1 2 3

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022 - januar 2020

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
07.01.2020 ob 10:26
POBUDE: 1.Na novo ustanoviti MEDGENERACIJSKO - HUMANITARNI CENTER Izvajalec: eno novo delovno mesto na Območnem združenju Rdečega križa Piran Lokacije, kjer bi se dejavnost (vsaj v prvi fazi) izvajala: a.)sedež Območnega združenja Rdečega križa Piran, Župančičeva 14, Piran b.)na novo zgrajeni Zdravstveni dom v Luciji v učilnici Centra za krepitev zdravja ali sedežu društva upokojencev Piran, ipd. c.)sedež Krajevne skupnosti Sečovlje Dejavnosti: različne prosto časovne, izobraževalne, kulturne, zabavne, družabne in druge vsebine. Vključno z ustvarjanjem, spodbujanjem in izvajanjem pogojev za učenje in izvajanje prostovoljnega dela, krepitve zdravja, samopomoči in pomoči ter humanosti in sožitja med vsemi tremi generacijami. Tudi učenje prebivalstva v znanju prve pomoči, še zlasti pa v znanju temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja (pozor, če vedno več nameščamo defibrilatorje v občini, moramo tudi izobraziti ljudi za rokovanje z njimi). Prav tako moramo imeti nekoga, ki bo zadolžen - v tem primeru zaposleno osebo v medgeneracijsko-humanitarnem centru, da opravlja tudi redno letno servisiranje defibrilatorjev. Vse to mora biti realizirano, če želimo, da kupljeni in nameščeni defibrilatorji služijo svojemu osnovnemu namenu. Namen: Spodbujanje aktivnega socialnega vključevanja ranljivih skupin in krepitev dobrih medsebojnih odnosov za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij prebivalstva občine Piran z okolico. Prizadevanje za večjo dostopnost znanja in veščin za samostojno in lepše življenje starejših ter medgeneracijsko in medkulturno povezanost. Uporabniki / obiskovalci: občani vseh starosti oz. vse tri generacije. Sodelujoči: društva, šole, zavodi, nevladne organizacije ipd. V prvem letu bi se zaposlilo profesionalca za dobo 1 leta. Po dveh letih, ko se program uteče, pa se financiranje s strani Občine nadaljuje kot stalna dejavnost izvajalcev. 2.SREČEVALNICA (ali Medgeneracijski center na prostem) na Rtu Seča. (Lahko bi jo poimenovali tudi Promenada Rdečega križa) Zakaj? Kot odgovor na sklep Občinskega sveta iz leta 2015, da se ena izmed cest, ulic, trgov, parkov ipd. poimenuje po Rdečem križu (vsa dokumentacija je bila pred kratkim poslana županu in obema podžupanoma) Izvajalec: npr. JP Okolje Piran Dejavnost: sedanji športno - rekreativni del na prostem, bi obogatiti še z izgradnjo nekaj, le s streho pokritih ut. Eno ali dve npr. Na mestu, kjer se že sedaj nahaja del miz s klopmi. Dodali bi še več preprostih lesenih klopi in miz ter žarov. Zelo zaželjene bi bile tudi hiške s knjigami (knjižnice na prostem), ki bi bile del dejavnosti naše Knjižnice. Namen: spodbujanje bivanja in stika z naravo, rekreacije, druženja med ljudmi, zdravega življenjskega sloga ter dviga bralne kulture. 3.»PROSTOŠOFER ali Sopotnik» (kot je npr. v Izoli, Ankaranu in še v mnogih krajih države) Izvajalci : Društvo upokojencev Piran oz. njihovi člani in prostovoljci. O tej nameri in predlogu, so pred kratkim, s posebnim dopisom seznanili vodstvo Občine. Uporabniki: starejši občani, ki potrebujejo prevoz do zdravnika. Namen: pomoč starejšim, da lažje pridejo do zdravnika saj ga potrebujejo pogosteje kot mlajši, saj imajo mnoge kronične bolezni. Mnogi med njimi ne vozijo več zaradi zdravstvenih težav in upadanja življenjskih in drugih sposobnosti. 4. CENTER PONOVNE UPORABE Izvajalec oz. upravljalec: npr. JP Okolje Piran Kje: Deponija kosovnih odpadkov Namen: Z možnostjo, da ljudje lahko vzamejo stare, zavržene, a zanje še vedno vredne in uporabne predmete. To je primer dobrih praks, ki v razvitem delu sveta, pridobiva vedno več privržencev. Zakaj: Razen varstva okolja – t.i. zmanjševanja odpadkov v naravi in zmanjšanja stroškov za skladiščenje in odvoz odpadkov, se kot posamezniki in družba skupaj borimo proti škodljivim vplivom okolja. S tem istočasno spodbujamo ustvarjalno in umetniško žilico pri slehernem posamezniku ali skupini. (In ne nazadnje, delujemo v smeri ozaveščanja vsestransko škodljivega potrošništva). 5.»VSAKA KAPLJICA ŠTEJE« Na javnih tuših, javnih pipah in pitnikih ipd. po občini, bi bilo vredno razobesiti dovolj vidna obvestila ( sporočila ) za uporabnike: »Varčuj z vodo, vsaka kapljica šteje ». V 3 jezikih. V slovenskem, italijanskem in angleškem). Zakaj? Na Obali že tako imamo stalen problem z dobavo vode. Še zlasti v poletnih mesecih, ko se število prebivalcev zaradi turistične sezone precej poveča. Imeti vodo, še ni razlog za brezskrbno ravnanje z njo. Čeprav je Slovenija med bogatejšimi državami v Evropi z vodnimi viri, to še ne sme biti razlog za potratno ravnanje ob njeni uporabi. Je pa res, da le 2% slovenskih rek še vsebuje čisto vodo, ki sodi v 1. kakovostni razred. 6.KAMNITI KIP VIOLINE NA KROŽIŠČU IZ B.KRIŽA V PIRAN Piran je Tartinijevo mesto, zato bi umetniški kip iz kamna v celotni ali delni obliki violine, v popolnosti izrazil del te simbolike. 7.»KNJIGOBEŽNICE » (Po knjigo v samopostrežne hiške na prostem) Realizirati več izposojevalnic za branje na prostem (Srečevalnica na Rtu Seča, parki po občini in druga primerna mesta na prostem) Izvajalec: Mestna knjižnica Piran Knjižnica bi med poletnimi meseci spodbujala občane in turiste k branju s Knjigobežnicami, lesenimi izposojevalnicami knjig, ki knjižnim moljem ali pa tistim, ki bodo to še postali, omogočajo branje na svežem zraku. Primer dobrih praks: po Sloveniji, pa tudi po hrvaških mestih Istre 8.EkoPIRAN (Piranska občina - ekološka občina) Trend, ki v razvitih državah Evrope raste kot gobe po dežju. Še zlasti na področjih, ki so turistično atraktivni. In to želijo tudi v prihodnje ostati. Blagodejno in spodbudno za občane. In turiste, ki si nadvse želijo neokrnjene narave in okolje, kjer si okrepijo telo in dušo, pri tem pa sledijo trendom, ki so vedno bolj iskani in nujno potrebni v stresnem vsakdanjiku posameznikov in njihovih družin. Denis Fakin, občinski svetnik

07.01.2020 ob 10:21
VPRAŠANJA IN POBUDE: Glede osnutka strateškega plana izdelave OPNja podajava naslednje pripombe in pobude: 1.Opredeliti pojem: visoka arhitekturna, kakovost za konkreten prostor; npr.: načela tradicionalnega stavbarstva, problem predimenzioniranih stavb! 2.Opredelit pojem: značilna kulturna krajina v konkretnem prostoru; npr. avtohtona terasasta krajina, avtohtona vegetacija itd. 3.Opredeliti pojem: napredna ekološka gradnja za konkreten prostor; npr. kako graditi namesto z betonom? Je to kamen, suhozidovi, tlakovci, apnena malta (namesto cementne)? 4.Ključna tema: trajnostna prometna ureditev z linijami pomorskega prometa – potrebna je dopolnitev! Manjka evalvacija prostora, z vidika planiranih posegov za tunelske povezave npr. Valeta – Beli križ ipd. 5.Ključna tema: razvoj turistične ponudbe v smeri butičnega namesto masovnega turizma. 6.Ključna tema: omejitev sekundarnih bivališč z obveznim prikazom zatečenega razmerja do domačinov in limitirano projekcijo. 7.Širitve poselitev, razen minimalnih zaokrožitev obstoječih naselij, niso vzdržne! Bodejo grafični prikazi, kot npr.: v zelenem zaledju se strnjena vaška jedra (Padna, Sv. Peter) povečajo za 2 do 3 krat (!!!) od obstoječega fonda. Prav tako območje Sečoveljskih solin! 8.Kmetijska zemljišča, ki so še preostala in tista najboljša, se krčijo na račun širitve poselitve, kar je nesporno grafično prikazano, ne glede na zagotovilo ga. Vičič, vodje OPN Piran, da posegov na kmetijska zemljišča ne dopušča. 9.Zeleni klifi se izhajajoč iz kartografije, skušajo ohranjati lena severnem delu, medtem, ko se na južnem delu izničijo še tisti redki ohranjeni zeleni klifi kot npr. pljuča Portoroža – območje bivše Vrtnarije, posegi proti temenu Šentjan, posegi na rtu Seča, tudi Forma Vivi itd. Grafični prikaz t.i. »Zelene Riviere« je naravnost smešen, saj ni ničesar v zeleni barvi! Proglas Občine Piran o Zeleni občini je treba upoštevati! To mora veljati za Fieso v celoti, kar jo je še ostalo! V Strunjanski dolini bi morali izvesti obvezno porušitev vseh objektov, ki so bili zgrajeni za kmetijski namen in pretvorjeni v sekundarna bivališča! 10.Razmerje pozidano – zeleno je neustrezno: nujno je potrebno preučiti sedanja zazidljiva nepozidana zemljišča z namenom prekategorizacije zemljišč v nezazidljiva, kmetijska zemljišča. 11.Območja posebnega kulturnega, naravnega in krajinskega pomena: zakaj so izvzete Šentjane? Šentjane je treba vrniti kjer jim je mesto; zavarovana avtohtona razpršena naselbinska dediščina! Prav tako upoštevati Škver /Seča, ki v osnutku dokumenta ni niti omenjen!? Vključiti je potrebno še zaliv Pacug z zaledjem, Fieso, rudnik v Sečovljah, območje ob skladiščih soli in seveda podeželje. 12.Naravni vodni viri: v občini Piran je veliko več potokov, kot jih navaja OPN. To poglavje je potrebno dodelati in za vse določiti vodovarstvena območja, brez možnosti gradnje! 13.Zbiranje padavinske vode: določiti lokacije zbirališč za ponovno uporabo vode; med drugimi tudi mestni vodnjak v mestu Piran, ter usposobiti ostale male vodnjake znotraj mestnega jedra. 14.Izgradnja fotovoltaičnih sistemov: potrebna določitev ustreznih območij. 