1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Denis Fakin-POBUDA in ODGOVOR 12.redne seje, 19.12.2019

POBUDA: Denis Fakin v imenu HKD Istra podajam naslednjo pobudo: Spoštovani g.Župan ! Dovolite, da se Vam na kratko predstavimo. Hrvatje v Slovenski Istri so društveno aktivni že vse od osamosvojitvene vojne naprej (1991). Organizirani smo bili v samoiniciativni odbor, katerega naloga je bila sprejem beguncev z vojnih področij nekdanje Jugoslavije. Kasneje smo začeli aktivno sodelovati s piranskim Rdečim križem in portoroško Karitas. Iniciativni odbor se je odločil, da registriramo podružnico, potem pa smo leta 1998 ustanovili naše društvo. HKD »Istra« Piran, s polnim imenom Hrvaško kulturno, umetniško-prosvetno in športno društvo »Istra« Piran, je predstavnik etnične skupnosti, v kateri se zbirajo Hrvati z vseh krajev Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Od ustanovitve dalje društvo deluje aktivno na vseh področjih. Šteje približno 700 članov. Prizadeva si za uspešno negovanje in predstavljanje hrvaške kulturne dediščine in tudi dediščine drugih narodov na območju Slovenske Istre. Društvo je eno izmed največjih in reprezentativnih hrvaških društev v Sloveniji, ki skrbi za kulturno udejstvovanje, izobraževanje, ohranjanjem hrvaške kulturne dediščine in identitete v Slovenski Istri. Leta 2010 smo izdali prvo zbirko pesmi »NE ODI NIDER« katere je avtor Stipe Cvitan. V društvu delujejo folklorna sekcija s katero nastopamo z istrskimi, tržaškimi, splitskimi plesi, Linđo (dubrovniška poskočica) ter Ero s onog svijeta. Za vse plese imamo svoje narodne noše. Lahko se pohvalimo, da smo prvo društvo v Sloveniji, ki ima izvirne splitske noše. V društvu deluje še Hrvaška šola, ženska klapa Fortuna, mešani pevski zbor »Lavanda«, teniška, nogometna, literarna in likovna sekcija. Skozi naše delovanje stremimo k temu, da bi naše društvo postalo najbolj prepoznano hrvaško društvo v državi z najbolj raznolikim in kvalitetnim programom. V društvu vsako leto organiziramo številne kulturne dogodke. Prostore imamo v najemu in sicer v Luciji na Obali 118. Prostor vsebuje dve veliki dvorani, dvojne moške in ženske sanitarije, tuše, dve garderobi, bife z prostorom za druženje, pisarna ter odprto teraso. Vse to financiramo sami, kajti sredstva od občine Piran ne zadostujejo za več kot majhen delež stroškov. Sami financiramo koreografe, učitelje petja, nabavo narodnih noš med katerimi so tudi noše Slovenske Istre. Na nivoju države, natančneje na ministrstvu za kulturo, nas upoštevajo, saj smo Hrvati v Sloveniji največja etnična skupnost. Iz tega razloga Vam pišemo ter Vas prosimo, da našo skupnost ločite iz skupine društev občine Piran in nas uvrstite v proračun, da bi nam zagotovili obstoj in nadaljnje delovanje naše skupnosti. Morebitno zaprtje našega društva, ki je edino hrvaško društvo od Pirana do Ljubljane, bi škodilo tako ugledu občine kot odnosom med dvema sosednjima državama. Naj spmnimo, da so Slovenci na Hrvaškem po osamosvojitvi dobili pravice manjšine, vključno z volitvami v parlament. Občina Piran, kjer najdemo Hrvate med Slovenci že od srednjega veka naprej, bi lahko naredila pionirsko delo na tem področju in začela aktivno podpirati kulturo manjšin. Trenutno za redne dejavnosti od Občine Piran prejmemo 4.698,00€. Na koncu bi želeli še poudariti, da je naše društvo velik promotor naše občine. Že v našem imenu je razvidno, od kod prihajamo. Na vseh gostovanjih imamo enotne majice, kjer je poudarjen napis imena našega društva. Tako tudi pred nastopi pustimo v ozadju kratek film, ki je bil posnet v Piranu za turistično promocijo. Nastopamo po vseh sosednjih državah. Cilj nam je tudi odpotovati v Kanado, kar bi bila velika promocija občine Piran. Na Vas se obračamo v imenu najmanj 2000 Hrvatov, ki živijo v občini Piran, in Vas prosimo, da skupaj presodite glede naše prošnje. Upamo, da boste to našo prošnjo kar se da prej obravnavali in dali v razpravo, pri sprejemanju proračuna. Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR:

Spoštovani,

na redni seji Občinskega sveta Občine Piran je   svetnik Denis Fakin v imenu HKD Istra Piran podal svetniško pobudo v zvez s financiranjem nevladne organizacije. V pobudi navaja, da se društvo HKD »Istra« Piran, ki je predstavnik etnične skupnosti, v kateri se zbirajo Hrvati z vseh krajev Hrvaške in Bosne in Hercegovine, loči iz skupine društev Občine Piran in uvrsti v proračun Občine Piran, za zagotovitev obstoja in nadaljnjo delovanje skupnosti.

Hrvatsko kulturno, umetniško, posvetno in športno društvo ISTRA Piran, izvaja javni kulturni program.  Za  delovanje društva se vsako leto preko javnega poziva zagotavlja proračunska sredstva za njihovo redno delovanje, ki je splošno koristno in  v javnem interesu. Pri svojem delovanju se povezuje z drugimi kulturnimi društvi in društvi etničnih skupnosti v regiji in Sloveniji ter na Hrvaškem, promovira  Občino Piran in spodbuja medsebojno kulturno razumevanje in medkulturni dialog.

V občini Piran se zavedamo pomembnosti društev in  drugih nevladnih organizacij na področju kulture. Za svoje delovanje in obstoj potrebujejo finančna sredstva, ki jih zagotavljamo preko javnega  poziva, ki poteka enkrat letno. Preko razpisa se sofinancirajo neprofitni programi kulturnih društev, ki bogatijo raznoliko kulturno dogajanje v občini. Za realizacijo njihovih programov in za redno delovanje zagotavljamo proračunska  sredstva, ki se pod razpisnimi pogoji, po kriterijih vrednotenja glede na področje  dejavnosti ( glasbena, gledališka, lutkovna, folklorna  in plesna dejavnost likovna in fotografska dejavnost, etnološka  in več zvrstna dejavnost) dodeljuje upravičencem  preko javnega razpisa in poziva.

Po kakovosti je ljubiteljska dejavnost v Piranu v samem vrhu slovenske ustvarjalnosti, v Zvezo kulturnih društev Piran je aktivno vključenih 14 samostojnih društev, vendar je društev, ki pokrivajo našteta področja  v občini Piran veliko več. Pri financiranju sledimo načelom  javne koristi, kakovosti  in ekonomičnosti. 

Občine  so na področju neposredno financiranja zakonsko omejene. Najtransparentnejša oblika sofinanciranja je  javni razpis in poziv. Vsi razpisi za društva in druge nepridobitne organizacije so ciljno naravnani, so oblika sofinanciranja na podlagi katere občina najlažje zasleduje svoje usmeritve, ki so zapisane v Lokalnem programu kulture Občine Piran.  Zagotavljamo programe, ki so kakovostni, izpolnjujejo potrebe lokalne skupnosti in izvajalcem omogočajo enakopravno kandidiranje za javna sredstva.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:                                                                          Urad za družbene dejavnosti                                                
Đeni Rožec                                                                            Vodja Urada, Matej Knep                                                    
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi