1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Urad za gospodarstvo in turizem

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja urada: Ljubo Bertok
Tel.: (05) 6710 330
Faks: (05) 671 03 43
E-mail: ljubo.bertok@piran.si

Urad za gospodarstvo in turizem opravlja naslednje naloge:

 • izvajanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog na področju obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, urejanje javnih poti in zelenih površin, čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost, distribucija toplote, oskrba s plinom, dimnikarska služba),
 • usklajevanje in spremljanje izvajanja programa obnavljanja infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava),
 • izvajanje nalog na področju kmetijstva in ribištva,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog na področju občinskih javnih cest (banka cestnih podatkov, upravljanje),
 • izvajanje nalog na področju varnosti cestnega prometa na občinskih cestah (prometna ureditev),
 • izvajanje strokovnih nalog na področju mestnega prevoza oseb, pomorskega prometa (pristaniška dejavnost) in letalskega prometa,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog na področju pospeševanja in razvoja turizma,
 • izvajanje nalog pri določitvi obratovalnih časov gostinskih obratov,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije podjetništva in drobnega gospodarstva ter pospeševanje razvoja le-tega,
 • sodelovanje pri evidentiranju nepremičnin s svojega področja in področja javne infrastrukture ter sodelovanje pri pripravi podatkov za izdelavo premoženjske bilance občine,
 • sodelovanje pri pripravi programa opremljanja stavbnih zemljišč na podlagi prostorskega reda,
 • vodenje evidence stavbnih zemljišč v občini,
 • strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem, opremljanjem in vrednotenjem stavbnih zemljišč za gradnjo oziroma za potrebe izvedbe investicij,
 • vodenje postopkov dogovarjanja in sklepanja pogodb z zavezanci glede medsebojnih obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo,
 • vodenje postopkov določanja komunalnega prispevka in odmere v upravnem postopku,
 • vodenje, urejanje in tekoče vzdrževanje nepremičninske evidence zavezancev za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ,
 • opravljanje geodetskih zadev iz občinske pristojnosti,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog pri pripravi in izvajanju razvojnih programov projektov, ki so podprti z državnimi viri in sredstvi ustreznih evropskih skladov, ter koordinacija posameznih dejavnosti z drugimi nosilci razvojnih programov,
 • spremljanje dela regionalne razvojne agencije in koordinacija sodelovanja občine pri pripravi, sprejemanju in izvajanju posamičnih razvojnih programov in projektov,
 • sodelovanje z ministrstvi in agencijami za regionalni razvoj ter predlogi pristojnim občinskim organom za vključevanje v razvojne programe in projekte,
 • spremljanje objav razpisov za pridobitev sredstev sofinanciranja ter priprava oziroma sodelovanje pri pripravi strokovne dokumentacije pri sprejemanju in izvajanju razvojnih projektov,
 • spremljanje vključevanja in vloge lokalne skupnosti v evropskih združitvenih procesih, zlasti na področju lokalnega in regionalnega razvoja,
 • sodelovanje z drugimi uradi občinske uprave pri pripravi načrtov razvojnih programov,
 • sodelovanje z javnimi podjetji, zavodi in drugimi investitorji,
 • pridobivanje soglasij, mnenj in upravnih ter drugih dovoljenj,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije in pri katerih je občina investitor, soinvestitor ali kakor koli sodeluje na podlagi zakonskih predpisov, mednarodnega sporazuma ali pogodbe,
 • naloge na področju kulturne in naravne dediščine, skladnega oblikovanja naselij, objektov in krajine, naloge prenove po Zakonu o urejanju prostora,
 • opravljanje preventivno-vzgojne dejavnosti na področju prometa,
 • opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi sodijo na področje dejavnosti urada.


Kontakne osebe:

PODROČJE OSEBA E-MAIL TELEFON
Razvojni projekti

05 6710 369
Kmetijsko področje, ribištvo, evropski projekti Alenka Popić alenka.popic@piran.si 05 6710 328
Turistična taksa in zaščita živali Milena Godnič milena.godnic@piran.si 05 6710 344
Gospodarske javne službe Ljubo Bertok ljubo.bertok@piran.si 05 6710 330
Področje cest, javne površine, SPVCP
Bogdan Pajek

Rok Humar 
bogdan.pajek@piran.si

rok.humar@piran.si
05 6710 375

05 6710 363
Gospodarske dejavnosti, obratovalni čas gostinskih obratov Jerneja Segulin jerneja.segulin@piran.si 05 6710 368
NUSZ

Robert Gregorič

robert.gregoric@piran.si

05 6710 307
Tajništvo Siniša Cvijanovič sinisa.cvijanovic@piran.si 05 6710 331
Vodja info centra Đino Zupičić Dino.zupicic@piran.si 051 615 588


Dokumenti za prenos:

Turistična taksa


Dokumenti za prenos:

Plakatna mesta


Dokumenti za prenos:

Vloge in obrazci


Dokumenti za prenos:

Napovednik

julij

30

Galeriji Impresije, Fornače

Likovna kolonija Rab 2019

junij

26

Gledališče Tartini Piran

26. Primorski poletni festival: Slehernik

junij

28

Punta, Piran

Gasilska veselica v Piranu