15.Zunanje parkirne površine: zavzeti stališče do parkirišča Fornače z namenom preureditve / druge namembnosti / priobalnega prostora. Glede dostopa tujcev na parkirne površine domačinov npr. parkirišče pri mestnem obzidju in vzdolž Ulice IX. Korpusa, je potrebno uvesti omejevanje z ustreznim kontrolnim sistemom. 16.Kako preprečiti spreminjanje pritličij v mestnem jedru v sekundarna bivališča prišlekov? Predlog: preučiti prakso Občine Izola. 17.Linije novih privezov: najprej določiti velikosti plovil, v zapisu Kanal Sv. Jerneja okolju prijazni privezi za barke!? Nujno korigirati pavšalne linije privezov; od izza Punte Piran, vzdolž Fornač (sedanja mestna plaža!), privezi skladišča soli, vzdolž portoroške plaže itd. Enako določiti ustrezne lokacije postajališč za linije lokalnega pomorskega prometa! 18.Širitev obale – posegi v morje – v osnovi je treba ohraniti sedanjo avtohtono podobo krajine, torej okolju prijazna in za prostor vzdržna namembnost. 19.Sporne nedorečene teme so: širitev Letališča Portorož in izgradnja igrišča za golf v Sečovljah. Poleg tega je trasa hitre ceste na Hrvaško skozi naselje Lucija in strunjansko dolino popolnoma nesprejemljiva. 20.Ločitev "avtohtone" gradnje od ostalih gradenj (?) To je diskriminatorno, neustavno, nedefinirano, netransparentno in zavajajoče! Skratka, izraz "avtohtona" gradnja je potrebno nadomestiti z ustreznejšim in ga natančno pojasniti! 21.Zahtevamo izris obstoječega stanja v prostoru, da se lahko prepozna predvideno stanje - kar zakon nalaga za izdelavo OPN. 22.Zahtevamo izdelavo odloka o varovanih območjih! Piran, Fiesa, dolina Dragonje, podeželje – vasi. 23.Zahtevamo celovito presojo vplivov na okolje, ki se v obliki okoljskega poročila razgrne skupaj z osnutkom OPN (faza ki je v teku), kakor tudi prikaz obstoječega stanja prostora in splošna stališča NUP (nosilcev urejanja prostora). 24.Zahtevamo strokovne podlage: urbanistične, arhitekturne, krajinske zasnove in demografsko študijo. (Strokovne podlage (60.,61.,62.,63.,64. člen zakona ZUreP). 25.Ali se za OPN vodi proces zakonodajne sledi oziroma sledljivost priprave predpisov, v kolikor bi želeli vpogled v dokumentacijo?! 26.Največji del tega gradiva obsega popis dosedanjih aktivnosti občinske uprave in nima z dejansko izdelavo OPN nobene povezave. 27.V strateškem delu bi moralo biti jasno in tudi za laično javnost razumljivo opredeljeno, kaj sploh želimo dolgoročno doseči z izdelavo OPN oz. postaviti strategijo razvoja Občine Piran. 28.Program priprave strateškega dela bi moral biti opremljen z jasnimi določili, kdaj in na kakšen način bo javnost obveščena o rezultatih raznih parcialnih študij in povzetka ! 29.Celoten izdelek je očitno zgolj birokratski poskus zadostiti formalnim zahtevam določil prostorske zakonodaje in se v največji meri izogniti reševanju dejanske problematike, ki ostaja že vsa leta nerešena in omogoča posamičnim prikritim centrom moči odločanje o rabi prostora in nekontrolirano ribarjenje v kalnem z očitno koruptivnostjo. 30.Ker je OPN (morda) najpomembnejši akt, ki ga mora sprejeti občina, bi morala občinska uprava v vsakem primeru oblikovati poseben odbor, ki bi se vsaj enkrat mesečno temeljito ukvarjal s vsemi deli na tem projektu. 31.Odboru bi moral biti omogočen podroben in neomejen vpogled v delovanje izvajalcev in pritegnitev neodvisnih strokovnjakov, v izdelavo strokovnih podlag in rešitev, zlasti v vseh primerih sporne ali koruptivne rabe.

