1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Kristijan Cerovac in Dina Kolar-POBUDA in ODGOVOR 10.redne seje, 26.9.2019

POBUDA: Zadeva:Poročilo o delu svetovalcev župana Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Prosim za podrobno poročilo o delu vseh Vaših svetovalcev. V poročilu pričakujem: 1.Poimenski spisek vseh županovih svetovalcev 2.Podroben opis del in nalog, za katere je bil svetovalec zadolžen 3.Podroben opis del, ki se jih je svetovalec lotil in njegova uspešnost pri le teh 4.Točen znesek prejetega bruto plačila za vsakega svetovalca, naj si je to na osebni ali poslovni račun Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac Dina Kolar

ODGOVOR:

Spoštovani,

V zvezi z vašim vprašanjem za posredovanje poročila o delu vseh svetovalcev župana v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor:

1.  Poimenski seznam vseh nekdanjih županovih svetovalcev

Pogodbe o sodelovanju so bile sklenjene z gospodarskimi  družbami, vpisanimi v Sodni register RS, ki jih skladno z ZGD-1 zastopajo zakoniti zastopniki:

Maestral  d.o.o., ki ga zastopa direktor Andrej  Babnik
PR Studio Ribica d.o.o., ki ga zastopa direktor Bruno Kuzmin
Justinopolis d.o.o. ,ki ga zastopa direktorica Špela Povše
Vendis d.o.o., ki ga zastopa direktor Domen Legat

2.  Podroben opis del in nalog, za katere je bil svetovalec zadolžen

Posamezne družbe so v okviru pogodbenih določil opravljale naslednje storitve:

Maestral  d.o.o.:

– izvajanje svetovanja na področju turizma in športa, vključno z medsebojnim resornim usklajevanjem med deležniki v javnem interesu,

– izvajanje procesov optimizacije v smislu boljšega delovanja javnih podjetij in zavodov na področju turizma v lasti Občine Piran,

– spodbujanja turističnega gospodarstva in svetovanja vezano na medobčninsko in mednarodno sodelovanja pri različnih projektih javnega interesa,    

– izvajanje in vodenja vseh ostalih ključnih nalog, ki so povezane z delovanjem župana in njegovega kabineta.

PR Studio Ribica d.o.o.:

–  izvajanje medijskega komuniciranja, vključno s kriznim komuniciranjem in obveščanjem širše javnosti o poslovanju in delu Občine Piran,

– izvajanje procesov optimizacije v smislu boljšega delovanja občinske uprave,

– ­spodbujanje gospodarskega razvoja, upravljanja z gospodarskimi javnimi službami, upravljanja s premoženjem občine in opravljanje splošnih zadev,

-  izvajanje in vodenja vseh ostalih ključnih nalog, ki so povezane z delovanjem župana in njegovega kabineta.

Justinopolis d.o.o.:

-  svetovanje na področju finančnega poslovanja, ki obsega zagotavljanje finančnih sredstev, upravljanje finančnih sredstev in njihovih virov ter razporejanje virov finančnih sredstev zaradi zagotavljanja pogojev za opravljanje dejavnosti ali drugih poslov,

-  svetovanje na področju upravljanja s premoženjem občine,

-  svetovanje na področju spodbujanja gospodarskega razvoja,

-  svetovanje na področju davčnega svetovanja,

-  svetovanje na področju upravljanja z gospodarskimi javnimi službami,

-  izvajanje in vodenje vseh ostalih ključnih nalog, ki so povezane z delovanjem župana in njegovega kabineta.

Vendis d.o.o.:

–  poslovno svetovanje v zvezi z organizacijo in izvedbo najpomembnejših in drugih strateških projektov v Občini Piran.

3.  Podroben opis del, ki se jih je svetovalec lotil in njegova uspešnost pri le teh

Opis del je razviden iz pogodbenih določil, ki so bila opredeljena in sklenjena pri posamezni pogodbi o sodelovanju in so glede na segmente opravljenih storitev razvidne iz odgovora na drugo vprašanje. Nadalje pojasnjujemo, da so bili izvajalci vključeni tudi v dodatne naloge, saj je bilo glede na obsežnost in številčnost občinskih projektov, ki so bili  tako ali drugače v izvajanju in pregledu potrebno spoznati ter preučiti koristnost posameznih predlogov. Dodatna dela so bila naložena še na področju delovanja zavodov ter družb, v katerih je Občina Piran udeležena kot solastnik.

Spremljanje uspešnosti izvedenih storitev temelji na kazalnikih, ki se izkazujejo skozi uspešnost poslovanja. Uspešnost poslovanja pa je empirično mogoče meriti le v podjetjih, katerih temeljni namen je opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je na koncu koledarskega leta izkazana skozi poslovni izid in tudi prepoznavnost, ki je posledica širitve tržnega deleža ter povečanja tržne dejavnosti.

Glede na delovanje lokalne samoupravne skupnosti Občine Piran, kjer je osnovna dejavnost nepridobitna, ključno merilo uspešnosti pa zadovoljstvo občank in občanov, je uspešnost vseh zunanjih izvajalcev po kriterijih, ki izhajajo iz vprašanja, težko oziroma povsem nemerljiva. Opravljene storitve so povezane s političnimi odločitvami, ki tvorijo na končni točki epilog.  Župan je sicer uspešnost izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev potrjeval na mesečnem nivoju v obliki poročil o izvedenih aktivnostih. S tem namenom so vsa podjetja poleg izstavljenih računov posredovala Občini Piran mesečna poročila o aktivnostih in izvedenih delih. Župan je opravljeno delo, ki je predstavljajo osnovo za izboljšanje zatečenega stanja, ocenil kot zelo koristno.

4.  Točen znesek prejetega bruto plačila za vsakega svetovalca, naj si je to na osebni ali poslovni račun

Pogodbeni znesek z gospodarskimi družbami je bil v treh primerih ovrednoten v obliki mesečnega pavšala v višini 3.000,00 eur. Ta je bil določen na osnovi povprečnega stroška delodajalca za delo občinskega uradnika, ki prejema neto mesečno plačilo skladno s 43. plačilnim razredom in 20-letno delovno dobo okoli 1.450,00 eur. V enem primeru je bila pogodba ovrednotena na mesečni pavšal v višini 1.666,00 eur. Na vse izplačane pogodbene zneske je bil obračunan DDV. V primeru pogodb v vrednosti mesečnega pavšala 3.000,00 eur je šlo za pogodbeno razmerje v okviru višjih časovnih obremenitev, kot veljajo za redno zaposlene občinske uradnike.

V pogodbeno določenem času, ki je bilo v primeru dveh pogodb sporazumno prekinjeno pred iztekom pogodbeno določenega časa, so omenjene družbe prejele skupna plačila v višini: 

Maestral  d.o.o.: 16.802,54 eur + DDV
PR Studio Ribica d.o.o.: 18.000,00 eur + DDV
Justinopolis d.o.o.: 10.310,56 eur + DDV
Vendis d.o.o.: 4.999,99 eur + DDV

Pripravil:
Niko Mally                                                                                          Đenio Zadković
Pooblaščeni vodja kabineta župana                                                     Župan Občine Piran
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento