1 2 3 4 5

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Andrea Bartole-POBUDA in ODGOVOR 10.redne seje, 26.9.2019

INIZIATIVA: 1-Chiedo che le delibere delle commissioni e dei comitati comunali vengano tradotte in lingua italiana e vengano inserite nei documenti delle riunioni del Consiglio comunale in entrambe le lingue, in lingua slovena e italiana. Motivazione: In applicazione delle norme sulla tutela del bilinguismo è necessario prevedere che i presidenti delle commissioni, se di nazionalità italiana, possano presentare le delibere approvate in sede di commissione o comitato anche in lingua italiana. Inoltre ritengo corretto far tradurre le delibere in lingua italiana anche per garantirne una maggiore comprensione agli appartenenti alla comunità nazionale italiana. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione porgo Distinti saluti Andrea Bartole

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na pobudo, ki jo je podal občinski svetnik Andrea Bartole glede prevoda sklepov občinskih komisij in odborov za seje Občinskega sveta   

Odgovarjamo na pobudo , ki jo je   na  8. in na 10. redni seji Občinskega sveta podal občinski svetnik Andrea Bartole   in sicer, da se  sklepi občinskih komisij in odborov prevedejo in vstavijo obeh jezikih, v slovenskem in italijanskem, med  gradiva za seje občinskega sveta.   

S pobudo se strinjamo. V sled izvajanja določil dvojezičnosti imajo predsedniki komisij, če so italijanske narodnosti, pravico, da na seji Občinskega sveta predstavijo sklepe, ki so bili sprejeti na seji komisije ali odbora , tudi v italijanskem jeziku.

Pobudo bomo upoštevali  od naslednje seje Občinskega sveta dalje.

Oggetto: Risposta all’iniziativa presentata dal consigliere comunale   Andrea Bartole concernente la traduzione delle delibere delle commissioni e dei comitati comunali destinate alla sedute del Consiglio comunale

Rispondiamo all' iniziativa, presentata  dal consigliere comunale Andrea Bartole all’8ª e alla 10ª seduta ordinaria del Consiglio comunale, con cui chiedeva che le delibere delle commissioni e dei comitati comunali vengano tradotte in lingua italiana e vengano inserite nei documenti delle riunioni del Consiglio comunale in entrambe le lingue, in lingua slovena e italiana.

Con l'iniziativa concordiamo. In applicazione delle norme sulla tutela del bilinguismo i presidenti delle commissioni, se di nazionalità italiana, hanno il diritto di presentare le delibere approvate in sede di commissione o comitato anche in lingua italiana.  

L'iniziativa sarà applicata a partire dalla prossima seduta  del Consiglio comunale.

Pripravila/ Compilato da:
Ana Fakin, univ.dipl. soc.
Vodja Urada za splošne zadeve
Responsabile Ufficio affari generali

Vesna Vičič,univ.dipl.prav.
v.d. direktorja Občinske uprave
Direttore dell'Amministrazione comunale f.f.