1 2 3 4 5 6

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 12. redne seje, 19.12.2019

POBUDA: Opažamo, da je pri gradbenih posegih in gradbenih avanturah ravno Občina Piran tista, ki ne upošteva zakona in ne izobeša gradbiščnih tabel in informacij o projektu na mestu samem. Zato podajava pobudo, z namenom, da občina in JP Okolje Piran postaneta vzor z naslednjimi sugestijami in nasveti. Navsezadnje smo vas tudi na gradbišču ZD Lucija ravno mi opozorili, da gradbišče ni urejeno ter, da nima info ter gradbiščnih tabel. •POTREBNI PODATKI NA GRADBIŠČNI TABLI Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika. V primeru gradnje zahtevnega objekta se poleg prej naštetih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. •OBLIKA IN DIMENZIJE GRADBIŠČNE TABLE Gradbiščna tabla mora po zakonu biti pravokotne oblike, minimalnih velikosti 150 x 100 cm. Izdelana mora biti iz obstojnega materiala, podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava obvezno v temni barvi, največkrat v črni. Vsi navedeni podatki morajo biti čitljivi z razdalje najmanj 15 m. Na gradbiščni tabli je lahko logotip investitorja (če gre za podjetje) oz. logotipe izvajalcev, v primeru da velja takšen dogovor med investitorjem in izvajalci. Gradbiščna tabla se lahko izdela ročno s slikanjem in pisanjem ali s pomočjo računalnika pri grafičnem podjetju. Pomembno je, da oznaka gradbišča, ne glede na to, ali gre za tablo ali papir formata A4, ostane na gradbišču vse do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt. •CENA GRADBIŠČNE TABLE Cene gradbiščnih tabel se gibljejo v razponu od 65 – 110€, odvisno od števila znakov, podatkov in formata table. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Piran skladno z Gradbenim zakonom pri gradnji, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti in nezahtevnih objektih, preko izvajalca del poskrbeti za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo.

Proučili pa bomo pobudo, da tudi v primeru izvajanja del, kjer ni potrebno gradbeno dovoljenje z gradbiščno tablo posredujemo informacije o izvajanju del.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:
Karmen Pines,                                                                                     Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
Vodja Službe za investicije                                                               v.d. Direktorja občinske uprave

 
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy