1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Marina Sorta-POBUDA in ODGOVOR 11.redne seje, 24.10.2019

PONOVNA POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Dobili smo odgovor s strani Občine Piran, in sicer: Odgovor na pobudo glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji. Z odgovorom nismo zadovoljni katerega smo dobili dne 7.10.2019. Niste se opredelili z odgovorom DA ali NE, in sicer, da se zniža najemnina iz 600,00 EUR na 100,00 EUR, za najemnike v Luciji. V odgovor ste dopisali: „Okolje Piran razmišlja in pripravlja predlog, da bi se oddaja stojnic obračunavala tudi za Tržnico Piran, kar pomeni, da bo potrebno, glede na dano pobudo, te aktivnosti ponovno proučiti z vidika zagotavljanja sredstev za pokritje stroškov“. Ponovno naša pobuda ni bila, da se stojnice na Tržnici Piran obračunajo našim kmetom, temveč, da se za najemnike stojnih mest v Luciji zniža plačilo iz 600,00 EUR na 100,00 EUR z DDV. Demokratično in pošteno bi bilo, da se v letu 2020, samo sprejme sprememba za Tržnico Lucija in za leto 2021, naredi oz. pripravi predlog, ki bo pošten za vse najemnike stojnih mest tudi z obrazložitvijo zakaj nekaterim ni potrebno plačati, drug pa morajo plačati. Ta ukrep v letu 2020 je lahko začasen ukrep, ki ima cilj samo zagotoviti uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti, za tiste, ki so sedaj v neugodnem položaju, zaradi nekih okoliščin in niso bili enako obravnavani. Datum zapisa: 24.10.2019 Zapisala: Marina Sorta Stranka: Piran je naš

ODGOVOR:

ZADEVA : Odgovor na ponovno pobudo svetnice Marine Sorta glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji

Na ponovno pobudo , ki jo je  na 11. redni seji Občinskega sveta podala svetnica Marina Sorta z navedbo, da ni zadovoljna z odgovorom, ker v odgovoru ni bilo opredelitve z Da ali NE, podajamo dodatno pojasnilo.
Pobudo smo posredovali tudi upravljavcu tržnic JP Okolje Piran, ki kot izvajalec javne službe pripravlja predloge o oblikovanju cen za poslovanje tržnice, o katerih odloča Župan s sklepom. Na pobudo smo prejeli odgovor JP Okolje Piran, katerega prilagamo.
V zvezi s tem pa naj podamo še stališče, poleg vsega navedenega že v prvem odgovoru na to pobudo, ki izhaja iz ugotovitev in dejstev, z namenom celovite obravnave predmetne zadev, tudi v luči predloga upravljavca obeh tržnic: 

  1. Nesporno je, da Enota ''tržnice'' deluje z izgubo, in da bi realizacija pobude svetnice samo še povečala to izgubo, v kolikor se ne zagotovijo sredstva za subvencioniranje te dejavnosti. V predlogu proračuna za 2020 teh sredstev ni opredeljenih.
  2. Nesporno je, da je bila odločitev Župana oz. takratne Županje da se za tržnico Piran ne obračunava najemnin pravilna, saj se je s tem ukrepom želelo ohraniti oz. spodbuditi tovrstno ponudbo glede na specifične pogoje delovanja, ki so v mestu Piran.
  3. Nesporno je, da so tarife za prodajo kmetijskih pridelkov na tržnici Piran najbolj ugodne na območju vseh štirih obalnih občin (brezplačno) in nesporno tudi je, da občina že vrsto let subvencionira pridelavo kmetijskih pridelkov.
  4. Na usklajevalnih sestankih med občinsko upravo in upravljavcem tržnic je bil pred meseci sprejet dogovor, da se  pripravi nov predlog cenika, s katerim se želi doseči določene spremembe v ceniku in sicer glede na vrsto ponudbe kmetijskih pridelkov, torej ali gre za trgovsko dejavnost ali za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov. Cenik je v pripravi in se bo predvidoma sprejel v začetku naslednjega leta. V pričakovanju predloga novega cenika podajamo stališče, da se bo pobuda svetnice ustrezno upoštevala in vključila pri oblikovanju novega cenika, kar je zaznati tudi v pojasnilu upravljavca tržnic. Stališče Župana je, da podpira ustrezno znižanje dosedanjih najemnin na tržnici Lucija.

Odgovor na dodatno pobudo svetnice zaključujemo z navedbo, da včasih ni možno odgovoriti samo z odgovorom Da ali NE, in da je potrebno s tem v zvezi podati tudi druge relevantne okoliščine, ki vplivajo na celotno dejavnost.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik