1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022 - januar 2020

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
28.01.2020 ob 10:18
POBUDA: V skladu z določili 18., 19., in 20. členom Poslovnika Občine Piran vam posredujem pisno svetniško pobudo na predlog občana v zvezi s problematiko spolzke ceste na zemljišču v Portorožu, ki jo naslavljam na pristojni urad. Živimo, pot do doma vodi po strmi poti, ki je zlizana, spolzka, ozka in z obeh strani obdana s škarpo. Na najbolj strmem delu pa je 90% ovinek, ko je vlažno mokro cestišče ga je zelo težko speljati, nekateri ga pa sploh ne speljejo. Intervencijska vozila gasilci in rdeči križ ob mokrem cestišču v kolikor nima štirikolesni pogon ne pride do naših hiš Težave so tudi pri hoji, posebno navzdol, ker drsi je bilo že več padcev,soseda si je celo zlomila nogo. To pot uporabljamo stanovalci.To je edina pot, ki jo imamo. Prosili bi, Vas, da nam to pot uredite, saj je nevama. V pričakovanju na ugodno rešitev, se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo. S spoštovanjem! MARKO JURIŠEVIČ občinski svetnik

28.01.2020 ob 10:14
POBUDA: Denis Fakin v imenu HKD Istra podajam naslednjo pobudo: Spoštovani g.Župan ! Dovolite, da se Vam na kratko predstavimo. Hrvatje v Slovenski Istri so društveno aktivni že vse od osamosvojitvene vojne naprej (1991). Organizirani smo bili v samoiniciativni odbor, katerega naloga je bila sprejem beguncev z vojnih področij nekdanje Jugoslavije. Kasneje smo začeli aktivno sodelovati s piranskim Rdečim križem in portoroško Karitas. Iniciativni odbor se je odločil, da registriramo podružnico, potem pa smo leta 1998 ustanovili naše društvo. HKD »Istra« Piran, s polnim imenom Hrvaško kulturno, umetniško-prosvetno in športno društvo »Istra« Piran, je predstavnik etnične skupnosti, v kateri se zbirajo Hrvati z vseh krajev Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Od ustanovitve dalje društvo deluje aktivno na vseh področjih. Šteje približno 700 članov. Prizadeva si za uspešno negovanje in predstavljanje hrvaške kulturne dediščine in tudi dediščine drugih narodov na območju Slovenske Istre. Društvo je eno izmed največjih in reprezentativnih hrvaških društev v Sloveniji, ki skrbi za kulturno udejstvovanje, izobraževanje, ohranjanjem hrvaške kulturne dediščine in identitete v Slovenski Istri. Leta 2010 smo izdali prvo zbirko pesmi »NE ODI NIDER« katere je avtor Stipe Cvitan. V društvu delujejo folklorna sekcija s katero nastopamo z istrskimi, tržaškimi, splitskimi plesi, Linđo (dubrovniška poskočica) ter Ero s onog svijeta. Za vse plese imamo svoje narodne noše. Lahko se pohvalimo, da smo prvo društvo v Sloveniji, ki ima izvirne splitske noše. V društvu deluje še Hrvaška šola, ženska klapa Fortuna, mešani pevski zbor »Lavanda«, teniška, nogometna, literarna in likovna sekcija. Skozi naše delovanje stremimo k temu, da bi naše društvo postalo najbolj prepoznano hrvaško društvo v državi z najbolj raznolikim in kvalitetnim programom. V društvu vsako leto organiziramo številne kulturne dogodke. Prostore imamo v najemu in sicer v Luciji na Obali 118. Prostor vsebuje dve veliki dvorani, dvojne moške in ženske sanitarije, tuše, dve garderobi, bife z prostorom za druženje, pisarna ter odprto teraso. Vse to financiramo sami, kajti sredstva od občine Piran ne zadostujejo za več kot majhen delež stroškov. Sami financiramo koreografe, učitelje petja, nabavo narodnih noš med katerimi so tudi noše Slovenske Istre. Na nivoju države, natančneje na ministrstvu za kulturo, nas upoštevajo, saj smo Hrvati v Sloveniji največja etnična skupnost. Iz tega razloga Vam pišemo ter Vas prosimo, da našo skupnost ločite iz skupine društev občine Piran in nas uvrstite v proračun, da bi nam zagotovili obstoj in nadaljnje delovanje naše skupnosti. Morebitno zaprtje našega društva, ki je edino hrvaško društvo od Pirana do Ljubljane, bi škodilo tako ugledu občine kot odnosom med dvema sosednjima državama. Naj spmnimo, da so Slovenci na Hrvaškem po osamosvojitvi dobili pravice manjšine, vključno z volitvami v parlament. Občina Piran, kjer najdemo Hrvate med Slovenci že od srednjega veka naprej, bi lahko naredila pionirsko delo na tem področju in začela aktivno podpirati kulturo manjšin. Trenutno za redne dejavnosti od Občine Piran prejmemo 4.698,00€. Na koncu bi želeli še poudariti, da je naše društvo velik promotor naše občine. Že v našem imenu je razvidno, od kod prihajamo. Na vseh gostovanjih imamo enotne majice, kjer je poudarjen napis imena našega društva. Tako tudi pred nastopi pustimo v ozadju kratek film, ki je bil posnet v Piranu za turistično promocijo. Nastopamo po vseh sosednjih državah. Cilj nam je tudi odpotovati v Kanado, kar bi bila velika promocija občine Piran. Na Vas se obračamo v imenu najmanj 2000 Hrvatov, ki živijo v občini Piran, in Vas prosimo, da skupaj presodite glede naše prošnje. Upamo, da boste to našo prošnjo kar se da prej obravnavali in dali v razpravo, pri sprejemanju proračuna. Lepo pozdravljeni,

28.01.2020 ob 09:59
POBUDA: Pošiljam prošnjo, da poizveste ali je bila garažna hiša prodana po ceni za katero občinski svet ni uveljavljal predkupne pravice. Občinski svetnik Denis Fakin

28.01.2020 ob 09:52
POBUDA: Zahtevamo dostave dokumentacije v zvezi z revizijo abonmajev za vstop v mesto Piran oz. parkiranje. Želeli bi dostavo kompletnega gradiva s pooblastili posameznih nosilcev nalog iz odloka. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:49
POBUDA: V Novembru in decembru mesecu so se izvajala dela na rdečem - glavnem pomolu piranskega pristanišča. Želel bi dostavo dokumentacije, kdo je bil vodja projekta, popis del z vrednostmi, projektno nalogo, dokumentacijo o razpisu in seveda podatke o ceni projekta in namenom. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:46
POBUDA: Zapornica, ki se nahaja v Piranu na skrajnem robu mandrača, ob Cankarjevem nabrežju, ne deluje več, verjetno zaradi napačno opravljenih gradbenih del izvedenih v zadnjih desetletjih. Kot eno od prvih prioritetnih nujnih del na podtalni cestni infrastrukturi nabrežij je v 2020 potrebno ponovno vzpostaviti delovanje te zapornice. Naprošam za informacijo o projektu in vodji projekta. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:42
POBUDA: Podajava pobudo za izvedbo strokovne analize stanja odvajanja meteornih vod in kanalizacijskega omrežja. Analiza naj obsega tudi črpališča in stanja cevovoda. Poročilo naj obsega tudi žarišča oz. problematične točke kjer prihaja do mešanja meteornih in kanalizacijskih vod. Analiza naj se čimpreje predstavi občinskim svetnikom v prvi polovici leta 2020, v kolikor je to mogoče. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:38
POBUDA: Želiva se seznaniti kako potega projekt za označevanje ( kvadratura, obseg, sklep o obratovalnem času, št. miz, risba) javnega prostora oddanega v najem oz. uporabo s strani gostinskih lokalov in trgovin. Želela bi tudi dostavo seznama lokalov, ki jim je bil dokument že izročen in seveda rok do katerega bo izveden sklep Občinskega sveta na teritoriju celotne Občine Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:33
POBUDA: v 5.členu predloga odloka govori o ostalih prejemnikih proračuna v katere sodi tudi JP Okolje d.o.o in ostali prejemniki proračunskih sredstev in sicer tekst: Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, pridobljene v razpisih ,pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb, sklepov. Vprašanje pri sprejemanju proračuna za Okolje d.o.o., ki pridobiva sredstva na osnovi programov in pogodb 1. Želiva se seznaniti s programi izvajalca gospodarskih javnih služb in javnih služb potrjenih s strani župana, ki so bili uporabljeni za izdelavo osnutka proračuna oziroma bodo uporabljeni za izvajanje proračuna 2. Želiva se seznaniti s pogodbami za izvajanje nalog prenesenih z odloki na izvajalca javnih služb. 3.Zahtevava, da se programi in podlage za izplačila objavljajo na spletni strani občine. (katalog IJZ) 4. Naprošamo vas za dostavo pogodbe ali pogodb o pooblastilu za upravljanje javne službe z prometom (tudi mirujočim) v Občini Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:26
POBUDA: Podajava pobudo, da pooblaščeni organ Občine Piran izda sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za prihod in odhod iz dela oz. za delo. Prejela sva namreč več pobud Občanov predvsem občank, ki negodujejo nad sedanjemu sistemu, ki lahko rečemo prikrito financira podjetja in ustanove, ki na račun subvencioniranih vozovnic izplačujejo manjši znesek za potne stroške občanom in občankam oz. zaposlenim. Slednji pa zaradi delovnih urnikov, slabih povezav, otrok v šoli, vrtcih in obšolskih dejavnostih ter nenazadnje razpršene gradnje do katerih avtobusi nimajo linij in zato javnega prevoza ne morejo uporabljati. Zasledila sva, da je v Občini Koper Župan sprejel sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za delo in s tem omogočil, da ljudje prejmejo povračilo stroškov, ki vsaj delno pokrije stroške prevoza na in iz dela. Ta gesta se nam zdi primerna in prijazna do občanov in jo zato podajava v presojo g. Županu in Občinskemu svetu. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

07.01.2020 ob 10:26
POBUDE: 1.Na novo ustanoviti MEDGENERACIJSKO - HUMANITARNI CENTER Izvajalec: eno novo delovno mesto na Območnem združenju Rdečega križa Piran Lokacije, kjer bi se dejavnost (vsaj v prvi fazi) izvajala: a.)sedež Območnega združenja Rdečega križa Piran, Župančičeva 14, Piran b.)na novo zgrajeni Zdravstveni dom v Luciji v učilnici Centra za krepitev zdravja ali sedežu društva upokojencev Piran, ipd. c.)sedež Krajevne skupnosti Sečovlje Dejavnosti: različne prosto časovne, izobraževalne, kulturne, zabavne, družabne in druge vsebine. Vključno z ustvarjanjem, spodbujanjem in izvajanjem pogojev za učenje in izvajanje prostovoljnega dela, krepitve zdravja, samopomoči in pomoči ter humanosti in sožitja med vsemi tremi generacijami. Tudi učenje prebivalstva v znanju prve pomoči, še zlasti pa v znanju temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja (pozor, če vedno več nameščamo defibrilatorje v občini, moramo tudi izobraziti ljudi za rokovanje z njimi). Prav tako moramo imeti nekoga, ki bo zadolžen - v tem primeru zaposleno osebo v medgeneracijsko-humanitarnem centru, da opravlja tudi redno letno servisiranje defibrilatorjev. Vse to mora biti realizirano, če želimo, da kupljeni in nameščeni defibrilatorji služijo svojemu osnovnemu namenu. Namen: Spodbujanje aktivnega socialnega vključevanja ranljivih skupin in krepitev dobrih medsebojnih odnosov za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij prebivalstva občine Piran z okolico. Prizadevanje za večjo dostopnost znanja in veščin za samostojno in lepše življenje starejših ter medgeneracijsko in medkulturno povezanost. Uporabniki / obiskovalci: občani vseh starosti oz. vse tri generacije. Sodelujoči: društva, šole, zavodi, nevladne organizacije ipd. V prvem letu bi se zaposlilo profesionalca za dobo 1 leta. Po dveh letih, ko se program uteče, pa se financiranje s strani Občine nadaljuje kot stalna dejavnost izvajalcev. 2.SREČEVALNICA (ali Medgeneracijski center na prostem) na Rtu Seča. (Lahko bi jo poimenovali tudi Promenada Rdečega križa) Zakaj? Kot odgovor na sklep Občinskega sveta iz leta 2015, da se ena izmed cest, ulic, trgov, parkov ipd. poimenuje po Rdečem križu (vsa dokumentacija je bila pred kratkim poslana županu in obema podžupanoma) Izvajalec: npr. JP Okolje Piran Dejavnost: sedanji športno - rekreativni del na prostem, bi obogatiti še z izgradnjo nekaj, le s streho pokritih ut. Eno ali dve npr. Na mestu, kjer se že sedaj nahaja del miz s klopmi. Dodali bi še več preprostih lesenih klopi in miz ter žarov. Zelo zaželjene bi bile tudi hiške s knjigami (knjižnice na prostem), ki bi bile del dejavnosti naše Knjižnice. Namen: spodbujanje bivanja in stika z naravo, rekreacije, druženja med ljudmi, zdravega življenjskega sloga ter dviga bralne kulture. 3.»PROSTOŠOFER ali Sopotnik» (kot je npr. v Izoli, Ankaranu in še v mnogih krajih države) Izvajalci : Društvo upokojencev Piran oz. njihovi člani in prostovoljci. O tej nameri in predlogu, so pred kratkim, s posebnim dopisom seznanili vodstvo Občine. Uporabniki: starejši občani, ki potrebujejo prevoz do zdravnika. Namen: pomoč starejšim, da lažje pridejo do zdravnika saj ga potrebujejo pogosteje kot mlajši, saj imajo mnoge kronične bolezni. Mnogi med njimi ne vozijo več zaradi zdravstvenih težav in upadanja življenjskih in drugih sposobnosti. 4. CENTER PONOVNE UPORABE Izvajalec oz. upravljalec: npr. JP Okolje Piran Kje: Deponija kosovnih odpadkov Namen: Z možnostjo, da ljudje lahko vzamejo stare, zavržene, a zanje še vedno vredne in uporabne predmete. To je primer dobrih praks, ki v razvitem delu sveta, pridobiva vedno več privržencev. Zakaj: Razen varstva okolja – t.i. zmanjševanja odpadkov v naravi in zmanjšanja stroškov za skladiščenje in odvoz odpadkov, se kot posamezniki in družba skupaj borimo proti škodljivim vplivom okolja. S tem istočasno spodbujamo ustvarjalno in umetniško žilico pri slehernem posamezniku ali skupini. (In ne nazadnje, delujemo v smeri ozaveščanja vsestransko škodljivega potrošništva). 5.»VSAKA KAPLJICA ŠTEJE« Na javnih tuših, javnih pipah in pitnikih ipd. po občini, bi bilo vredno razobesiti dovolj vidna obvestila ( sporočila ) za uporabnike: »Varčuj z vodo, vsaka kapljica šteje ». V 3 jezikih. V slovenskem, italijanskem in angleškem). Zakaj? Na Obali že tako imamo stalen problem z dobavo vode. Še zlasti v poletnih mesecih, ko se število prebivalcev zaradi turistične sezone precej poveča. Imeti vodo, še ni razlog za brezskrbno ravnanje z njo. Čeprav je Slovenija med bogatejšimi državami v Evropi z vodnimi viri, to še ne sme biti razlog za potratno ravnanje ob njeni uporabi. Je pa res, da le 2% slovenskih rek še vsebuje čisto vodo, ki sodi v 1. kakovostni razred. 6.KAMNITI KIP VIOLINE NA KROŽIŠČU IZ B.KRIŽA V PIRAN Piran je Tartinijevo mesto, zato bi umetniški kip iz kamna v celotni ali delni obliki violine, v popolnosti izrazil del te simbolike. 7.»KNJIGOBEŽNICE » (Po knjigo v samopostrežne hiške na prostem) Realizirati več izposojevalnic za branje na prostem (Srečevalnica na Rtu Seča, parki po občini in druga primerna mesta na prostem) Izvajalec: Mestna knjižnica Piran Knjižnica bi med poletnimi meseci spodbujala občane in turiste k branju s Knjigobežnicami, lesenimi izposojevalnicami knjig, ki knjižnim moljem ali pa tistim, ki bodo to še postali, omogočajo branje na svežem zraku. Primer dobrih praks: po Sloveniji, pa tudi po hrvaških mestih Istre 8.EkoPIRAN (Piranska občina - ekološka občina) Trend, ki v razvitih državah Evrope raste kot gobe po dežju. Še zlasti na področjih, ki so turistično atraktivni. In to želijo tudi v prihodnje ostati. Blagodejno in spodbudno za občane. In turiste, ki si nadvse želijo neokrnjene narave in okolje, kjer si okrepijo telo in dušo, pri tem pa sledijo trendom, ki so vedno bolj iskani in nujno potrebni v stresnem vsakdanjiku posameznikov in njihovih družin. Denis Fakin, občinski svetnik

07.01.2020 ob 10:21
VPRAŠANJA IN POBUDE: Glede osnutka strateškega plana izdelave OPNja podajava naslednje pripombe in pobude: 1.Opredeliti pojem: visoka arhitekturna, kakovost za konkreten prostor; npr.: načela tradicionalnega stavbarstva, problem predimenzioniranih stavb! 2.Opredelit pojem: značilna kulturna krajina v konkretnem prostoru; npr. avtohtona terasasta krajina, avtohtona vegetacija itd. 3.Opredeliti pojem: napredna ekološka gradnja za konkreten prostor; npr. kako graditi namesto z betonom? Je to kamen, suhozidovi, tlakovci, apnena malta (namesto cementne)? 4.Ključna tema: trajnostna prometna ureditev z linijami pomorskega prometa – potrebna je dopolnitev! Manjka evalvacija prostora, z vidika planiranih posegov za tunelske povezave npr. Valeta – Beli križ ipd. 5.Ključna tema: razvoj turistične ponudbe v smeri butičnega namesto masovnega turizma. 6.Ključna tema: omejitev sekundarnih bivališč z obveznim prikazom zatečenega razmerja do domačinov in limitirano projekcijo. 7.Širitve poselitev, razen minimalnih zaokrožitev obstoječih naselij, niso vzdržne! Bodejo grafični prikazi, kot npr.: v zelenem zaledju se strnjena vaška jedra (Padna, Sv. Peter) povečajo za 2 do 3 krat (!!!) od obstoječega fonda. Prav tako območje Sečoveljskih solin! 8.Kmetijska zemljišča, ki so še preostala in tista najboljša, se krčijo na račun širitve poselitve, kar je nesporno grafično prikazano, ne glede na zagotovilo ga. Vičič, vodje OPN Piran, da posegov na kmetijska zemljišča ne dopušča. 9.Zeleni klifi se izhajajoč iz kartografije, skušajo ohranjati lena severnem delu, medtem, ko se na južnem delu izničijo še tisti redki ohranjeni zeleni klifi kot npr. pljuča Portoroža – območje bivše Vrtnarije, posegi proti temenu Šentjan, posegi na rtu Seča, tudi Forma Vivi itd. Grafični prikaz t.i. »Zelene Riviere« je naravnost smešen, saj ni ničesar v zeleni barvi! Proglas Občine Piran o Zeleni občini je treba upoštevati! To mora veljati za Fieso v celoti, kar jo je še ostalo! V Strunjanski dolini bi morali izvesti obvezno porušitev vseh objektov, ki so bili zgrajeni za kmetijski namen in pretvorjeni v sekundarna bivališča! 10.Razmerje pozidano – zeleno je neustrezno: nujno je potrebno preučiti sedanja zazidljiva nepozidana zemljišča z namenom prekategorizacije zemljišč v nezazidljiva, kmetijska zemljišča. 11.Območja posebnega kulturnega, naravnega in krajinskega pomena: zakaj so izvzete Šentjane? Šentjane je treba vrniti kjer jim je mesto; zavarovana avtohtona razpršena naselbinska dediščina! Prav tako upoštevati Škver /Seča, ki v osnutku dokumenta ni niti omenjen!? Vključiti je potrebno še zaliv Pacug z zaledjem, Fieso, rudnik v Sečovljah, območje ob skladiščih soli in seveda podeželje. 12.Naravni vodni viri: v občini Piran je veliko več potokov, kot jih navaja OPN. To poglavje je potrebno dodelati in za vse določiti vodovarstvena območja, brez možnosti gradnje! 13.Zbiranje padavinske vode: določiti lokacije zbirališč za ponovno uporabo vode; med drugimi tudi mestni vodnjak v mestu Piran, ter usposobiti ostale male vodnjake znotraj mestnega jedra. 14.Izgradnja fotovoltaičnih sistemov: potrebna določitev ustreznih območij. 15.Zunanje parkirne površine: zavzeti stališče do parkirišča Fornače z namenom preureditve / druge namembnosti / priobalnega prostora. Glede dostopa tujcev na parkirne površine domačinov npr. parkirišče pri mestnem obzidju in vzdolž Ulice IX. Korpusa, je potrebno uvesti omejevanje z ustreznim kontrolnim sistemom. 16.Kako preprečiti spreminjanje pritličij v mestnem jedru v sekundarna bivališča prišlekov? Predlog: preučiti prakso Občine Izola. 17.Linije novih privezov: najprej določiti velikosti plovil, v zapisu Kanal Sv. Jerneja okolju prijazni privezi za barke!? Nujno korigirati pavšalne linije privezov; od izza Punte Piran, vzdolž Fornač (sedanja mestna plaža!), privezi skladišča soli, vzdolž portoroške plaže itd. Enako določiti ustrezne lokacije postajališč za linije lokalnega pomorskega prometa! 18.Širitev obale – posegi v morje – v osnovi je treba ohraniti sedanjo avtohtono podobo krajine, torej okolju prijazna in za prostor vzdržna namembnost. 19.Sporne nedorečene teme so: širitev Letališča Portorož in izgradnja igrišča za golf v Sečovljah. Poleg tega je trasa hitre ceste na Hrvaško skozi naselje Lucija in strunjansko dolino popolnoma nesprejemljiva. 20.Ločitev "avtohtone" gradnje od ostalih gradenj (?) To je diskriminatorno, neustavno, nedefinirano, netransparentno in zavajajoče! Skratka, izraz "avtohtona" gradnja je potrebno nadomestiti z ustreznejšim in ga natančno pojasniti! 21.Zahtevamo izris obstoječega stanja v prostoru, da se lahko prepozna predvideno stanje - kar zakon nalaga za izdelavo OPN. 22.Zahtevamo izdelavo odloka o varovanih območjih! Piran, Fiesa, dolina Dragonje, podeželje – vasi. 23.Zahtevamo celovito presojo vplivov na okolje, ki se v obliki okoljskega poročila razgrne skupaj z osnutkom OPN (faza ki je v teku), kakor tudi prikaz obstoječega stanja prostora in splošna stališča NUP (nosilcev urejanja prostora). 24.Zahtevamo strokovne podlage: urbanistične, arhitekturne, krajinske zasnove in demografsko študijo. (Strokovne podlage (60.,61.,62.,63.,64. člen zakona ZUreP). 25.Ali se za OPN vodi proces zakonodajne sledi oziroma sledljivost priprave predpisov, v kolikor bi želeli vpogled v dokumentacijo?! 26.Največji del tega gradiva obsega popis dosedanjih aktivnosti občinske uprave in nima z dejansko izdelavo OPN nobene povezave. 27.V strateškem delu bi moralo biti jasno in tudi za laično javnost razumljivo opredeljeno, kaj sploh želimo dolgoročno doseči z izdelavo OPN oz. postaviti strategijo razvoja Občine Piran. 28.Program priprave strateškega dela bi moral biti opremljen z jasnimi določili, kdaj in na kakšen način bo javnost obveščena o rezultatih raznih parcialnih študij in povzetka ! 29.Celoten izdelek je očitno zgolj birokratski poskus zadostiti formalnim zahtevam določil prostorske zakonodaje in se v največji meri izogniti reševanju dejanske problematike, ki ostaja že vsa leta nerešena in omogoča posamičnim prikritim centrom moči odločanje o rabi prostora in nekontrolirano ribarjenje v kalnem z očitno koruptivnostjo. 30.Ker je OPN (morda) najpomembnejši akt, ki ga mora sprejeti občina, bi morala občinska uprava v vsakem primeru oblikovati poseben odbor, ki bi se vsaj enkrat mesečno temeljito ukvarjal s vsemi deli na tem projektu. 31.Odboru bi moral biti omogočen podroben in neomejen vpogled v delovanje izvajalcev in pritegnitev neodvisnih strokovnjakov, v izdelavo strokovnih podlag in rešitev, zlasti v vseh primerih sporne ali koruptivne rabe.

07.01.2020 ob 10:16
PONOVNA POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Dobili smo odgovor s strani Občine Piran, in sicer: Odgovor na pobudo glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji. Z odgovorom nismo zadovoljni katerega smo dobili dne 7.10.2019. Niste se opredelili z odgovorom DA ali NE, in sicer, da se zniža najemnina iz 600,00 EUR na 100,00 EUR, za najemnike v Luciji. V odgovor ste dopisali: „Okolje Piran razmišlja in pripravlja predlog, da bi se oddaja stojnic obračunavala tudi za Tržnico Piran, kar pomeni, da bo potrebno, glede na dano pobudo, te aktivnosti ponovno proučiti z vidika zagotavljanja sredstev za pokritje stroškov“. Ponovno naša pobuda ni bila, da se stojnice na Tržnici Piran obračunajo našim kmetom, temveč, da se za najemnike stojnih mest v Luciji zniža plačilo iz 600,00 EUR na 100,00 EUR z DDV. Demokratično in pošteno bi bilo, da se v letu 2020, samo sprejme sprememba za Tržnico Lucija in za leto 2021, naredi oz. pripravi predlog, ki bo pošten za vse najemnike stojnih mest tudi z obrazložitvijo zakaj nekaterim ni potrebno plačati, drug pa morajo plačati. Ta ukrep v letu 2020 je lahko začasen ukrep, ki ima cilj samo zagotoviti uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti, za tiste, ki so sedaj v neugodnem položaju, zaradi nekih okoliščin in niso bili enako obravnavani. Datum zapisa: 24.10.2019 Zapisala: Marina Sorta Stranka: Piran je naš