1 2 3 4 5 6

Urad za finance

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Urad za finance

Vodja urada: Breda Klobas
Tel.: (05) 671 03 60
Faks: (05) 671 03 62
E-mail: breda.klobas@piran.si

Urad za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:

  • priprava in izvrševanje občinskega proračuna,
  • priprava zaključnega računa proračuna,
  • finančno poslovanje,
  • zadolževanje Občine,
  • računovodstvo in knjigovodstvo,
  • spremljanje in analiziranje javno-finančnih virov iz občinske pristojnosti in pripravljanje strokovnih podlag za njihovo uvedbo,
  • spremljanje predpisov s področja javnih financ,
  • vodenje centralne evidence občinskega premoženja in sestavljanje premoženjske bilance Občine,
  • obračunavanje plač zaposlenih javnih uslužbencev in plač ter nadomestil za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev, sejnin in nagrad funkcionarjev, članov Nadzornega odbora in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine, ter druga izplačila iz naslova delovno pravnih obveznosti,
  • opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi sodijo na področje financ.

Kontaktne osebe:

PODROČJE OSEBA E-MAIL TELEFON
Finance in proračun
Mojca Pečnik Dessardo mojca.pecnik@piran.si 05 6710 322
Računovodja Ivana Bažec
ivana.bazec@piran.si 05 6710 348
Računovodja
Darinka Koblar
darinka.koblar@piran.si
05 6710 357

Finančno-računovodska dela

Ana Filipas

anica.filipas@piran.si
05 6710 352
Finančno-računovodska dela Karen Vodopivec karen.vodopivec@piran.si 05 6710 358

Finančno-računovodska dela

Doris Frank Rajčić doris.frankrajcic@piran.si
05 6710 347
Finančno-računovodska dela
Barbara Surina barbara.surina@piran.si 05 6710 361

Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy