1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 12. redne seje, 19.12.2019

POBUDA: Zahtevamo dostave dokumentacije v zvezi z revizijo abonmajev za vstop v mesto Piran oz. parkiranje. Želeli bi dostavo kompletnega gradiva s pooblastili posameznih nosilcev nalog iz odloka. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Dne 29. avgusta 2019 je direktor JP Okolje d.o.o. g. Gašpar Gašpar Mišič imenoval Komisijo za revizijo izdanih abonmajev za vstop v mesto Piran in parkirišče Fornače, ki je sestavljena iz enega (1) predstavnika Občine Piran in petih (5) predstavnikov JP Okolje, ki upravlja s javnimi parkrišči v občini Piran (prilagamo sklep). Dne 30. septembra 2019 sta bila na podlagi pobude KS Piran v Komisijo imenovana še dva (2) predstavnika KS Piran (prilagamo).

Poglavitna in glavna naloga komisije je revizija izdanih abonmajev za vstop v mesto Piran in parkirišče Fornače, skladno z Odlokom o cestnoprometni ureditvi, ki določa, da lahko modri abonma za mesto Piran pridobi oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru Pirana za eno (1) lastno vozilo, največ en (1) abonma  v gospodinjstvu, abonma za parkirišče Fornače pa lahko pridobi druga oseba v gospodinjstvu in zaposleni v mestu Piran ter in najemniki in začasno prijavljeni v mestu Piran, ki se izkažejo z razlogom bivanja (študij, zaposlitev, itd).    Za reševanje vlog in odločanje o upravičenosti strank za pridobitev ustreznega abonmaja oziroma vstopnega medija je skladno s 4. odstavkom Odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran pristojen Urad za gospodarstvo in turizem.

Na podlagi ugotovitev revizije je bilo dne 5. 11. 2019 izklopljenih 173 modrih abonmajev za katere je bilo ugotovljeno, da na dan izklopa niso izpolnjevali pogojev (stalnega prebivališča). Med temi je bilo v preteklih dneh ponovno vklopljenih 37 modrih abonmajev, saj so stranke ponovno uredile pogoje za pridobitev abonmaja (ponovna prijava stalnega prebivališča ali prepis osebnega vozila na družinskega člana, ki ima stalno prebivališče v mestu Piran).

Poleg modrih abonmajev se je še 47 abonmajev preusmerilo na parkirišče Fornače. Gre za gospodinjstva, ki so imela po dva (2) abonmaja za mesto Piran, čeprav odlok določa največ 1 abonma na gospodinjstvo.

Trenutno poteka 2. faza revizije in sicer revizija abonmajev za parkirišče Fornače. Abonma za parkirišče Fornače lahko pridobi stalno prijavljena oseba v mestu Piran za drugo vozilo v gospodinjstvu, zaposleni v mestu Pirna in najemniki z začasnim bivanjem v mestu Piran, ki se izkažejo z razlogom bivanja (študij, zaposlitev, itd). Druga (2) faza revizije bo zaključena v mesecu februar 2020.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

v.d.direktorja Občinske uprave
Vesna Vičič,univ. dipl.prav.
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi