1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Denis Fakin-POBUDA in ODGOVOR 11.redne seje, 24.10.2019

POBUDE: 1.Na novo ustanoviti MEDGENERACIJSKO - HUMANITARNI CENTER Izvajalec: eno novo delovno mesto na Območnem združenju Rdečega križa Piran Lokacije, kjer bi se dejavnost (vsaj v prvi fazi) izvajala: a.)sedež Območnega združenja Rdečega križa Piran, Župančičeva 14, Piran b.)na novo zgrajeni Zdravstveni dom v Luciji v učilnici Centra za krepitev zdravja ali sedežu društva upokojencev Piran, ipd. c.)sedež Krajevne skupnosti Sečovlje Dejavnosti: različne prosto časovne, izobraževalne, kulturne, zabavne, družabne in druge vsebine. Vključno z ustvarjanjem, spodbujanjem in izvajanjem pogojev za učenje in izvajanje prostovoljnega dela, krepitve zdravja, samopomoči in pomoči ter humanosti in sožitja med vsemi tremi generacijami. Tudi učenje prebivalstva v znanju prve pomoči, še zlasti pa v znanju temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja (pozor, če vedno več nameščamo defibrilatorje v občini, moramo tudi izobraziti ljudi za rokovanje z njimi). Prav tako moramo imeti nekoga, ki bo zadolžen - v tem primeru zaposleno osebo v medgeneracijsko-humanitarnem centru, da opravlja tudi redno letno servisiranje defibrilatorjev. Vse to mora biti realizirano, če želimo, da kupljeni in nameščeni defibrilatorji služijo svojemu osnovnemu namenu. Namen: Spodbujanje aktivnega socialnega vključevanja ranljivih skupin in krepitev dobrih medsebojnih odnosov za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij prebivalstva občine Piran z okolico. Prizadevanje za večjo dostopnost znanja in veščin za samostojno in lepše življenje starejših ter medgeneracijsko in medkulturno povezanost. Uporabniki / obiskovalci: občani vseh starosti oz. vse tri generacije. Sodelujoči: društva, šole, zavodi, nevladne organizacije ipd. V prvem letu bi se zaposlilo profesionalca za dobo 1 leta. Po dveh letih, ko se program uteče, pa se financiranje s strani Občine nadaljuje kot stalna dejavnost izvajalcev. 2.SREČEVALNICA (ali Medgeneracijski center na prostem) na Rtu Seča. (Lahko bi jo poimenovali tudi Promenada Rdečega križa) Zakaj? Kot odgovor na sklep Občinskega sveta iz leta 2015, da se ena izmed cest, ulic, trgov, parkov ipd. poimenuje po Rdečem križu (vsa dokumentacija je bila pred kratkim poslana županu in obema podžupanoma) Izvajalec: npr. JP Okolje Piran Dejavnost: sedanji športno - rekreativni del na prostem, bi obogatiti še z izgradnjo nekaj, le s streho pokritih ut. Eno ali dve npr. Na mestu, kjer se že sedaj nahaja del miz s klopmi. Dodali bi še več preprostih lesenih klopi in miz ter žarov. Zelo zaželjene bi bile tudi hiške s knjigami (knjižnice na prostem), ki bi bile del dejavnosti naše Knjižnice. Namen: spodbujanje bivanja in stika z naravo, rekreacije, druženja med ljudmi, zdravega življenjskega sloga ter dviga bralne kulture. 3.»PROSTOŠOFER ali Sopotnik» (kot je npr. v Izoli, Ankaranu in še v mnogih krajih države) Izvajalci : Društvo upokojencev Piran oz. njihovi člani in prostovoljci. O tej nameri in predlogu, so pred kratkim, s posebnim dopisom seznanili vodstvo Občine. Uporabniki: starejši občani, ki potrebujejo prevoz do zdravnika. Namen: pomoč starejšim, da lažje pridejo do zdravnika saj ga potrebujejo pogosteje kot mlajši, saj imajo mnoge kronične bolezni. Mnogi med njimi ne vozijo več zaradi zdravstvenih težav in upadanja življenjskih in drugih sposobnosti. 4. CENTER PONOVNE UPORABE Izvajalec oz. upravljalec: npr. JP Okolje Piran Kje: Deponija kosovnih odpadkov Namen: Z možnostjo, da ljudje lahko vzamejo stare, zavržene, a zanje še vedno vredne in uporabne predmete. To je primer dobrih praks, ki v razvitem delu sveta, pridobiva vedno več privržencev. Zakaj: Razen varstva okolja – t.i. zmanjševanja odpadkov v naravi in zmanjšanja stroškov za skladiščenje in odvoz odpadkov, se kot posamezniki in družba skupaj borimo proti škodljivim vplivom okolja. S tem istočasno spodbujamo ustvarjalno in umetniško žilico pri slehernem posamezniku ali skupini. (In ne nazadnje, delujemo v smeri ozaveščanja vsestransko škodljivega potrošništva). 5.»VSAKA KAPLJICA ŠTEJE« Na javnih tuših, javnih pipah in pitnikih ipd. po občini, bi bilo vredno razobesiti dovolj vidna obvestila ( sporočila ) za uporabnike: »Varčuj z vodo, vsaka kapljica šteje ». V 3 jezikih. V slovenskem, italijanskem in angleškem). Zakaj? Na Obali že tako imamo stalen problem z dobavo vode. Še zlasti v poletnih mesecih, ko se število prebivalcev zaradi turistične sezone precej poveča. Imeti vodo, še ni razlog za brezskrbno ravnanje z njo. Čeprav je Slovenija med bogatejšimi državami v Evropi z vodnimi viri, to še ne sme biti razlog za potratno ravnanje ob njeni uporabi. Je pa res, da le 2% slovenskih rek še vsebuje čisto vodo, ki sodi v 1. kakovostni razred. 6.KAMNITI KIP VIOLINE NA KROŽIŠČU IZ B.KRIŽA V PIRAN Piran je Tartinijevo mesto, zato bi umetniški kip iz kamna v celotni ali delni obliki violine, v popolnosti izrazil del te simbolike. 7.»KNJIGOBEŽNICE » (Po knjigo v samopostrežne hiške na prostem) Realizirati več izposojevalnic za branje na prostem (Srečevalnica na Rtu Seča, parki po občini in druga primerna mesta na prostem) Izvajalec: Mestna knjižnica Piran Knjižnica bi med poletnimi meseci spodbujala občane in turiste k branju s Knjigobežnicami, lesenimi izposojevalnicami knjig, ki knjižnim moljem ali pa tistim, ki bodo to še postali, omogočajo branje na svežem zraku. Primer dobrih praks: po Sloveniji, pa tudi po hrvaških mestih Istre 8.EkoPIRAN (Piranska občina - ekološka občina) Trend, ki v razvitih državah Evrope raste kot gobe po dežju. Še zlasti na področjih, ki so turistično atraktivni. In to želijo tudi v prihodnje ostati. Blagodejno in spodbudno za občane. In turiste, ki si nadvse želijo neokrnjene narave in okolje, kjer si okrepijo telo in dušo, pri tem pa sledijo trendom, ki so vedno bolj iskani in nujno potrebni v stresnem vsakdanjiku posameznikov in njihovih družin. Denis Fakin, občinski svetnik

ODGOVORI:

Na pobudo svetnika Denisa Fakina, ki jih je podal na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Piran, podajamo naslednje odgovore:

1. MEDGENERACIJSKO-HUMANITARNI CENTER

Občinske strokovne službe se strinjamo, da na območju občine Piran obstaja potreba po ustanovitvi medgeneracijskega centra. Trenutno se programi za starejše odvijajo v sklopu Društva za tretje življenjsko obdobje Faros Lucija ter programi za otroke in mladino v sklopu Epicentra v Piranu in Luciji. Razmišljamo v smeri, da bi bilo potrebno različne programe med seboj povezovati, jih nadgraditi itd. Lokalna skupina za krepitev zdravja, skupina ustanovljena v sklopu projekta Krepitev zdravja za vse, je temo vzpostavitve medgeneracijskega centra uvrstila na svojo sejo dne 13.11.2019, in v sklopu tega opravila ogled Medgeneracijskega centra v Izoli in se ob tem seznanila z njegovo dejavnostjo. Občinske strokovne službe bodo proučile več različnih možnosti oblik medgeneracijskega centra,  možnosti pridobitve finančnih virov za izvedbo le-tega in predlagale najustreznejšo rešitev.

2. SREČEVALNICA

Odgovor glede na imenovanja promenade na Rtu Seča po Rdečem križu je bil podan že na pobudo Odbora za gospodarske javne službe z dne 24.9.2019. Stališče strokovnih služb se ni spremenilo. Menijo namreč, da ta del obalne promenade, ki nima celovite vsebine in ni bil predmet celovitega urejanja, ni ustrezen za poimenovanje po Rdečem križu.

