1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Denis Fakin-POBUDA in ODGOVOR

POBUDA: Pošiljam prošnjo, da poizveste ali je bila garažna hiša prodana po ceni za katero občinski svet ni uveljavljal predkupne pravice. Občinski svetnik Denis Fakin

ODGOVOR:

Spoštovani,

prejeli smo vašo pobudo, da poizvemo, ali je bila garažna hiša Fornače prodana po ceni, za katero Občinski svet ni uveljavljal predkupne pravice.

Občinski svet je dne 9.8.2019 sprejel sklep, da ne uveljavlja predkupne pravice pri prodaje Garažne hiše Fornače za kupnino 8.482.500,00 EUR + DDV, kar skupaj znaša 10.348.650,00 EUR+ strošek svetovanja v višini 217.500,00 EUR+ DDV.

Na podlagi vašega zaprosila smo iz zemljiške knjige pridobili kopijo prodajne pogodbe, kot je bila podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist novega kupca PH AMFORA. Iz prodajne pogodbe, sklenjene dne 4.11.2019 izhaja, da je bila garažna hiša prodana za kupnino 8.482.500,00 EUR+ DDV. V pogodbi je tudi določeno, da je dolžan kupec plačati znesek v višini 217.500,00 EUR+ DDV.

Glede na navedeno zaključujemo, da je bila garažna hiša prodana po ceni, za katero je Občinski svet sprejel sklep, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Lep pozdrav

Pripravila:                                                       Vodja urada za premoženjskopravne zadeve
Kristina Ivančič                                                          mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.

 
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi