1 2

Urad za premoženjskopravne zadeve

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Urad za premoženjskopravne zadeve

Vodja urada: mag. Natali Gak

Tel.: (05) 671 03 24
Faks: (05) 671 03 39
E-mail: natali.gak@piran.si

Urad za premoženjskopravne zadeve opravlja naslednje naloge:

 • urejanje premoženjskopravnih zadev za potrebe Občine,
 • strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem, opremljanjem, vrednotenjem stavbnih zemljišč za prodajo ali oddajo v najem,
 • vodenje, urejanje in ažuriranje nepremičninske evidence,
 • priprava podatkov za občinsko premoženjsko bilanco,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog po občinskem stanovanjskem programu in upravljanje s poslovnimi prostori v občinski lasti,
 • pravnegi pregled pogodb, v katerih je Občina pogodbena stranka,
 • pravnegi pregled osnutkov aktov za statusno preoblikovanje javnih zavodov, javnih podjetij ali drugih organizacijskih oblik izvajanja javnih služb,
 • priprava odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema Občinski svet, oziroma sodelovanje pri sestavi takšnih aktov v primerih, če gre za strokovno vsebino, zaradi katere akti nastajajo v posameznih uradih,
 • urejanje premoženjskopravnih in drugih pravnih zadev na področju medobčinskega sodelovanja in mednarodnega sodelovanja Občine,
 • strokovna pomoč drugim organom Občine in uradom pri pripravi javnih razpisov javnih dražb,
 • priprava podatkov, gradiv pogodb in drugih aktov pri pravnem prometu nepremičnin,
 • skrb za pravno zaščito interesov Občine pri upravljanju z občinskim premoženjem, zlasti v primerih neupravičenih posegov,
 • izvedba postopkov zavarovanja občinskega premoženja pri zavarovalnicah,
 • priprava gradiv in stališč Občine v postopkih pred sodišči, v postopkih denacionalizacije in drugih postopkih, ki se jih udeležuje Občina,
 • zbiranje zemljiškoknjižnih podatkov in vodenje zemljiškoknjižnih postopkov,
 • zastopanje Občine pred organi sodne in upravne oblasti,
 • vodenje evidenc pogodb, ki jih sklepa Občina,
 • vodenje upravnega postopka na II. stopnji,
 • vodenje upravnega postopka za razglasitev in odvzem statusa javnega dobra, ter
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada.

Kontaktne osebe:

PODROČJE OSEBA E-MAIL TELEFON
Premoženjskopravne zadeve  Kristina Ivančič kristina.ivancic@piran.si 05 6710 313
Pravne zadeve

Tjaša Radetič

tjasa.radetic@piran.si

05 6710 318

Premoženjskopravne zadeve, odkupi Tina Opara tina.opara@piran.si 05 6710 302
Stanovanjske zadeve Vlasta Šalkovič vlasta.salkovic@piran.si 05 6710 349
Pravne zadeve

Andreja Ostanek

andreja.ostanek@piran.si

05 6710 364
Pravne zadeve Tina Bržan tina.brzan@piran.si 05 6710 325
Poslovni prostori Alena Gluhak alena.gluhak@piran.si 05 6710 379
Premoženjskopravne zadeve  Mladen Dodig mladen.dodig@piran.si 05 6710 346
Tajništvo Marja Gregorič marja.gregoric@piran.si 05 6710 351
05 

Vloge in obrazci


Dokumenti za prenos:
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži