1 2 3 4 5 6

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Dina Kolar-POBUDA in ODGOVOR 12.redne seje, 19.12.2019

POBUDI: 1. ZAPUŠČENA VOZILA V Luciji in okolici je že dalj časa prisoten problem zapuščenih vozil (okoli 50). Glede na to, da je število obiskovalcev, ki dnevno parkirajo svoja vozila ob stanovanjskih blokih iz razloga, ki je znan vsem, se povečuje tudi število zapuščenih vozil, kar stanovalcem jemlje še tistih nekaj mest na katerih bi lahko parkirali svoja vozila. Nesprejemljivo je dejstvo, da se glede tega problema ničesar ne stori, saj zapuščeno vozilo predstavlja poleg ekološkega problema, tudi sliko urejenosti naše Občine in je slika za EPK. Lepo prosim naj odgovor ne bo ,,delamo na temu,,. 2. SAKRALNA DEDIŠČINA Tudi to je pomembno v smislu EPK, ali še zlasti zaradi tega. V postavki proračuna varovanje sakralne dediščine je bilo opaziti nič več in nič manj kot 9.000€. Ali se kdo heca, ali je mišljeno resno, se sprašujem. Cerkev na Krogu se seseda, streha bo vsak čas zgrmela skupaj. Freske neprecenljive vrednosti propadajo in to je naša lastnina, 100% last Občine Piran od leta 2011. Takoj naj se namenijo dodatna sredstva za najnujnejša dela na tem objektu. Pri 37 mio€ razpršenih v nič, je to resna zadeva, zadeva vseh nas. Občinska svetnica Dina Kolar

1. ODGOVOR:

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Zavedajoč se problematike zapuščenih vozil v naši občini, so bila dne 23.1.2020 zaključena dela na parceli št. 4591, k.o. Portorož, ki služi za namen deponije vozil. Zemljišče je sedaj urejeno in ograjeno, pri čemer je medobčinska redarska služba aktivno pričela z odvozom vozil na omenjeno zemljišče. 

Lep pozdrav.

Natali Gak
Vodja Urada za pravne zadeve

Ivan Koljesnikov                                                          Vesna Vičič, univ.dipl.prav.
Vodja skupne uprave                                                   v.d. direktorja občinske uprave 

2. ODGOVOR:

ZADEVA: Odgovor na pobudo Cerkev na Krogu - Sakralna dediščina

V sklopu vaše pobude smo upoštevali vaš predlog in ga bomo uvrstili v predlog proračuna za drugo branje z namenom obnove objekta na Krogu v višini 30.000 eur. Gre za proračunsko postavko sofinanciraje spomeniško varstvenih akcij – nov NRP (vzdrževalna dela  na sakralnem objektu na Krogu).

Niko Mally,dipl.prav.,l.r.
Vodja kabineta

Đenio Zadković
Župan Občine Piran
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy