogojcem in školjkarjem ter obenem pripomoglo k urejenosti tega območja

Lepo pozdravljeni!

 

Pripravila:

Karmen Pines,                                                                        Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
Vodja Službe za investicije                                                    v.d. Direktorja občinske uprave
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento

julij

20

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Fabbro/Turk Eternal Duality