Tudi Geodetska uprava RS je dne 21.10.2019 podala naslednje pojasnilo: »Poimenovanje ulice, poti, trg, ploščadi ureja Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. Obalna promenada, za katero predlagate, da bi se poimenovala po Rdečem križu se nahaja v naselju Seča, ki nima uvedenega uličnega sistema. Tam, kjer naselje nima uvedenega uličnega sistema ni možno uradno evidentirati  prostorske enote ulice, poti, promenade v register prostorskih enot pri Geodetski upravi RS. Šele, ko je na območju naselja uveden ulični sistem, se lahko v ta sistem vključi novo prostorsko enoto ulice, poti ali promenade.«

Na tem območju bomo predlagali, da se v okviru možnosti postavi več lesenih klopi, miz itd. ter hiško za knjižico na prostem. Mestna knjižnica Piran že ima knjižno postojanko v poletnem času na plaži v Portorožu in je pripravljena zagotavljati knjige tudi za hišico na Seči, v kolikor se le-ta postavi.

 3. PROSTOFER

Zavedamo se, da število starejših v občini narašča in je vedno več takšnih, ki ne vozijo sami, nimajo podporne mreže svojcev oziroma živijo na podeželju in imajo slabše povezave do javnih ustanov ter potrebujejo prevoz za obisk zdravnika, do trgovine,…

Občina je k reševanju te problematike že pristopila in uvrstila v predlog proračuna za leto 2020 financiranje projekta Prostofer, ki nudi brezplačne prevoze za starostnike. Projekt se bo pričel izvajati takoj po sprejemu proračuna za leto 2020, v kolikor bo potrjen s strani svetnikov na občinskem svetu.

4. CENTER PONOVNE UPORABE

V zvezi z vašo pobudo naj se vzpostavi center ponovne uporabe kosovnih odpadkov bomo predlagali proučitev te možnosti Javnemu podjetju Okolju Piran ter v kolikor bo možno bomo predlagali osnovnim šolam, da naredijo kakšno delavnico, kjer bi ustvarjali iz kosovnih odpadkov in le-te nato razstavili kot dobro prakso ponovne uporabe zavrženih stvari.

5. »VSAKA KAPLJICA ŠTEJE«

V zvezi z vašo pobudo o postavitvi tabel ob pitnikih, javnih tuših itd. bodo obveščeni upravljalci pitnikov in tušev.

6. KAMNITI KIP VIOLINE NA KRIŽIŠČU IZ BELEGA KRIŽA V PIRAN

Strinjamo se, da je Piran Tartinijevo mesto, zato tudi v letu 2020 planiramo izvedbo številnih aktivnosti na temo 250 obletnice smrti Giuseppe Tartinija. Obalnim galerijam Piran bomo predlagali, da v kolikor je možno, to temo uvrstijo na razpis, ki je objavljen ob Simpoziju Formaviva, na katerem mednarodni umetniki ustvarjajo kamnite kipe. Njihov odgovor na pobudo vam bomo posredovali takoj ob prejemu.

7. »KNJIGOBEŽNICE« (PO KNJIGO V SAMOPOSTREŽNE HIŠKE NA PROSTEM)

Z vašo pobudo smo seznanili Mestno knjižnico Piran. Glede na pobudo so nas seznanili, da je mestna knjižnica o vzpostavitvi projekta mimobežnice že razmišljala in pozna primere dobre prakse nekaterih slovenskih knjižnic kot so Tolmin in Idrija. Knjižnica ima na razpolago knjige in knjižno gradivo, ki bi ga z veseljem odstopila in zagotovila za postavitev »mimobežnice«. Slednje je pripravljena tudi vzdrževati, redno pregledovati in dopolnjevati z novim gradivom (knjigami). Vendar Mestna knjižnica Piran nima zadostnih sredstev za postavitev izposojevalnic (lesenih hišk ali drugačnih izposojevalnih točk). Le-te so postavljene na prostem in izpostavljene različnim vremenskim vplivom, zato morajo biti narejene iz kvalitetnih materialov in okolju prijazne ter v skladu z značilno krajinsko arhitekturo tega področja. Menimo, da je smotrno projekt izvesti v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi ter skupaj dogovoriti primerne lokacije.

8. EKO PIRAN

Vrtci in osnovne šole v Občini Piran sledijo smernicam Eko šol in Eko vrtcev in so zelo aktivne in uspešne v taki dejavnosti. Eko aktivnosti šol in vrtcev pa se usklajuje z Javnim podjetjem Okolje Piran.

Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
v.d direktorja občinske uprave

Pripravila:                                                                             
Urad za družbene dejavnosti                                                  
Ester Nussdorfer v sodelovanju z

Uradom za gospodarstvo in turizem,
z vodjo Ljubom Bertok                                                                     

                       


Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi