1 2 3

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Urad za okolje in prostor

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Urad za okolje in prostor


Vodja Urada: Vesna Vičič, univ. dipl. prav. 
Tel.: (05) 671 03 45
Faks: (05) 671 03 39
E-mail: vesna.vicic@piran.si

 

Urad za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:

  • skrbi za prostorsko in urbanistično načrtovanje; ob tem upošteva trajnostni razvoj ter enakomeren prostorski razvoj vseh delov občine,
  • pripravlja in izdeluje prostorske planske akte Občine,
  • pripravlja in izdeluje prostorske izvedbene akte Občine,
  • pripravlja vse potrebno za izdelavo prostorskih aktov,
  • pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta,
  • opravlja še druge potrebne strokovne naloge pri urejanju prostora,
  • opravlja upravne naloge pri izdajanju potrdil in mnenj v zvezi z urejanjem prostora,
  • vodi evidenco nepremičnin na svojem področju in pripravlja podatke potrebne za sestavo premoženjske bilance Občine,
  • opravlja druge naloge na področju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost občinske uprave (razen nalog na področju javnih služb varstva okolja)

Kontaktne osebe:

PODROČJE OSEBA E-MAIL TELEFON
Prostorsko načrtovanje in
posredovanje informacij občanom
Mark Špacapan mark.spacapan@piran.si 05 6710 336
Prostorsko načrtovanje in
posredovanje informacij občanom, lokacijske informacije
Dubravka Kučinič Ota dubravka.kucinic-ota@piran.si 05 6710 335
Lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišč
Martina Kukovec 
martina.kukovec@piran.si
05 6710 337
Prostorsko načrtovanje, priprava dokumentov, projekti mag. Jasmina Bolčič jasmina.bolcic@piran.si 05 6710 334
Prostorsko planiranje in načrtovanje Boris Kočevar boris.kocevar@piran.si 05 6710 326
Prostorsko planiranje in načrtovanje Bojan Kokol bojan.kokol@piran.si 05 6710 364
NUSZ, katastri javne infrastrukture Igor Grmek igor.grmek@piran.si 05 6710 319
Tajništvo Marja Gregorič marja.gregoric@piran.si 05 6710 351

OPPN za pokopališče Vinjole


Dokumenti za prenos:

Javna razgrnitev PUP-ov v občini Piran


Dokumenti za prenos:

PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI:

OPPN Golf Sečovlje


Dokumenti za prenos:

OPPN Sečovlje - Agraria


Dokumenti za prenos: