1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 11. redne seje, 24.10.2019

POBUDA: V kontekstu projekta revitalizacije mesta in zagotavljanju stanovanj za mlade perspektivne prebivalce Občine Piran želiva pojasnila in odgovore na naslednja vprašanja: - Velikost treh stanovanja v Piranu, m2: Budičinova 6, Fornače 21, Rozmanova 16 - Opis stanja - pojasnila, zakaj prazna stanovanja niso primerna za bivanje; ali so potrebna prenovitvena dela, ali gre za pravdne zadeve npr. ZK. urejanje, ali kaj? Nujna je navedba potrebnih aktivnosti, terminski in finančni plan - Zakaj se ruševine vodijo v stanovanjski evidenci? Je predvidena nadomestna gradnja, sprememba namembnosti ruševine? Tudi v teh primerih je nujna navedba potrebnih ukrepov in aktivnosti, s terminskim in finančnim planom - Predlagamo izdelavo načrta povečanja stanovanjskega fonda, po lokacijah, vsaj območjih, s terminskim in finančnim planom - Stanovanja z možnostjo direktne dodelitve - urgentne, za primer izrednih okoliščin, kot smo jim bili priča ob požaru na Trubarjevi (mati s sinom je po spletu okoliščin angažiranja humanitarnih organizacij vseljena v turističnem stanovanju do konca marca) - Naprošamo za preverbo zakonske podlage oz. omogočiti sklenitev najemne pogodbe z AKTIVNIMI OBČANI - MLADIMI DRUŽINAMI, ki bi na podlagi zaposlitve v občini Piran postali najemniki za dobo npr. .5-10let. P.S. Pobudo ste prejeli že pred enim letom. Z njo smo podrobno seznanili župana, podžupane, člane kabineta in Urad za premoženjsko-pravne zadeve. Želimo dobiti konkretne odgovore in časovnico realizacije predlogov. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič Davorin Petaros

ODGOVOR:

Spoštovani.

V nadaljevanju sledijo pojasnila in odgovori:
- Velikost treh stanovanj v Piranu: Budičinova 6 (cca 100 m²), Fornače 21 (cca 100 m², Rozmanova 16 (cca 100 m²).
- Opis stanja: stanovanja niso primerna za bivanje, ker so potrebna temeljite prenove. Dokumentacija s predvideno oceno stroškov je bila v izvajanje predana Samostojni investicijski službi. Predvidoma se bodo prenove izvajale v okviru proračunskih sredstev za te namene.
- Ruševine se v stanovanjski evidenci vodijo na podlagi dogovora z vodstvom in sicer zaradi potreb evidentiranja nepremičnin v lasti Občine Piran.
- Izdelava načrta povečanja stanovanjskega fonda, po lokacijah s terminskim in finančnim planom

Stanovanjska problematika je tako kot povsod, pereča tudi v Občini Piran. V zvezi s predvidenimi investicijami oziroma projekti za pridobivanje raznovrstnih oblik bivanja v sklopu neprofitnih stanovanj, se Občina Piran, pod vodstvom novega župana trenutno nagiba k prenovi obstoječih občinskih neprofitnih stanovanj oziroma objektov.

Stanovanja z možnostjo direktne dodelitve: Stanovanjski zakon v 87. in 88. členu navaja okoliščine, v katerih je možna izjemna dodelitev. Občina dodeljuje neprofitna stanovanja izključno na podlagi prednostne liste, oblikovane po kriterijih, določenih v posameznem razpisu. Občina trenutno ne razpolaga z začasnimi enotami, primernimi za dodelitev ob izrednih okoliščinah. So pa v teku  dogovori o oblikovanju tovrstnih enot ter o postopkih namestitve s sodelovanjem CSD.

Konkretno, z gospo, ki je ob požaru izgubila streho nad glavo, je občina vodila razgovore ter jo med drugim seznanila, da je na podlagi prednostne liste na vrsti za dodelitev neprofitnega stanovanja. Dva prosilca, ki sta se nahajala pred njo, sta odstopila. Seznanjena je, da takoj, ko bo končano s prenovo stanovanja, se ji bo le to dodelilo.

- Preverba zakonske podlage za sklenitev najemne pogodbe z aktivnimi člani – mladimi družinami: Občina Piran trenutno nima normativne ureditve za tovrstno oddajo. Strokovne službe so županu pojasnile potrebne korake v to smer, začenši z izdelavo strategije.

Pripravila:                                                                          Vesna Vičič, univ.dipl.prav.                  
Vlasta Šalkovič                                                                  v.d.direktorja občinske uprave               

mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.                                                                
Vodja Urada za premoženjsko pravne zadeve                                                                     

V vednost:
Župan Đenio Zadkovič
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy