1 2

Piran - otrokom prijazno unicefovo mesto

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Piran - otrokom prijazno unicefovo mesto

Člani Občinskega sveta Občine Piran so na svoji redni seji, 14. oktobra 2004 obravnavali Akcijski načrt projekta Unicefa “Piran – otrokom prijazno Unicefovo mesto, s katerim je Občina Piran na dan občinskega praznika, 15. oktobra 2004 s svečanim podpisom Pogodbe o sodelovanju pristopila v Mrežo Unicefovih mest. To mednarodno mrežo v Sloveniji tvorijo in razvijajo lokalne skupnosti, ki se v projekt vključujejo pod okriljem Slovenskega odbora za Unicef .


Županja Občine Piran je nosilec projekta v občini in za učinkovito izvajanje te odgovorne naloge imenovala Komisarko, mag. Tanjo Tomič, Delovno operativno skupino in Svetovalni odbor za projekt Piran-otrokom prijazno Unicefovo mesto. Njihova skupna vloga je, s koordinacijo načrtovanih aktivnosti, spodbujanjem izvajalcev ter s promocijo poslanstva Mreže Unicefovih mest, zagotoviti nemoten potek in razvoj ter uresničevanje ciljev projekta.


Predstavitev projekta

Projekt Piran - otrokom prijazno unicefo mesto je razdeljen na enajst tematik oz. podprojektov, ki so se začneli realizirati v januarju 2005:

 1. UNICEFOVE VARNE TOČKE
  • Nosilec projekta: Leon Drolc
  • Namen: varne točke pomenijo večjo zaščito otrok in informiranje o načinih reševanja problemov
  • Cilj:
   • otrokom omogočiti varne prostore z osveščenimi odraslimi, kamor se lahko zatečejo, ko se čutijo ogrožene ali potrebujejo pomoč pri reševanju problemov


 2. UNICEFOVI NABIRALNIKI
  • Nosilec projekta: Mojca Dolšak
  • Namen:otrokom in mladostnikom omogočiti aktivno vključevanje v okolje
  • Cilji:
   • izražanje mnenj, želja in pobud ter artikuliranje problematike s katero se otroci in mladostniki srečujejo
   • posredovanje in obravnava izražene problematike ter reševanje le te v ustreznih institucijah in organih


 3. POVEJ NAGLAS - KJE NAS MLADE ČEVELJ ŽULI
  • Nosilec projekta: Matija Črne
  • Namen:omogočiti mladostnikom aktivno vključevanje v družbo
  • Cilji:
   • povečati vpliv mladih na svoj položaj v občini
   • aktivno sodelovanje mladih pri ustvarjanju pogojev za kakovostno življenje


 4. PIRAN - MESTO SREČNIH IN VARNIH OTROK
  • Nosilec projekta: Mojca Dolšak, šole in vrtci v občini
  • Namen: otrokom in mladostnikom nuditi možnost, da s svojimi dejavnostmi opozorijo na svojo prisotnost ter prikažejo svoje videnje okolja v katerem živijo
  • Cilj:
   • spodbujati dialog otrok in mladostnikov z odraslimi prebivalci občine in jih motivirati za sodelovanje pri svojih dejavnostih


 5. SPLETNA STRAN
  • Nosilec projekta: Urad za družbene dejavnosti Občine Piran
  • Namen: promocija projekta Otrokom prijazno mesto
  • Cilji:
   • objavljanje napovednika dogodkov, poteka posameznih projektov, pobud in pripomb
   • omogočiti sodelovanje otrokom in mladostnikom na interaktivni način


 6. UNICEFOVE DELAVNICE - VZGOJA ZA MIR
  • Nosilec projekta: Alenka Kovšca v sodelovanju z Epicentrom in Anko Mikeln-Rušnjak
  • Namen:vzgoja za nenasilno reševanje konfliktov
  • Cilji:
   • otroke in mladostnike učijo strpnosti in tolerantnosti ter sprejemanja drugih in drugačnosti
   • seznanjanje z življenjem otrok in mladostnikov v drugih okoljih
   • vplivati na preseganje stereotipov in predsodkov ter seznanjanje s posledicami le-teh


 7. UNICEF V VRTCIH - MI SMO OTROCI SVETA
  • Nosilec projekta: Vrtec Mornarček Piran – vzgojiteljica Damijana Blaško
  • Namen: predšolske otroke na ustrezen način spodbujati k občutljivosti za etično dimenzijo različnosti
  • Cilji:
   • predšolske otroke na ustrezen način učiti upoštevanja različnosti ter strpnosti na področju komunikacije
   • otroke učiti izražanja svojih potreb in problemov na različne načine


 8. OTROKOM PRIJAZNA IN VARNA IGRIŠČA
  • Nosilec projekta: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Urad za investicije, Majda Skrinar
  • Namen: otrokom omogočiti gibanje na ustrezno urejenih in varnih otroških igriščih
  • Cilji:
   • omogočanje različnih dejavnosti na prostem
   • urediti kraj kjer se otroci in družine lahko srečujejo
   • vsebinsko obogatiti igro otrok na prostem


 9. ZBIRANJE SREDSTEV ZA UNICEF - DOJENČEK "SREČNI LUKA
  • Namen: zbiranje sredstev za Unicefovo svetovno kampanjo cepljenja otrok proti šestim nalezljivim otroškim boleznim
  • Cilji:
   • krepitev globalne solidarnosti do najbolj ogroženih otrok na svetu
   • spodbujanje prostovoljnega dela
   • krepitev zavesti o tem kako so lahko srečni naši otroci, ki niso ogroženi na ta način
   • širjenje in krepitev mreže prostovoljcev in podpornikov otrok
  • Izvedba:
   • fantek Srečni Luka je ljubkovalna igrača dojenček, ročno izdelana in unikatna
   • dojenček se izdeluje po enotnem modelu iz otrokom primernega materiala
   • izdelujejo jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih ter drugi posamezniki in skupine (Faros-Univerza za tretje življenjsko obdobje, Društvo upokojencev in drugi, ki so pripravljeni sodelovati)
  • Nosilec projekta:
   • Milana Butja – Faros-univerza za tretje življenjsko obdobje,
   • Tanja Tomič – Vrtec Mornarček Piran

Dokumenti za prenos:
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

03

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Nika Solce