07.01.2020 ob 10:16
PONOVNA POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Dobili smo odgovor s strani Občine Piran, in sicer: Odgovor na pobudo glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji. Z odgovorom nismo zadovoljni katerega smo dobili dne 7.10.2019. Niste se opredelili z odgovorom DA ali NE, in sicer, da se zniža najemnina iz 600,00 EUR na 100,00 EUR, za najemnike v Luciji. V odgovor ste dopisali: „Okolje Piran razmišlja in pripravlja predlog, da bi se oddaja stojnic obračunavala tudi za Tržnico Piran, kar pomeni, da bo potrebno, glede na dano pobudo, te aktivnosti ponovno proučiti z vidika zagotavljanja sredstev za pokritje stroškov“. Ponovno naša pobuda ni bila, da se stojnice na Tržnici Piran obračunajo našim kmetom, temveč, da se za najemnike stojnih mest v Luciji zniža plačilo iz 600,00 EUR na 100,00 EUR z DDV. Demokratično in pošteno bi bilo, da se v letu 2020, samo sprejme sprememba za Tržnico Lucija in za leto 2021, naredi oz. pripravi predlog, ki bo pošten za vse najemnike stojnih mest tudi z obrazložitvijo zakaj nekaterim ni potrebno plačati, drug pa morajo plačati. Ta ukrep v letu 2020 je lahko začasen ukrep, ki ima cilj samo zagotoviti uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti, za tiste, ki so sedaj v neugodnem položaju, zaradi nekih okoliščin in niso bili enako obravnavani. Datum zapisa: 24.10.2019 Zapisala: Marina Sorta Stranka: Piran je naš


Napovednik

januar

18

Mestni muzej Ljubljana

8. Noč delfinov

januar

18

Avditorij Portorož

Vsak glas šteje

januar

21

Info center, Monfort

Holokavst v Istri